Markinvest – KEHPA Analyysi ja Konsultointi 2021-2022


Markinvest Oy on uusi Yritysten kehittämispalvelut puitetoimittaja ELY -keskukselle. Markinvest on ELY-keskuksen kilpailutuksessa hyväksytty Yritysten kehittämispalvelujen toteuttajaksi.
ELY-keskuksen tarjoamat Yritysten kehittämispalvelut KEHPA pitävät sisällään Analyysin, Konsultoinnin- ja Koulutuspalvelut.
Analyysin jälkeen yrityksesi voi hyödyntää ELY-keskuksen Konsultointipalveluita.
Analyysit muodostavat sen perustan, jonka päälle menestyksellinen liiketoiminta on mahdollista rakentaa. Analyyseillä selvitetään yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja tulevaisuuden haasteet.

Tutustu Analyysi-palveluun, sen hinta on 260€ + alv/päivä. Kesto tavallisesti yhden päivän.
Tutustu ja hae Konsultointipalvelua, sen hinta on 325 € + alv/päivä. Kesto tavallisesti 2-3 päivää.

Kiinnostaako analyysipalvelu?
Lue lisää: https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittämispalvelut/

Ota yhteyttä:
Markinvestin yhteyshenkilö ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut asioissa on Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

Menestyskonseptilla enemmän myyntiä ja uusia asiakkaita

Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä. Menestys ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista ja se on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat.

Kasvun tiikerinloikkaan saa eväitä mm. business-alueiden analysoinnista, liiketoiminta-alueiden uudelleen järjestämisestä ja liikeidean kehittämisestä. Mutta yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa.

Strategian ydin on erilaistaminen. Erilaistamisen on perustuttava analyysiin liiketoimintaympäristön muutoksista ja niiden aiheuttamista strategisista, menestykselle ratkaisevista haasteista ja mahdollisuuksista.

Menestyskonsepti, palveluiden hinnasto

Business-alueiden analysointi ja uusien mahdollisuuksien etsiminen, liiketoiminta-alueiden kehittäminen

Liikeidean kehittäminen markkinoinnin näkökulmasta (BMC – työkalu)

Asiakaskohtainen kilpailuylivoiman analyysi ja suunnittelu

Markkinatutkimukset päätöksenteon pohjaksi

Myynnin- ja markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen

Menestyskonseptin analysointi, suunnittelu ja sparraus

Viennin sertifiointia koskevat palvelut; katso http://www.gost-r.fi/uutiset/

Ota yhteyttä!

Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista.

Pekka Peltonen puh. 040 900 0322 pekka.peltonen@markinvest.fi

Andrey Uvarov puh. 040 900 0320 andrey@markinvest.fi

Sosiaaliset verkostot Venäjällä, talvella 2015-2016 – lukuja, trendejä, ennusteita

On nähtävissä, että sosiaalisten medioiden käyttö markkinoinnissa kasvaa.

Tämän kirjoituksen tavoite on selventää Venäjän sosiaalisen median nykytilannetta ja antaa perusteita sen valitsemiseksi yhdeksi markkinoinnin työkaluista.

Tutustu ja kysy Markinvest Oy:n sosiaalisen median markkinointipalveluistamme!

Lamalääkettä

Kilpailutilanne on muuttunut laman aikana. Hinnalla ja alennuksilla kilpailu ajaa meidät vaikeaan tilanteeseen ja ulos markkinoilta. Tästä syystä onkin ehkä parempi keskittyä vaativiin asiakkaisiin ja palvella heitä erityisen hyvin.

Enää ei riitä, että yritykset osaavat tehdä huipputuotteita vaan ne on tuotettava kilpailukykyiseen hintaan ja osattava markkinoida ja myydä. Valitun asiakkaan silmissä tuotteella ja palvelulla on oltava kilpailuylivoima. Asiakkaan ongelman oikean ratkaisun on annettava heille taloudellista hyötyä. Kilpailuylivoima voi löytyä esimerkiksi ostajalle järjestetystä kaupan rahoituksesta.

Markinvest Oy on moniottelija joka tarkoittaa sitä, että meidän on hallittava monta eri asiaa. Tänä päivänä meillä on kattava tuotesalkku missä on tuotteita kotimarkkinayrityksille ja kansainvälisille yrityksille. Meillä kilpailuylivoima syntyy erikoisosaamisesta, asiakkaallemme taloudellista hyötyä tuottavasta ongelmaratkaisusta jonka he saavat oikea-aikaisesti.

Meillä on 30 vuoden kokemus. Tänä aikana olemme asiakkaidemme kanssa käyneet läpi nousuja ja laskuja. Tiedämme, että järkevästi panostamalla ja järkevästi kulujaan ohjaamalla, yritys voi selvitä lamasta ja siitä voi tulla entistä vahvempi ja se voi päästä aiempaa parempaan markkina-asemaan.

Kahdeksan kohdan lamalääkkeen resepti. Tarvittaessa ota yhteyttä!

1. Saatko enemmän tuloja kuluja lisäämättä?

2. Voitko leikata kuluja myyntiä pienentämättä?

3. Analysoi tuote/markkinamatriisin:
– voitko tehdä tuotteille/palveluille jotakin?
– voiko tehdä asiakasrakenteelle jotakin?

4. Organisoi uudelleen / investoi järkevästi / ulkoista:
– siten että, kuluja syntyisi vähemmän.
– siten että, tuloja kertyisi samassa ajassa enemmän.

5. Saatko lisää käyttöpääomaa:
– saamisia nopeuttamalla?
– hankintojen maksuaikoja pidentämällä?

6. Selvitä verkostoitumisen mahdollisuudet:
– saatko synergiaetuja?

7. Laadi kassavirtalaskelma
– tarkasta menot ja tulot

8. Suunnittele ja toteuta.

Toimitusjohtaja Pekka Peltonen, LJK