Markinvestin asiantuntijatyöt venäläisille kattavat ideasta - markkinoille palvelut kuten alkuanalyysin startti, kauppakumppanin haun Suomesta, hallitustyön, CE merkin järjestämisen ja muut dokumentit, henkilöhaun, käännös- ja tulkkauspalvelut.

Alkuanalyysi Startti on tarkoitettu yrityksille jotka eivät aio perustaa yritystä Suomeen, mutta ovat kiinnostuneita Suomen markkinoista/EU markkinoista ja järjestämään tuotteiden myynnin Suomessa tai Euroopassa.

Alkuarvio sisältää:

  • businessidean tarkastelu
  • omat suunnitelmat ja tavoitteet idean suhteen
  • resurssit viedä ideaa eteenpäin
  • asiantuntijan yhteenveto mahdollisuuksista

Kauppakumppanin haku Suomesta on tarkoitettu yrityksille joilla on tuote millä on katsottu olevan mahdollisuuksia Suomessa. Kauppakumppanin hakuun kuuluu mm. jälleenmyyntiketjun haku, suorien asiakkaiden haku, markkinointiohjelman suunnittelu, neuvottelujen järjestäminen ja sopimusten teko.

Hallitustyö on tarkoitettu yrityksille jotka ovat perustamassa yritystä Suomeen. Suomeen perustettava yritys tarvitsee hallituksen jäseneksi EU kansalaisen. HHJ tutkinnon suorittaneet Andrey Uvarov ja Pekka Peltonen ovat asiantuntijoita perustettavan yrityksen hallitukseen. On huomioitava, että hallitus on vastuussa yrityksen toiminnasta. Hallituksen vuosikello on oleellinen osa hallitustyötä mistä selviävät keskeiset asiat ja aikataulu. Kokouspöytäkirjat ovat kirjallisia dokumentteja tehdyistä päätöksistä.

CE merkki ja muut dokumentit, CE-merkintä tuotteessa osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset, ja että tuote on läpikäynyt mahdollisesti vaaditut tarkistukset. CE-merkintä on tarkoitettu helpottamaan tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla. Euroopan talousalueella merkintä on pakollinen tietyissä tuoteryhmissä, kuten henkilösuojaimissa, leluissa, koneissa ja sähkölaitteissa.

Eräissä tuoteryhmissä CE-merkinnän kiinnittäminen edellyttää laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia kolmannella osapuolella, testauslaboratoriossa. Näissä tapauksissa tuotteen mallikappaleen rakenne ja toimivuus on tyyppitarkastettu ja CE-merkintä osoittaa, että arvioitu mallikappale on täyttänyt turvallisuusvaatimukset.

Tiettyjä tuoteryhmiä varten EU:ssa vaaditaan muut lupadokumentit, esim. erikoismenetelmät lääketuotteisiin yms.

Henkilöhaku, rekrytoinnin onnistuminen on tärkeää sekä yrityksen, että hakijan näkökulmasta. Prosessimme on seuraava:

  • tarpeen kartoitus ja tavoiteprofiili
  • haku, oman verkoston hyödyntäminen ja muut verkostot
  • yhteenveto, kutsu haastatteluun, haastatteluraportti

Käännöspalvelut, hoidamme käännökset eri kielille ja kielistä, myös viralliset käännökset.


 

Lisää palveluita