MITÄ OVAT TEKNINEN PASSI, TURVALLISUUDEN PERUSTA JA KÄYTTÖOHJE

Tekninen passi, Turvallisuuden perusta ja Käyttöohje ovat pakollisia osia Tulliliittoon tuotavien koneiden ja laitteiden asiakirjoissa.

EAC, TR CU, TR EAEU – vastaavuussertifikaatti ja/tai vastaavuusvakuutus (deklaraatio) on mahdollista rekisteröidä vasta sen jälkeen, kun kaikki muut sertifioinnin yhteydessä tarvittavat dokumentit kuten Tekninen Passi, Turvallisuuden perusta ja Käyttöohje ovat valmiit.

Kuinka kirjoitan Teknisen passin, Turvallisuuden perustan ja Käyttöohjeen?

Nämä asiakirjat on laadittava GOST-standardien mukaisesti venäjän kielellä. Jos yritys haluaa lisätä muita kieliä, kuten englanti tai ruotsi, se on mahdollista.

”Markinvest voi auttaa yritystäsi GOST-standardien mukaisen asiakirjojen valmistelussa ja tarkastuksessa kun se vie koneita ja laitteita tulliliiton maihin Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia ja Armenia”.

Lue lisää, GOST-standardien mukaiset pakolliset asiakirjat: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

GOST-standardien mukaiset asiakirjat

TR CU Tulliliiton Tekniset määräykset (Technical Regulations of the Customs Union),
teknisiä asiakirjoja koskevat vaatimukset:

  • Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta (TR CU 010) -artikla 4, kohta 8.
  • Pienijännitelaitteiden turvallisuudesta (TR CU 004) – artikla 5, kohdat 1 ja 4.
  • Sähkömagneettinen yhteensopivuus (TR CU 020) – artikla 5, kohdat 1 ja 4.
  • Ylipaineen alla toimivien laitteiden turvallisuudesta (TR CU 032) – osa IV. Artiklat 16 – 23
  • Räjähdysvaarallisissa olosuhteissa toimivien laitteiden turvallisuudesta (TR CU 012/2011) – artikla 4, kohta 6

Muutama GOST-standardi käsittelee käyttödokumentaatiota siihen liittyviä vaatimuksia, esim. GOST R 2.601-2019.

Tekninen passi (Technical Passport)

Tekninen passi on asiakkaalle tarkoitettu asiakirja. Teknisen passin on oltava toimitusasiakirjoissa, tullin ja muiden tarkastusviranomaisten nähtävissä. Se sisältää koneen tai laitteen tärkeimmät tekniset tiedot ja käyttöominaisuudet. Teknisen passin on oltava saatavilla laitteen tai koneen koko elinkaaren ajan.

”Valmistajan on tehtävä tekninen passi GOST-standardien mukaisesti. Tekninen passi on tehtävä erikseen jokaiselle koneelle ja laitteelle ja jokaiselle sarjanumerolle”.

Teknisessä passissa on oltava mm. tiedot valmistajan takuusta, teknisistä parametreista, tuotteen sertifioinnista ja hävittämisestä sekä kaikki tiedot kokoonpanosta, käyttöönotosta ja huollosta. Teknisessä passissa on oma kohta kaikille koneeseen tehdyille muutoksille, jotka on merkittävä passiin: -modernisointi, muutokset, vaihdetut varaosat, korjaukset ja hitsaustyöt.

Teknisestä passista tarkemmin: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

Turvallisuuden peruste (Safety Case, Safety Justification)

Turvallisuuden peruste on asiakirja, jota tarvitaan, kun tuotteeseen sovelletaan Teknistä määräystä TR CU 010 “Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta” tai TR CU 032 ” Ylipaineen alla toimivien laitteiden turvallisuudesta “. Sertifioinnin aikana valmistajan on toimitettava sertifiointilaitokselle Turvallisuuden peruste ennen EAC–sertifikaatin tai deklaraation rekisteröintiä.

Turvallisuuden peruste on annettava asiakkaalle, jos asiakas sitä pyytää ja Rostekhnadzorille (käyttöönoton valvova virasto) jos se sitä vaatii. Siinä tapauksessa, kun valmistaja on aikaisemmin hankkinut Turvallisuuden perusteen, on mahdollista, että sertifiointielin hyväksyy sen.

”Turvallisuuden peruste tehdään yhdelle laitteelle tai -sarjalle ja se sisältää analyysin mahdollisista riskeistä sekä teknisiä tietoja toimenpiteistä laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi”.

Turvallisuuden perusteesta tarkemmin: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

Käyttöohje (Manual) ja EAC vaatimukset GOST ja TR CU

Käyttöohje on pakollinen dokumentti Tulliliiton sertifioinnin yhteydessä. Käyttöohje on oltava paperimuodossa venäjän kielellä ja mahdollisesti jäsenvaltion virallisella kielellä. Valmistava yritys on tavallisesti laatinut käyttöohjeen ottamatta huomioon EAC sertifioinnin vaatimuksia.

EAC-vaatimukset käyttöohjeelle
Käyttöohjeen on oltava standardien GOST R 54121-2010, GOST R 2.601-2013 ja 2.610-2006 sekä Euraasian talousliiton teknisten määräysten TR CU 010/2011 ”Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta”, TR CU 032/2013 ”Ylipaineen alla toimivien laitteiden turvallisuudesta” mukainen. Käyttöohjeita koskevat erityisvaatimukset on esitetty Teknisen määräyksen liitteessä.

”Käyttöohjeessa erityisen tärkeitä ovat turvallisuusohjeet, niiden tulee olla käyttäjän nähtävissä ja havaittavissa”. Käyttöohjeessa on oltava tiedot valmistajasta, maahantuojasta ja näiden osoitteet.

Käyttöohjeesta tarkemmin: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

Mikä on EAC-sertifiointimerkki ja Teknisen määräyksen TR mukainen konekilpi

Jokainen Tulliliiton Teknisten määräysten mukaisesti sertifioitu tuote pitää olla merkitty EAC-merkillä.

EAC–merkki ja konekilpi on oltava nähtävissä koko koneen käyttöiän. TR CU 010/2011 -vaatimusten mukaan koneet ja laitteet on merkittävä selvästi luettavalla ja ei -pestävällä kilvellä, joka yksilöi koneen: valmistaja, osoite ja koneen nimi, sarjanumero, koneen tyyppi ja malli, valmistuksen päivämäärä. Jokaisessa Teknisessä määräyksessä, on kirjoitettu, minkälaiset tiedot on laitettava konekilpeen. Lue lisää: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-merkki-ja-kaytto/

Markinvestin vienti- ja sertifiointipalvelut:

 EAC-sertifiointiprosessi
– esiselvitys, sertifiointitarpeen analyysi ja sertifioinnin optimiratkaisu
– sertifikaatin toimitamme avaimet käteen -periaatteella
– asiakirjojen valmistelu, testaukset, tuotannon tarkastus ja pöytäkirjat
– valmiin sertifikaatin luovutus, vuositarkastus

 EAC-standardin vaatimat dokumentit
– Tekninen passi, Safety Case, Manuaali ja tekniset käännökset

 Yrityskohtainen sertifiointikoulutus
– Ennakkotutustuminen yritykseen, sen tilanteeseen ja tavoitteisiin. Koulutuksen suunnittelu, koulutus ja seuranta.

Sertifioinnin konsultointipalvelut, viennin tukipalvelut
– Markkinatutkimus, neuvonta

Markinvestistä saat kaikki yleisimmin tarvittavat sertifikaatit Venäjälle ja Tulliliittoon vientiä, myyntiä ja käyttöönottoa varten. Sertifikaatin toimitamme avaimet käteen -periaatteella, prosessi on läpinäkyvä, läpäisy on luotettava, helppo, yksinkertainen ja joustava.

Markinvestistä saatavat sertifikaatit: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/sertifikaatit/

Markinvest Oy, yhteydenotot
Toimitusjohtaja Pekka Peltonen
Varatoimitusjohtaja Andrey Uvarov
Karjalankatu 35 A, 15150 LAHTI, Finland
www.markinvest.fi, www.markinvest.eu, www.gost-r.fi