Alihankintapalveluiden myynti ja markkinointi - kilpailuetu

Markinvestin myynti-, markkinointi- ja kehityspalveluita alihankintayritykselle ovat strategiasuunnittelu, alihankintatuotteen kehittäminen, markkinatutkimus ja uusasiakashaku.

Markinvestillä on vankka yli 35 vuoden kokemus myynti-, markkinointi- ja kehitysyhteistyöstä alihankintayritysten kanssa.

 Markinvest auttaa alihankkijaa strategiasuunnittelussa, erikoistuminen on elinehto

Alihankkijan pitää katsoa, mikä on oman osaamisen vahvuus, missä ollaan parhaimmillaan, missä nähdään markkinoiden kasvu.

Alihankkijan pitää hankkia tietoa vallitsevista markkinoista ja kilpailusta. Sen jälkeen on tehtävä valinta, mihin keskitytään ja on lähdettävä rohkeasti kasvamaan ja hakemaan uusia ratkaisuja.

Alihankkijan tulevaisuuden strategiaa luotaessa on tärkeää huomioida oman yrityksen asema arvoketjussa. On arvioitava tarvetta siirtyä lähemmäksi lopputuotetta tai harkittava palvelutarjonnan lisäämistä.

Markinvest auttaa alihankintatuotteen kehityksessä

Alihankintayrityksissä arki on uusiutumista. Alihankkijan on ymmärrettävä alihankintaa ostavan asiakkaan tarve ja liiketoiminta. Koko ajan on kehitettävä uusia tuotteita ja palveluita.

Alihankintapalveluiden tuotekehityksen suuntaa ja myyntiä silmällä pitäen on hyvä tarkastella omaa tarjontaa ostajan näkökulmasta.

Usein alihankinnan ostajat keskittyvät yksinomaan hankinnalla saataviin säästöihin, koska suorien, myytävään tuotteeseen tai palveluun liittyvien hankintojen tehokkuus vaikuttaa välittömästi tuotteen tai palvelun kustannuksiin, laatuun ja saatavuuteen ja näin ollen niiden kilpailukykyyn ja myyntiin.

Alihankkijan pitää mennään asiakkaan luo ja yhdessä heidän kanssaan kehitetään uusia toimintamalleja sekä uusia tuotteita. Alihankkijan on tärkeätä miettiä mitä asioita asiakas arvostaa yhteistyössä ja mitä lisäarvoa ja hyötyjä voisi tarjota ja miten niitä voitaisiin lisätä.

 

 

 

Markinvest tekee markkinatutkimuksia alihankintayrityksen päätöksenteon tueksi

Markkinatutkimus tehdään päätöksenteon tueksi. Markkinatutkimus voi koskea alihankkijan ominaisuuksia, palveluiden laajuutta ja laatua ja niiden lisäarvoa asiakkaalle.

Markinvestin markkinatutkimuspalveluita ovat Strateginen tutkimus, Liikeidea tutkimus ja Asiakaspalvelu tutkimus.

Strategia tutkimuksissa selvitetään uusia markkina-alueita ja uusia business mahdollisuuksia.

Liikeidea tutkimus voi koskea koko liikeideaa, liikeidean osia, yhteensopivuutta, liikeidean tai bisneksen menestystekijöitä ja kilpailuylivoimaa, myyntiä ja markkinointia ja uusien asiakkaiden hakemista.

Asiakaspalvelututkimuksen tavoitteena on löytää yrityksen vahvuustekijöitä, kilpailuetuja, mutta myös ongelmia, jotka on korjattava.

Teemme markkinatutkimukset haastatteluin tai käytämme markkinatutkimuksissamme kotimaista Webropol kysely- ja raportointityökalua.

Markinvestissä on vankka kokemus erilaisten markkinatutkimuksien, kilpailukykytutkimuksien, markkinointitutkimuksien ja asiakaspalvelututkimuksien tekemisestä.

 

Markinvest täydentää erikoisosaamisellaan Team Finlandin kasvu- ja kansainvälistymispalveluja.

Markinvest on myös palveluntuottaja:

  • ELY-keskuksen KAHPA / Yritysten kehittämispalveluissa
  • Business Finlandin Innovaatiosetelipalveluissa

Älä epäröi ottaa yhteyttä, kun haluat tietää enemmän ”Alihankintapalveluiden kehittämisestä ja markkinoinnista” ja muista yhteistyömahdollisuuksista.

Markinvest Oy on osaava, luotettava ja vastuullinen kumppani yrityksellesi

Markinvest on tarjonnut liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin konsultointia asiakasyrityksilleen jo yli 35 vuoden ajan. Markinvestin kokemuksesta on hyötyä liiketoiminnan kehittämisessä.

OTA YHTEYTTÄ
Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi
Andrey Uvarov, 040 900 0320, andrey(at)markinvest.fi