ELY-KESKUS KEHPA LIIKETOIMINNAN TARKASTELU ULKOPUOLISEN SILMIN

Pärjätäkseen kilpailussa yritysjohdon yhtenä keskeisenä tehtävänä on kehittää yritystä. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, myös epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Markinvest on yhteistyökumppanisi ja voimavarasi, kun yrityksesi tavoite on kasvaa kotimaassa, viennissä, kansainvälistyä tai uudistuminen.

Yritysten kehittämispalvelut KEHPA – Markinvest

Markinvest ja sen vastuuasiantuntijat ovat ELY-keskuksen kilpailutuksessa hyväksytty ”Yritysten kehittämispalvelujen” KEHPA toteuttajaksi 2021-2023.

Yritysten kehittämispalveluja ovat liiketoiminnan kokonaisvaltainen Analysointi ja yrityksen uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen Konsultointi.

https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/

Kenelle KEHPA analyysi ja konsultointipalvelut ovat tarkoitettu

Kehittämispalvelut ovat tarkoitettu kehityshaluisille ja kykyisille mikro ja pk-yrityksille toimialasta ja yhtiömuodosta riippumatta. Tyypillinen yritysten kehittämispalveluja käyttävä yritys on n. 10 henkeä työllistävä kotimarkkinayritys, joka kaipaa ulkopuolista näkökulmaa kasvun ja uudistumisen tueksi.

Yritysten kehittämispalveluiden TOP 5 toimialat:

 1. Teollisuus
 2. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 3. Tukku- ja vähittäiskauppa
 4. Rakentaminen
 5. Informaatio

Liiketoiminnan kokonaisvalaista analyysipalvelua käytti vuonna 2021 yhteensä 844 yritystä ja asiantuntijapalvelua/konsultointia aloitti vuonna 2021 yhteensä 2516 yritystä.

KEHPA Analyysi, yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen analysointi

Analyysi on yrityksen kehittämisen kivijalka. Kokonaisvaltaisessa liiketoiminta-analyysissä tarkastelemme yrityksen nykytilaa, keskeiset tavoitteet/vision 2-3 v, yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, uudet tilaisuudet ja riskit peilattuna tavoitteisiin, kilpailuedut, kehittämistarpeet.

Yritys saa painotetun 4-5 kohdan kehittämissuunnitelman 1-2 vuodelle kuten strategia, liikeidea ja kilpailuedut, kannattavuus…

Eteneminen kts. analysoinnin prosessikuva.

KEHPA Konsultointi, uuden liiketoimintasuunnitelman, uusien liiketoimintamallien luominen tai olemassa olevien kehittäminen, omistajanvaihdos

ELY -keskuksen ”Kasvu ja uudistuminen – konsultointi” taipuu moneksi.

Kun yrityksen kehittämistarve on selvillä, räätälöimme konsultointisuunnitelman sen ympärille kuten:

 • uusi liiketoimintasuunnitelma, liiketoimintasuunnitelman päivitys
 • kasvustrategia, uudet liiketoimintamahdollisuudet, potentiaaliset asiakassegmentit
 • yrityksen uudistuminen, omistajanvaihdos, uudet osakkaat
 • kasvu kotimaassa
 • kansainvälistyminen.

Eteneminen kts. konsultoinnin prosessikuva.

KEHPA konsultointiprosessin jälkeen yritys saa asiantuntijan raportin, joka toimii yritysjohdon työkaluna tulevaisuudessa, johon on kirjattu sovitut tavoitteet ja toimenpiteet.

Yritysten kehittämispalvelut – KEHPA

 KEHPA palvelu on yritykselle edullinen, koska ELY -keskuksen tuki on merkittävän suuri 75% – 80%.

 1. Kokonaisvaltaisen liiketoiminta-analyysin hinta on 260 euroa + alv/päivä (1-2 päivää)
 2. Kasvu- ja kansainvälistyminen, uudistuminen- konsultoinnin hinta on 325 euroa + alv/päivä.
 3. Konsultointia on mahdollista saada 3-4 päivää/kerta, korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut

OTA YHTEYTTÄ! KYSY MAHDOLLISUUKSISTA.

Markinvestin asiantuntijoiden yhteystiedot:
Lahti: Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen@markinvest.fi
Lahti: Andrey Uvarov, 040 900 0320, andrey@markinvest.fi
Jyväskylä: Heikki Lehtonen, 040 064 1371, heikki@markinvest.fi

Markinvestistä yritysjohto saa vankan ja monipuolisen kokemuksen kehittämisen tueksi.

www.markinvest.fi www.markinvest.eu

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA