LAHDEN KAUPUNGIN MYYNNIN JA MARKKINOINNIN YRITYSPALVELUSETELI 2021

Alihankintapalveluiden myynti ja markkinointi - kilpailuetu

Keskeistä on tuntea asiakkaan bisnes. Alihankkijan onkin hyvä mennä ostajan housuihin ja miettiä omaa toimintaansa siitä näkökulmasta.

Usein ostajat keskittyvät yksinomaan hankinnalla saataviin säästöihin, koska suorien, myytävään tuotteeseen tai palveluun liittyvien hankintojen tehokkuus vaikuttaa välittömästi tuotteen tai palvelun kustannuksiin, laatuun ja saatavuuteen ja näin ollen niiden kilpailukykyyn ja myyntiin.

Alihankkijan on tärkeätä miettiä mitä asioita asiakas arvostaa yhteistyössä ja mitä lisäarvoa ja hyötyjä voisi tarjota ja miten sitä voitaisiin lisätä.

Tullaankin kysymykseen, mikä on meidän kilpailuetu ja mitä hyötyä voimme tarjota asiakkaalle ja kuitenkin meidän toiminnan on oltava kannattavaa.

Alihankkijan myynti- ja markkinointisuunnitelma, asiakasymmärrys:

Analysointi on toiminnan perusta

Analyyseistä valitaan ne, jotka ovat toiminnan ja uudistumisen kannalta merkittävät:

  • markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, yritysanalyysi, ympäristöanalyysi
  • SWOT yhteenveto analyyseistä ja johtopäätökset
  • kriittiset menestystekijät, mitä on osattava, että pärjää kilpailussa ja silti toiminta on kannattavaa

Strategia, lisäarvo

  • mitä, kenelle ja miten
  • tuotteen - palvelun uudelleenmuotoilu, lisäarvo
  • ydinviesti ja markkinoinnin kärki

Tavoitteet ja toimintaohjelma

  • tavoitteet, ½ vuotta, yksi vuosi, kasvu 3 vuoden päähän
  • tunnettuus- ja kehitystavoite
  • päivittäinen toiminta

Seuranta ja reagointi

  • toteutumisen turvaaminen, tuloksen seuranta ja reagointi

Yrityksen pitäisi pyrkiä laajentamaan tuote ydintuotteen tasolta lisäetujen kanssa aina asiakaselämyksen tasolle asti. Markkinoinnin kannalta asiakkaan näkemys on se, joka ratkaisee. Asiakas on business, tuote tai palvelu ei.

Markinvest Oy

Pekka Peltonen, HHJ, LJK, +358 40 900 0322

pekka.peltonen(at)markinvest.fi

www.markinvest.eu, www.markinvest.fi