TÄYSIN UUSI TILANNE – VENÄJÄN HYÖKKÄYS UKRAINAAN

Markinvest on kolme vuosikymmentä auttanut suomalaisia yrityksiä pääsemään Venäjän markkinoille ja toimimaan siellä. Venäjän markkinoilla toimiminen on ollut aika ajoin hyvinkin haasteellista, mutta nyt pakotteiden ja vastapakotteiden vaikutukset koskettavat jokaista Venäjällä toimivaa yritystä, viejää, valmistajaa ja alihankkijaa suoraan tai välillisesti.

Yrityksen johdon vastuulla on pakotteiden ja vastapakotteiden aktiivinen seuranta, ja noudattaminen.

Lamaantua ei saa, pyörien on pyörittävä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan synnytti uuden tilanteen. Useassa vientiyrityksessä pohditaan sitä, kuinka on edettävä. Akuutit ongelmat on parempi hoitaa heti kuin ajatella ”kyllä se siitä”. Tarvittaessa, myös tässä uudessa tilanteessa, Markinvest on suomalaisten yrityksien voimavara Venäjällä.

Yritykset elävät uusista tilaisuuksista

ELY-keskuksella on kustannustehokkaita pk-yrityksille tarkoitettuja kehittämispalveluja mm. tilannearviointiin ja strategian uudistamiseen.

KEHPA -palvelut sopivat yritykselle:

  • jolla on tarve ja halu hakea kasvua kotimaasta tai viennistä tai tarve muuten kansainvälistyä
  • jolla on halu tehostaa kestävästi toimintaansa, uudistua.

Markinvest Oy on KEHPA-palvelujen tuottaja, työskentelemme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa riippumatta siitä, missä he toimivat. Yrityksen Analyysi, Kasvu ja kansainvälistyminen-konsultointi ovat erikoisalaamme. Vastuuasiantuntija on Andrey Uvarov.

https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut

 

OTA YHTEYTTÄ!

Markinvest Oy
Toimitusjohtaja Pekka Peltonen, pekka.peltonen(at)markinvest.fi
Varatoimitusjohtaja Andrey Uvarov, andrey(at)markinvest.fi
YHTEISTYÖ ON VOIMAA