We offer comprehensive EAC Eurasian Economic Union conformity certification services.

We advise companies on the documents that are required for export and commissioning operations in Russia and other member states of the Eurasian Economic Union (EAEU). We also offer assistance in the certification process.

Our certification services:

– CU TR certificates and declarations of conformity (EAEU)
– Certification tests and reports
– Industrial safety analyses
– Technical passports and documents, GOST requirements

– Instructions for use, GOST requirements

– EAC label, TR requirements

– Production inspections

– Technical translations

Our company-specific certification training courses for 2019 can be booked now.

You can contact us at any time:

Pekka Peltonen, mob. +358 40 900 0322, pekka.peltonen@markinvest.fi,
Andrey Uvarov, mob. +358 40 900 0320, andrey@markinvest.fi.

Vi erbjuder ett certifieringspaket för den eurasiska tullunionen.

Vi upplyser företag om vilka handlingar som krävs för export, försäljning och distribution av produkter i Ryssland och inom tullunionen och hjälper dem med certifiering.

Våra certifieringstjänster:

– Certifiering och deklaration CU TR (EAEU)
– Certifieringstester och protokoll
– Industriella säkerhetsanalyser
– Tekniska pass och handlingar, GOST-krav

– Manualer, GOST-krav

– EAC-märkning, TR-krav

– Produktionskontroller

– Tekniska översättningar

Företagsspecifik certiferingsutbildning kan nu bokas för 2019.

Kontaktperson:

Pekka Peltonen, mob. +358 40 900 0322, pekka.peltonen@markinvest.fi,
Andrey Uvarov, mob. +358 40 900 0320, andrey@markinvest.fi.

Tarjoamme paketin sertifikaatin tekemiseksi Euraasian Unionille – Tulliliitolle.

22.11.2018

Tarjoamme paketin sertifikaatin tekemiseksi Euraasian Unionille – Tulliliitolle.

Neuvomme yrityksiä siitä, mitä asiakirjoja tarvitaan Venäjän federaation ja tulliliiton alueelle toimittamiseen ja käyttöönottoon sekä autamme sertifiointimenettelyssä.

Sertifiointiin liittyvät palvelumme:

– Sertifiointi ja deklarointi CU TR (EAEU),
– Sertifiointitestit ja pöytäkirjat,
– Teollisuuden turvallisuusanalyysit,
– Tekniset passit ja asiakirjat, GOST vaatimukset,

– Käyttöohjeet, GOST vaatimukset,

– EAC merkintä, TR vaatimukset

– Tuotannon tarkastukset,

– Tekniset käännökset,

Yrityskohtainen sertifiointikoulutus, nyt voi varata ajan vuodelle 2019.

Yhteydenotot:

Pekka Peltonen, puh. 040 900 0322, pekka.peltonen@markinvest.fi,
Andrey Uvarov, puh. 040 900 0320, andrey@markinvest.fi.