TEOLLISTEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN EAC SERTIFIOINTI VENÄJÄLLE

Markinvest Oy Sertifiointipalvelusta saat kaikki teollisten koneiden ja laitteiden, sähkökoneiden ja laitteiden EAC-sertifikaatit. EAC (Eurasian Conformity) sertifiointi on pakollinen menettely, joka mahdollistaa koneiden ja laitteiden viennin kaikkiin Euraasian Tulliliiton jäsenvaltioihin Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia ja Armenia.

EAC-sertifikaatti tai deklaraatio

Sertifiointi tehdään koneesta ja laitteesta riippuen EAC-sertifikaatin (vastaavuustodistus) tai deklaraation (vastaavuusilmoitus) muodossa. Tutustu tarkemmin: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/

Tekninen määräys TR CU 010/2011 (Technical Regulations of Customs Union)

Koneille ja laitteille sertifiointi on tehtävä Teknisen määräyksen TR CU 010/2011 Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta perusteella. Sähköä käyttävien koneiden ja laitteiden sertifioinnissa on otettava huomioon myös muita Teknisiä määräyksiä kuten TR CU 004/2011 Pienjännitelaitteiden turvallisuudesta ja TR CU 020/2011 Laitteiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Lue lisää: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/tekniset-maaraykset-trcu/

Tekninen passi, Turvallisuuden peruste ja Käyttöohje

EAC-sertifikaatin ja/tai deklaraation rekisteröinnissä tarvitaan Tekninen passi (Technical Passport), Turvallisuuden peruste (Safety Case) ja Käyttöohje (Manual).
EAC, TR CU 010/2011, tarvitaan kaikki kolme dokumenttia
EAC, TR CU 004/2011 ja TR CU 020/2011 ei tarvita Turvallisuuden perustaa
Tutustu tarkemmin:
https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

EAC-merkki ja merkin käyttö

EAC-sertifioitu tuote on merkittävä EAC-merkillä. EAC-merkki kertoo sen, että tuote on sertifioitu ja täyttää mm. TR CU-turvallisuusvaatimukset ja on turvallinen käyttää. Koneiden ja laitteiden valmistajan tulee kiinnittää EAC-merkki koneeseen tai laitteeseen ennen tulliselvitystä. Jos valmistaja ei ole noudattanut velvollisuuttaan, silloin tämä velvollisuus siirtyy valtuutetulle edustajalle tai viimekädessä maahantuojalle. Lue lisää:
https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-merkki-ja-kaytto/

Konekilpi Teknisen määräyksen (TR) mukaan

Konekilpi on oltava nähtävissä koko koneen ja laitteen käyttöiän. Jokaisessa Teknisessä määräyksessä on erikseen maininta konekilven sisällöstä. TR CU 010/2011 -vaatimusten mukaan koneet ja laitteet on merkittävä selvästi luettavalla ja ei -pestävällä kilvellä, joka yksilöi koneen: valmistaja, osoite ja koneen nimi, sarjanumero, koneen tyyppi ja malli, valmistuksen kuukausi ja vuosi.
Kysy lisää!

Markinvest Oy Sertifiointipalvelut

EAC sertifiointipalvelut teollisten koneiden ja laitteiden, sähköteknisten koneiden ja laitteiden valmistajille ja myyjille Venäjää ja Tulliliittoa varten.

EAC-sertifiointiprosessi
– teemme esiselvityksen, sertifiointitarpeen analyysin ja annamme sertifioinnin optimiratkaisun
– valmistamme sertifikaatin avaimet käteen periaatteella
– teemme asiakirjat, sovimme testaukset, tuotannon tarkastuksen ja laadimme pöytäkirjat
– rekisteröimme sertifikaatin asiakkaamme käytettäväksi, järjestämme vuositarkastukset

EAC/GOST-standardin vaatimat dokumentit
– valmistamme Teknisen passin, Turvallisuuden perusteen ja tarkastamme Käyttöohjeet
– hoidamme tekniset käännökset

Yrityskohtainen EAC-sertifiointikoulutus
– tutustumme yritykseen, sen koulutustarpeeseen ja tavoitteisiin
– laadimme ohjelman, koulutamme ja seuraamme tuloksia

Sertifioinnin tukipalvelut ON-LINE
– opastamme ja neuvomme sertifiointiasioissa
– päivitämme sertifiointitietosi
– autamme kilpailukykyisen sertifiointi- ja vientistrategian suunnittelussa
– teemme markkinatutkimuksia, etsimme uusia asiakkaita

Sertifikaatit toimitamme avaimet käteen periaatteella. Vaikka sertifiointiprosessi on usein vaikea, asiakkaalle teemme sen helpoksi, läpinäkyväksi, luotettavaksi ja joustavaksi.
https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/sertifikaatit/

Ota yhteyttä!
Toimitusjohtaja Pekka Peltonen
Varatoimitusjohtaja Andrey Uvarov
Karjalankatu 35 A, 15150 LAHTI, Finland
www.markinvest.fi, www.markinvest.eu, www.gost-r.fi

MITÄ OVAT TEKNINEN PASSI, TURVALLISUUDEN PERUSTA JA KÄYTTÖOHJE

Tekninen passi, Turvallisuuden perusta ja Käyttöohje ovat pakollisia osia Tulliliittoon tuotavien koneiden ja laitteiden asiakirjoissa.

EAC, TR CU, TR EAEU – vastaavuussertifikaatti ja/tai vastaavuusvakuutus (deklaraatio) on mahdollista rekisteröidä vasta sen jälkeen, kun kaikki muut sertifioinnin yhteydessä tarvittavat dokumentit kuten Tekninen Passi, Turvallisuuden perusta ja Käyttöohje ovat valmiit.

Kuinka kirjoitan Teknisen passin, Turvallisuuden perustan ja Käyttöohjeen?

Nämä asiakirjat on laadittava GOST-standardien mukaisesti venäjän kielellä. Jos yritys haluaa lisätä muita kieliä, kuten englanti tai ruotsi, se on mahdollista.

”Markinvest voi auttaa yritystäsi GOST-standardien mukaisen asiakirjojen valmistelussa ja tarkastuksessa kun se vie koneita ja laitteita tulliliiton maihin Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia ja Armenia”.

Lue lisää, GOST-standardien mukaiset pakolliset asiakirjat: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

GOST-standardien mukaiset asiakirjat

TR CU Tulliliiton Tekniset määräykset (Technical Regulations of the Customs Union),
teknisiä asiakirjoja koskevat vaatimukset:

 • Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta (TR CU 010) -artikla 4, kohta 8.
 • Pienijännitelaitteiden turvallisuudesta (TR CU 004) – artikla 5, kohdat 1 ja 4.
 • Sähkömagneettinen yhteensopivuus (TR CU 020) – artikla 5, kohdat 1 ja 4.
 • Ylipaineen alla toimivien laitteiden turvallisuudesta (TR CU 032) – osa IV. Artiklat 16 – 23
 • Räjähdysvaarallisissa olosuhteissa toimivien laitteiden turvallisuudesta (TR CU 012/2011) – artikla 4, kohta 6

Muutama GOST-standardi käsittelee käyttödokumentaatiota siihen liittyviä vaatimuksia, esim. GOST R 2.601-2019.

Tekninen passi (Technical Passport)

Tekninen passi on asiakkaalle tarkoitettu asiakirja. Teknisen passin on oltava toimitusasiakirjoissa, tullin ja muiden tarkastusviranomaisten nähtävissä. Se sisältää koneen tai laitteen tärkeimmät tekniset tiedot ja käyttöominaisuudet. Teknisen passin on oltava saatavilla laitteen tai koneen koko elinkaaren ajan.

”Valmistajan on tehtävä tekninen passi GOST-standardien mukaisesti. Tekninen passi on tehtävä erikseen jokaiselle koneelle ja laitteelle ja jokaiselle sarjanumerolle”.

Teknisessä passissa on oltava mm. tiedot valmistajan takuusta, teknisistä parametreista, tuotteen sertifioinnista ja hävittämisestä sekä kaikki tiedot kokoonpanosta, käyttöönotosta ja huollosta. Teknisessä passissa on oma kohta kaikille koneeseen tehdyille muutoksille, jotka on merkittävä passiin: -modernisointi, muutokset, vaihdetut varaosat, korjaukset ja hitsaustyöt.

Teknisestä passista tarkemmin: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

Turvallisuuden peruste (Safety Case, Safety Justification)

Turvallisuuden peruste on asiakirja, jota tarvitaan, kun tuotteeseen sovelletaan Teknistä määräystä TR CU 010 “Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta” tai TR CU 032 ” Ylipaineen alla toimivien laitteiden turvallisuudesta “. Sertifioinnin aikana valmistajan on toimitettava sertifiointilaitokselle Turvallisuuden peruste ennen EAC–sertifikaatin tai deklaraation rekisteröintiä.

Turvallisuuden peruste on annettava asiakkaalle, jos asiakas sitä pyytää ja Rostekhnadzorille (käyttöönoton valvova virasto) jos se sitä vaatii. Siinä tapauksessa, kun valmistaja on aikaisemmin hankkinut Turvallisuuden perusteen, on mahdollista, että sertifiointielin hyväksyy sen.

”Turvallisuuden peruste tehdään yhdelle laitteelle tai -sarjalle ja se sisältää analyysin mahdollisista riskeistä sekä teknisiä tietoja toimenpiteistä laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi”.

Turvallisuuden perusteesta tarkemmin: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

Käyttöohje (Manual) ja EAC vaatimukset GOST ja TR CU

Käyttöohje on pakollinen dokumentti Tulliliiton sertifioinnin yhteydessä. Käyttöohje on oltava paperimuodossa venäjän kielellä ja mahdollisesti jäsenvaltion virallisella kielellä. Valmistava yritys on tavallisesti laatinut käyttöohjeen ottamatta huomioon EAC sertifioinnin vaatimuksia.

EAC-vaatimukset käyttöohjeelle
Käyttöohjeen on oltava standardien GOST R 54121-2010, GOST R 2.601-2013 ja 2.610-2006 sekä Euraasian talousliiton teknisten määräysten TR CU 010/2011 ”Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta”, TR CU 032/2013 ”Ylipaineen alla toimivien laitteiden turvallisuudesta” mukainen. Käyttöohjeita koskevat erityisvaatimukset on esitetty Teknisen määräyksen liitteessä.

”Käyttöohjeessa erityisen tärkeitä ovat turvallisuusohjeet, niiden tulee olla käyttäjän nähtävissä ja havaittavissa”. Käyttöohjeessa on oltava tiedot valmistajasta, maahantuojasta ja näiden osoitteet.

Käyttöohjeesta tarkemmin: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

Mikä on EAC-sertifiointimerkki ja Teknisen määräyksen TR mukainen konekilpi

Jokainen Tulliliiton Teknisten määräysten mukaisesti sertifioitu tuote pitää olla merkitty EAC-merkillä.

EAC–merkki ja konekilpi on oltava nähtävissä koko koneen käyttöiän. TR CU 010/2011 -vaatimusten mukaan koneet ja laitteet on merkittävä selvästi luettavalla ja ei -pestävällä kilvellä, joka yksilöi koneen: valmistaja, osoite ja koneen nimi, sarjanumero, koneen tyyppi ja malli, valmistuksen päivämäärä. Jokaisessa Teknisessä määräyksessä, on kirjoitettu, minkälaiset tiedot on laitettava konekilpeen. Lue lisää: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-merkki-ja-kaytto/

Markinvestin vienti- ja sertifiointipalvelut:

 EAC-sertifiointiprosessi
– esiselvitys, sertifiointitarpeen analyysi ja sertifioinnin optimiratkaisu
– sertifikaatin toimitamme avaimet käteen -periaatteella
– asiakirjojen valmistelu, testaukset, tuotannon tarkastus ja pöytäkirjat
– valmiin sertifikaatin luovutus, vuositarkastus

 EAC-standardin vaatimat dokumentit
– Tekninen passi, Safety Case, Manuaali ja tekniset käännökset

 Yrityskohtainen sertifiointikoulutus
– Ennakkotutustuminen yritykseen, sen tilanteeseen ja tavoitteisiin. Koulutuksen suunnittelu, koulutus ja seuranta.

Sertifioinnin konsultointipalvelut, viennin tukipalvelut
– Markkinatutkimus, neuvonta

Markinvestistä saat kaikki yleisimmin tarvittavat sertifikaatit Venäjälle ja Tulliliittoon vientiä, myyntiä ja käyttöönottoa varten. Sertifikaatin toimitamme avaimet käteen -periaatteella, prosessi on läpinäkyvä, läpäisy on luotettava, helppo, yksinkertainen ja joustava.

Markinvestistä saatavat sertifikaatit: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/sertifikaatit/

Markinvest Oy, yhteydenotot
Toimitusjohtaja Pekka Peltonen
Varatoimitusjohtaja Andrey Uvarov
Karjalankatu 35 A, 15150 LAHTI, Finland
www.markinvest.fi, www.markinvest.eu, www.gost-r.fi

MITÄ TARKOITTAVAT EAC, TRCU, GOST, EAEU, TEKNINEN MÄÄRÄYS

EAC sertifiointi

EAC sertifiointion pakollinen menettely, joka mahdollistaa tuonnin kaikkiin Euraasia Tulliliiton (EACU) jäsenvaltioihin Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia ja Armenia. Sertifiointi tehdään tuotteesta riippuen sertifikaatin (vastaavuustodistus) tai deklaraation (vastaavuusilmoitus) muodossa.

EAC vastaavuustodistus ja vastaavuusilmoitus: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/

Tekninen määräys, TR CU ja TR EAEU 

TR CU ja TR EAEU ovat teknisiä määräyksiä, joiden perusteella tehdään EAC sertifiointi. Kaikki vuoden 2016 jälkeen voimaan tulleet tekniset määräykset ovat TR EAEU – Technical regulations of Customs Union and Eurasian Economic Union.

Esimerkkejä teknisistä määräyksistä TR CU:

TR CU 004/2011 Pienjännitelaitteiden turvallisuudesta 
TR CU 010/2011 Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta 
TR CU 012/2011 Räjähdysvaarallisissa olosuhteissa toimivien laitteiden turvallisuudesta
TR CU 020/2011 Laitteiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

  

Kansalliset sertifikaatit GOST R, GOST TR, GOST K, BELCT 

Jos tuotteella ei ole tulliliiton teknistä määräystä silloin on tutkittava kansalliset sertifiointitarpeet. Edelleen ovat käytössä kansalliset GOST R, TR (Venäjä), GOST K (Kazakstan) ja GOST B / BELCT (Valko-Venäjä) sertifikaatit. 

Esimerkiksi TR RF -sertifiointi on pakollinen muutamien tuoteryhmien paloturvallisuustodistukseksi. 

Lue lisää Markinvestistä saatavista sertifikaateista ja niiden käytöstä:  https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/sertifikaatit/

GOST standardi ja testaus


Teknisessä määräyksessä sanotaan mitä GOST -standardia noudattaen testaukset on tehtävä. Tiedot testauksista on merkittävä EAC – sertifikaattiin.
 
Ota yhteyttä, kun haluat tietää lisää viennistä Venäjälle ja sertifioinnista Euraasian Tulliliitoon.

Markinvest on osaava, luotettava ja vastuullinen kumppani yrityksellesi.
https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/
 

info@markinvest.fi
pekka.peltonen@markinvest.fi
 
Markinvest Oy 
Managing Director Pekka Peltonen 

B2B YRITYKSEN KASVU, KANSAINVÄLISTYMINEN JA UUDISTUMINEN

Markinvest täydentää omalla erikoisosaamisella Team Finland tiimin kasvu- ja kansainvälistymispalveluita ja uudistumista. Autamme yritystäsi sen elinkaaren kaikissa vaiheissa toiminnan ja tuotteiden kehityksessä.

Myynnin ja markkinoinnin merkitystä ja roolia ei voi liikaa korostaa. Markinvest on tukenasi markkinoinnin kehittämisessä, kilpailueduista päätettäessä, ostoprosessin tunnistamisessa ja myyntiputken suunnittelussa.

Olemme voimavarasi, kun tarvitset kokemusta ja asiantuntemusta kansainvälisen liiketoiminnan suunnittelussa, viennin aloittamisessa tai laajentamisessa.

Käy katsomassa! Onko yrityksellesi ajankohtaista jokin Markinvestin kasvun, kansainvälistymisen ja/tai uudistumisen palveluista?

Markinvest on palveluntuottaja ELY -keskuksen ja Business Finlandin palveluissa

 ELY-keskus palvelut – KEHPA

KEHPA / Yritysten kehittämispalvelut, ei toimiala eikä yritysmuoto rajoitusta. Markinvest on mukana kasvun ja kansainvälistymisen, analyysi ja konsultointipalveluissa. Tutustu ja ota yhteyttä:  https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

Business Finland palvelut – INNOVAATIOSETELI

Innovaatioseteli, uusi innovaatio ja uusi business. Markinvestin palveluita ovat markkinatutkimukset ja liikeidean kehittäminen. Tutustu ja ota yhteyttä: https://www.markinvest.fi/innovaatioseteli/

Suunnitteletko kasvua kotimaasta

Jos yrityksesi hakee kasvua kotimaasta, tutustu Markinvestin palveluihin. Markinvest tuntee investointituotteiden ja alihankintapalveluiden myynnin ja markkinoinnin. Ota yhteyttä: https://www.markinvest.fi/b2b-markkinointi/

 • Investointituotteiden myynti ja markkinointi
 • Alihankintapalveluiden kehittäminen, myynti ja markkinointi
 • Markkinatutkimuspalvelut, strategia, liikeidea, asiakaspalvelu

Suunnitteletko kasvua kansainvälistymällä tai viennillä Venäjälle

Jos yrityksesi hakee kasvua kansainvälistymällä tai Venäjältä. Tutustu Viennin Portaisiin ja Vienti Venäjälle palveluihin. Ota yhteyttä!

 • Kansainvälistyminen, Viennin Portaat
 • Vienti Venäjälle, paras tuote ja tiimi peliin
 • Venäjän uudet business mahdollisuudet B2B yrityksille.

Yritysten CBC business model, rajat ylittävä yhteistyö.

https://www.markinvest.fi/cbc-business-model/

Markinvest on osaava, luotettava ja vastuullinen kumppani yrityksellesi. Ota yhteyttä, kun haluat tietää enemmän kuinka voimme palvella yritystäsi.

info@markinvest.fi

pekka.peltonen@markinvest.fi

Markinvest Oy

Managing Director Pekka Peltonen

Markinvest Oy:lle korkein AAA-luottoluokitus

Markinvest saavutti AAA-luottoluokan, johon on yltänyt 3 % suomalaisyrityksistä.

AAA-luokan lisäksi Markinvestillä on Lowest Gredit Risk luokan 1. -sertifikaatti. Luokitus sekä sertifikaatti on myönnetty vuodelle 2021.

Vuosittain myönnettävän AAA-luokituksen voivat saada yritykset, joilla on erityisen vahvat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi.

AAA-luokituksen ja Lowest Gredit Risk luokan sertifikaatin myöntää luottotietoyritys Bisnode Finland Oy.

”Meille luottoluokituksen saavuttaminen on ollut myös itseisarvo, koska vain näin olemme voineet osallistua mm. ELY-keskuksen KEHPA-tarjouskilpailuun ja Business Finland -projekteihin. Se on järkevän rahankäytön, maltillisuuden, jalat maassa-asenteen ja nöyrän työnteon tuotteena tullut kiitos”.

”Markinvestille vuonna 2008 alkanut taloudellinen taantuma ja sen pitkään jatkuminen oli myrkkyä. Juuri, kun nenä saatiin pinnalle, iski Venäjä pakotteet 2014, ja ne eivät ole hellittäneet vieläkään”.

 ”Oma lukunsa on korona pirulainen”.

 ”Olemme ylpeitä siitä, kun pitkäaikaiset asiakkaamme ovat luottaneet kykyymme toimia tänäkin aikana ja uskaltaneet suositella meitä uusille asiakkaille Suomessa, Ruotsissa, Englannissa ja Venäjällä. Kiitos”.

 ”Etsimme kasvua uusilta markkina-alueilta. ”Business Finlandin tuella olemme voineet rakentaa konseptin, jonka uskomme purevan jo ensi vuonna”.

Markinvest on osaava, luotettava ja vastuullinen kumppani yrityksellesi.

Markinvest Oy

Markinvest – KEHPA Analyysi ja Konsultointi 2021-2022


Markinvest Oy on uusi Yritysten kehittämispalvelut puitetoimittaja ELY -keskukselle. Markinvest on ELY-keskuksen kilpailutuksessa hyväksytty Yritysten kehittämispalvelujen toteuttajaksi.
ELY-keskuksen tarjoamat Yritysten kehittämispalvelut KEHPA pitävät sisällään Analyysin, Konsultoinnin- ja Koulutuspalvelut.
Analyysin jälkeen yrityksesi voi hyödyntää ELY-keskuksen Konsultointipalveluita.
Analyysit muodostavat sen perustan, jonka päälle menestyksellinen liiketoiminta on mahdollista rakentaa. Analyyseillä selvitetään yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja tulevaisuuden haasteet.

Tutustu Analyysi-palveluun, sen hinta on 260€ + alv/päivä. Kesto tavallisesti yhden päivän.
Tutustu ja hae Konsultointipalvelua, sen hinta on 325 € + alv/päivä. Kesto tavallisesti 2-3 päivää.

Kiinnostaako analyysipalvelu?
Lue lisää: https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittämispalvelut/

Ota yhteyttä:
Markinvestin yhteyshenkilö ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut asioissa on Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

Konsultoinnin palvelut ja rahoitus­mahdollisuuksia

Uusin CBCpalvelumme on tarkoitettu suomalaisille ja ruotsalaisille yrityksille, jotka ovat viemässä tuotteitaan Venäjälle tai ovat kiinnostuneita Kiinan mahdollisuuksista.

Olemme uudistaneet konsultointipalvelumme ja konsultointisivuston. Uusi sivusto tukee nykyistä markinvest.fi-sivustoa ja kansainvälistymispyrkimyksiä. 

Uudella sivustolla kerromme Markinvestiltä saatavista liiketoiminnan ja markkinoinnin kehityspalveluista, asiakkaillemme tarjolla olevista vienti- ja kansainvälistymispalveluista, Business Finlandin ja ELY-keskuksen palveluista ja rahoitusmahdollisuuksista.

Sivustolla on myös mielenkiintoisia asiakastarinoita.
Käy tutustumassa ja anna palautetta:
https://www.markinvest.eu/konsultointipalvelut/

Markinvest Oy
Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

VIENTI VENÄJÄLLE KRIISIN AIKANA – EAC-MERKINTÄ JA SERTIFIOINTI


Tämä voi koskea yritystänne, jos teillä on vientiä Venäjälle lähiaikana. Kriisin vuoksi on annettu alla oleva suositus mikä vaikuttaa sertifiointikäytäntöihin.

Venäjän Kauppa- ja Teollisuusministeriö ja Venäjän Talouskehityksenministeriö ovat antaneet suositukset koskien pitkäaikaisia sertifikaatteja.

 1. Vuositarkastukset
Jos karanteeniaikana on vuositarkastuksen ajankohta, tämä siirretään 6 kk myöhemmäksi.
2. Jos sertifikaatin voimassaoloaika päätyy karanteenin aikana
Viimeisen vuositarkastuksen tulosten perusteella voidaan uusia sertifikaatti ilman erillistä vierailua.
3. Uudet sertifikaatit
Karanteenin aikana ei tehdä uusia sarjatuotesertifikaatteja, vain eräsertifikaatteja.

Ota yhteyttä, kerromme tarkemmin eri vaihtoehdoista.

Markinvest Oy
Andrey Uvarov, 040 9000320, andrey(at)markinvest.fi
Pekka Peltonen, 040 9000322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

MARKINVEST OY ON KORKEIMMASSA AAA-RYHMÄSSÄ


Yrityksistä 2,8 % on yltänyt korkeimpaan AAA luottoluokitukseen 2020.

Bisnode on vuodesta 1993 lähtien luokitellut ajantasaisesti suomalaisyritysten luottokelpoisuuden. Vaatimuksena korkeimpaan luottoluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä huomattavasti paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi.

Markinvest Oy
Pekka Peltonen, 040 9000322,
pekka.peltonen(at)markinvest.fi

MARKINVESTIN PALVELUT LAHTELAISILLE YRITYKSILLE

”YRITYSPALVELUSETELI LAHTI 2020”

YRITYKSEN KEHITTÄMINEN 1-50 henkilöä työllistävä yritys

Yrityskohtainen kehittämissuunnitelma kriisissä, käytännön toimenpiteet myynnin ja markkinoinnin edistämiseksi
Yrityksen on nopeasti säädettävä toimintansa äkisti muuttuneita asiakastarpeita vastaaviksi. Koronavirus muuttaa yrityksen liiketoimintaa ja toimintatapoja pysyvästi. Muuttuvat markkinat haastava tyrityksen perinteisen tavan toimia ja palvella asiakkaita ja viestiä heille.

MYYNTI JA MARKKINOINTI 1-10 henkilöä työllistävä yritys

Myynti ja markkinointi kriisin aikana ja sen jälkeen

Jos myynti takeltelee, ei yrityksellä ole pidemmän päälle toimintaedellytyksiä. Tästä syystä myynnin roolin ymmärtäminen on liiketoiminnan avainasia. Myynti kantaa sisään koko sen rahapotin, josta yrityksen kulut, kuten henkilöstön palkat, maksetaan.

OTA YHTEYTTÄ 040 900 0322
https://www.markinvest.fi/yrityspalveluseteli-5000e/
https://www.markinvest.fi/mikroyrityspalveluseteli-2500-e/

Markinvest Oy
Pekka Peltonen
pekka.peltonen(at)markinvest.fi