KESTÄVÄN KASVUN KEHITTÄMISEN YRITYSPALVELUSETELI, SIVUVIRROISTA UUTTA KANNATTAVAA LIIKETOIMINTAA

Kestävän kasvun kehitysohjelman tavoite on yrityksen sivuvirtojen löytäminen ja hyödyntäminen uudeksi kannattavaksi liiketoiminnaksi. Konsultoinnissa yritykselle tehdään analyysi nykyisistä sivuvirroista ja niiden hyödyntämisen mahdollisuuksista ja esteistä. Tuloksena yritys saa suunnitelman sivuvirroista uudeksi kannattavaksi liiketoiminnaksi, kehittämistoimenpiteet.

Sivuvirroista kannattavaa liiketoimintaa

Sivuvirroilla tarkoitetaan kaikkea materiaalia, joka teollisissa prosesseissa syntyy itse lopputuotteen lisäksi.

Sivuvirtojen hyödyntäminen uusien tuotteiden raaka-aineina tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle, erityisesti kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

Keskeistä sivuvirtojen onnistuneelle hyödyntämiselle ovat sivuvirran teknisten ominaisuuksien tunteminen, turvallisuus- ja ympäristövaikutusten selvittäminen, toimivan yhteistyöverkoston luominen ja vahva kaupallinen osaaminen.

Kuvaus palvelusta ”Sivuvirtojen löytämiseksi ja hyödyntämismahdollisuuksien arvioimiseksi”. 

 1. Tutustuminen yritykseen ja sivuvirtojen tunnistaminen
  Yrityksen nykytilanne ja tavoitteet. Yrityksessä syntyvät sivuvirrat.
 2. Analyysi sivuvirroista ja nykyinen sivuvirtojen käsittely
  Sivuvirtojen syntylähteet ja määrä. Sivuvirtojen tekniset ominaisuudet, turvallisuus- ja ympäristövaikutukset. Ideat sivuvirroista uuta liiketoimintaa ajatellen.
 3. Toimintasuunnitelma ja kehittämistoimenpiteet
  Toimivan yhteistyöverkoston luominen ja sivuvirtojen kaupallistaminen. Neuvottelut yhteistyöstä potentiaalisten kumppaneiden kanssa.
 4. Päätökset jatkotoimenpiteistä. Jatkoprojektin ja rahoituksen suunnittelu.
  Sivuvirtojen hyödyntäminen, kannattava liiketoiminta edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelin hakeminen!

Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelin suuruus on 5 000 euroa ja omavastuu 1 000 euroa. Seteli on hyödynsaajalleen vähämerkityksellistä ns. de minimis -tukea.  

Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelin 2024 hakuaika on nyt meneillään!

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan yrityspalveluseteliä, lue ensin:
-> Yrityspalveluseteleiden myöntämisen periaatteet
-> Mitä tapahtuu setelin myöntämisen jälkeen

Mikäli myöntämisehdot täyttyvät yrityksesi osalta, lähetä yrityksesi setelihakemus alla olevan linkin kautta. 

Seteleitä myönnetään kymmenen (10) kappaletta.

Kannattaa hakea nopeasti, sillä setelit myönnetään ehdot täyttäville yrityksille hakemusten saapumisjärjestyksessä! 

-> Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelin hakemuslomake

Markinvest Oy on osaava, luotettava ja vastuullinen kumppani yrityksellesi.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, kun haluat tietää enemmän kestävä kasvun kehittämisestä ja muista yhteistyömahdollisuuksista kuten markkinatutkimuksista päätöksenteon tueksi, asiantuntijapalveluista yrityksen kehittämiseksi kasvun, kannattavuuden ja kilpailuetujen parantamiseksi ja kansainvälistymisestä hyödyntämällä Viennin Portaat® konseptia.

Olemme tehnyt merkittävän laajan selvityksen Lahden Tiede ja yrityspuistolle:

Ympäristöliiketoiminnasta yleensä
Sivuvirroista:

 • Jätteidenkäsittelyn sivuvirrat
 • Teollisuuden sivuvirrat
 • Biomassojen sivuvirrat.

Kasvubisneksen markkinaraosta mm. teknologiateollisuudelle.
Tulevat kehittämisprojektit ja investointikohteet 1-5 vuotta.

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI MENESTYSTÄ

Yhteystiedot:
Pekka Peltonen, 040 900 0322,
pekka.peltonen@markinvest.fi
www.markinvest.fi