YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT

Yritys ei voi vain olla ja jäädä paikalleen. Yritysjohdon on hyvä miettiä ja tunnistaa uudet mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseksi.

Yrityksen kehittäminen on tärkeää, jotta yritys pysyy kilpailukykyisenä ja pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Se myös auttaa yritystä selviytymään taloudellisesti haastavina aikoina.

Yritysten kehittäminen on jatkuvaa prosessia, joka pyrkii parantamaan yrityksen toimintaa ja kasvattamaan sen kilpailukykyä. Tämä voi sisältää esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, asiakaskokemuksen parantamista, tehokkaampien toimintatapojen käyttöönottoa ja henkilöstön kouluttamista.

Tutustu Markinvestin kehittämispalveluihin ja ota yhteyttä.

Markinvest - Tulevaisuuden turvaaminen

Markinvest Oy

Luotettava, asiansa osaava ja vastuullinen kumppani
yrityksellesi.

Pekka Peltonen
040 900 0322
pekka.peltonen@markinvest.fi
https://www.markinvest.eu/konsultointipalvelut/

Asiantuntijapalveluja liike-elämälle vuodesta 1985
YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

ELY-KESKUS KEHPA LIIKETOIMINNAN TARKASTELU ULKOPUOLISEN SILMIN

Pärjätäkseen kilpailussa yritysjohdon yhtenä keskeisenä tehtävänä on kehittää yritystä. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, myös epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Markinvest on yhteistyökumppanisi ja voimavarasi, kun yrityksesi tavoite on kasvaa kotimaassa, viennissä, kansainvälistyä tai uudistuminen.

Yritysten kehittämispalvelut KEHPA – Markinvest

Markinvest ja sen vastuuasiantuntijat ovat ELY-keskuksen kilpailutuksessa hyväksytty ”Yritysten kehittämispalvelujen” KEHPA toteuttajaksi 2021-2023.

Yritysten kehittämispalveluja ovat liiketoiminnan kokonaisvaltainen Analysointi ja yrityksen uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen Konsultointi.

https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/

Kenelle KEHPA analyysi ja konsultointipalvelut ovat tarkoitettu

Kehittämispalvelut ovat tarkoitettu kehityshaluisille ja kykyisille mikro ja pk-yrityksille toimialasta ja yhtiömuodosta riippumatta. Tyypillinen yritysten kehittämispalveluja käyttävä yritys on n. 10 henkeä työllistävä kotimarkkinayritys, joka kaipaa ulkopuolista näkökulmaa kasvun ja uudistumisen tueksi.

Yritysten kehittämispalveluiden TOP 5 toimialat:

 1. Teollisuus
 2. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 3. Tukku- ja vähittäiskauppa
 4. Rakentaminen
 5. Informaatio

Liiketoiminnan kokonaisvalaista analyysipalvelua käytti vuonna 2021 yhteensä 844 yritystä ja asiantuntijapalvelua/konsultointia aloitti vuonna 2021 yhteensä 2516 yritystä.

KEHPA Analyysi, yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen analysointi

Analyysi on yrityksen kehittämisen kivijalka. Kokonaisvaltaisessa liiketoiminta-analyysissä tarkastelemme yrityksen nykytilaa, keskeiset tavoitteet/vision 2-3 v, yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, uudet tilaisuudet ja riskit peilattuna tavoitteisiin, kilpailuedut, kehittämistarpeet.

Yritys saa painotetun 4-5 kohdan kehittämissuunnitelman 1-2 vuodelle kuten strategia, liikeidea ja kilpailuedut, kannattavuus…

Eteneminen kts. analysoinnin prosessikuva.

KEHPA Konsultointi, uuden liiketoimintasuunnitelman, uusien liiketoimintamallien luominen tai olemassa olevien kehittäminen, omistajanvaihdos

ELY -keskuksen ”Kasvu ja uudistuminen – konsultointi” taipuu moneksi.

Kun yrityksen kehittämistarve on selvillä, räätälöimme konsultointisuunnitelman sen ympärille kuten:

 • uusi liiketoimintasuunnitelma, liiketoimintasuunnitelman päivitys
 • kasvustrategia, uudet liiketoimintamahdollisuudet, potentiaaliset asiakassegmentit
 • yrityksen uudistuminen, omistajanvaihdos, uudet osakkaat
 • kasvu kotimaassa
 • kansainvälistyminen.

Eteneminen kts. konsultoinnin prosessikuva.

KEHPA konsultointiprosessin jälkeen yritys saa asiantuntijan raportin, joka toimii yritysjohdon työkaluna tulevaisuudessa, johon on kirjattu sovitut tavoitteet ja toimenpiteet.

Yritysten kehittämispalvelut – KEHPA

 KEHPA palvelu on yritykselle edullinen, koska ELY -keskuksen tuki on merkittävän suuri 75% – 80%.

 1. Kokonaisvaltaisen liiketoiminta-analyysin hinta on 260 euroa + alv/päivä (1-2 päivää)
 2. Kasvu- ja kansainvälistyminen, uudistuminen- konsultoinnin hinta on 325 euroa + alv/päivä.
 3. Konsultointia on mahdollista saada 3-4 päivää/kerta, korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut

OTA YHTEYTTÄ! KYSY MAHDOLLISUUKSISTA.

Markinvestin asiantuntijoiden yhteystiedot:
Lahti: Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen@markinvest.fi
Lahti: Andrey Uvarov, 040 900 0320, andrey@markinvest.fi
Jyväskylä: Heikki Lehtonen, 040 064 1371, heikki@markinvest.fi

Markinvestistä yritysjohto saa vankan ja monipuolisen kokemuksen kehittämisen tueksi.

www.markinvest.fi www.markinvest.eu

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

KEHPA ANALYYSI AUKAISI SILMÄT

Kuljetusliikkeessä oli tehty järjestely omistussuhteissa. Uusi osakas, toimitusjohtaja, halusi kokeilla ELY-keskuksen palveluja. Lähdimme liikkeelle Yritysten kehittämispalveluista. Teimme yhdessä Analyysi-palvelun hakemuksen 16.4. ja päätös tuli 20.4. ELY-keskus ei turhia aikaillut.

KEHPA Analyysi-palvelun hakemuksen ennakkotehtävä aukaisi silmät.

Analyysi tehtiin ohjelman mukaisesti. Uhkaksi ja kasvutavoitteita jarruttavaksi asiaksi nousi puute ammattitaitoisista työntekijöistä ja kannattavuutta heikentävänä nähtiin polttoaineen hinta. Kehittämissuunnitelman keskeisiksi asioiksi nousivat digitalisaation mahdollisuuksien käyttöönotto täysimääräisesti ja yrityksen imagon rakentaminen haluttuna työpaikkana. Uudelleensegmentointi ja palveluiden konseptointi ovat tarpeen tehdä koska kilpailueduista on saatava konkreettiset ja toiminnassa näkyvät. Sopimuskäytäntö on tarkistettava mm. polttoainekustannusten suhteen.

Analyysiprosessin jälkeen toimitusjohtaja kertoi mm.:

”Parasta oli, kun silmät aukenivat. Jo nyt voin nähdä mikä on oleellista mikä ei. Voin nukkua rauhassa. Oikeasti vähän harmittaa, kun en tullut KEHPAlaiseksi aikaisemmin”.

Markinvest Oy Yritysten kehittämispalvelut KEHPA
Pekka Peltonen

https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/
https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

KIINNOSTAAKO? OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

KEHPA Analyysin hakeminen on helppoa ja yksinkertaista:

1.Asiointipalvelu: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku
Asiantuntija: ”Markinvest”>hae, vastuuasiantuntija> ”Heikki tai Andrey”

2. Kirjaudu ja tee hakemus. Hakemuksessa on ennakkotehtävä. Jos se askarruttaa, ota yhteyttä.

Asiantuntijamme työskentelevät Lahdesta ja Jyväskylästä käsin.
Heikki Lehtonen, heikki@markinvest.fi. Puhelin 040 064 1371, Jyväskylä
Andrey Uvarov, andrey@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0320, Lahti
Pekka Peltonen, pekka.peltonen@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0322, Lahti

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

ANALYYSISTÄ VAHVA PERUSTA KYLMÄLAITEVALMISTAJAN KASVULLE – KEHPA

Kylmälaitteita valmistavan ja asentavan yrityksen toimitusjohtaja otti yhteyttä ja tiedusteli, olisiko Yritysten kehittämispalveluista KEHPA jotakin hyötyä heille, kun hallitukselta oli tullut viesti, että myynti on kolminkertaistettava lähivuosina?

Kerroin, että aluksi olisi hyvä lähteä liikkeelle Yritysten kehittämispalveluiden Analyysi-palvelusta koska se on vahva perusta kasvulle ja siitä yritys saa oikean suunnan ja askelmerkit.

Perustelin ehdotustani kertomalla palvelun sisällöstä tarkemmin ja analyysiprosessin etenemisestä.  Prosessissa käydään läpi yrityksen tavoitteet, nykytila, mahdollisuudet, kilpailuedut ja yrityksen kehittämistarpeet tavoitteiden saavuttamiseksi ja lopuksi laaditaan kehittämissuunnitelma.

KEHPA Analyysi vaati enemmän kuin yhden päivän.

Tavoite oli kolminkertainen kasvu vuoteen 2025 mennessä. Keskeistä oli tunnistaa liiketoiminta-alueet, näiden menestystekijät ja merkitys toiminnalle, asettaa liiketoiminta-alueille tavoitteet ja laatia kehittämissuunnitelma. Uhkana nähtiin pula ammattitaitoisesta asentajista.

Lopuksi toimitusjohtaja pyysi, että tärkeimmät asiat käydään vielä läpi yhdessä henkilökunnan kanssa koska, kun ihmiset ymmärtävät mitä menestyminen, yrityksen kasvu ja kannattavuus sekä kilpailijoita parempi toiminta edellyttävät he sitoutuvat siihen.

Toimitusjohtaja kiitti: ”Kyllä oli hyvä asia, nyt tiedän mitä on tehtävä, vaikka aluksi tavoite tuntui mahdottomalta. Yritysten kehittämispalvelut ovat hyvä alku kehittämiselle”.

Markinvest Oy Yritysten kehittämispalvelut KEHPA
Pekka Peltonen

https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/
https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

KIINNOSTAAKO? OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

KEHPA Analyysin hakeminen on helppoa ja yksinkertaista:

 1. Asiointipalvelu: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku

Asiantuntija: ”Markinvest”>hae, vastuuasiantuntija> ”Heikki tai Andrey”

 1. Kirjaudu ja tee hakemus. Hakemuksessa on ennakkotehtävä. Jos se askarruttaa, ota yhteyttä.

Asiantuntijamme työskentelevät Lahdesta ja Jyväskylästä käsin.
Heikki Lehtonen, heikki@markinvest.fi. Puhelin 040 064 1371, Jyväskylä
Andrey Uvarov, andrey@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0320, Lahti
Pekka Peltonen, pekka.peltonen@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0322, Lahti

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

 

NAPPAA KEHPASTA KIINNI – KEHPA ANALYYSI JA KONSULTOINTI MARKINVESTISTÄ

Jos sinua yhtään mietityttää huominen ja haluat varmistaa askelmerkit ensi vuodelle, nappaa KEHPAsta kiinni. (KEHPA = ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut)

KEHPA-Yritysten kehittämispalvelut ovat toimialasta ja yritysmuodosta riippumattomiayksinyrittäjille, mikro- ja pk-yrityksille tarkoitettuja palveluita.

Viime vuonna nappasi KEHPAsta kiinni 844 yritystä, joille oli tehty KEHPA Analyysi ja 2516 KEHPA konsultoitavaa yritystä. Suosituin Konsultoinnin teema oli Kasvu ja uudistuminen. Asiakaspalautteen perusteella 95% voi suositella KEHPA palvelua.

KEHPA asiantuntijapalvelut Markinvestistä, Analyysi ja Konsultointi

Analyysi-palvelussa selvitämme yrityksesi kehittämistarpeen, käymme läpi nykytilan, mahdollisuudet, kilpailuedut ja laadimme toimintasuunnitelman 2- vuodelle. Analyysi maksaa yritykselle 260 euroa + alv.

KEHPA-analyysipalvelu on nopea, helppo hakea ja edullinen. Päätös syntyy jopa alle viikossa.

Analyysi-palvelun haku.

Tutustu ja hae: > https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku

”Hae asiantuntijaa”:> Markinvest, valitse asiantuntijaksi Heikki Lehtonen tai Andrey Uvarov, täytä hakemus ja lähetä. Tai ota yhteys Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen@markinvest.fi ja käydään hakemus yhdessä läpi.

 Konsultointi-palvelussa, Kasvu ja uudistuminen, viemme kehittämissuunnitelman maaliin.

Jos kehittämistarpeesi on selvillä, voit hakea Konsultointi-palvelua suoraan ilman analyysiä.

Konsultoinnin kesto on 2–3 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada 15 päivää kolmen vuoden aikana. KEHPA-konsultointipalvelu on nopea, helppo hakea ja edullinen. Päätös syntyy jopa alle viikossa.

Konsultointi-palvelun haku.

Konsultoinnin ”Toteutussuunnitelma” on tehtävä yhdessä Markinvestissä ennen hakemista. Valmis suunnitelma on lähetettävä ELY-keskukseen arvioitavaksi ja sen jälkeen yritys saa päätöksen. Toteutussuunnitelman sisältö: tavoitteet, toimenpiteet, toteutustapa, kesto ja aikataulu.

Nappaa KEHPAsta kiinni. ELY-keskuksen KEHPA on ponnahduslauta yrityksen kehittämiseksi.  

Asiakkaamme kertoi, että KEHPA aukaisi silmät:

”Tehtiin KEHPA-analyysin hakemus yhdessä konsultin kanssa 16.4. ja päätös tuli 20.4. ELY-keskus ei turhia aikaillut”.

”Parasta oli, kun silmät aukenivat. Jo nyt voin nähdä mikä on oleellista mikä ei. Voin nukkua rauhassa”.

”Oikeasti vähän harmittaa, kun en tullut ”KEHPAlaiseksi” aikaisemmin.

Sanoinkin konsultille ”mikset sanonut aiemmin”.

Analyysi ja Konsultointi -Yritysten kehittämispalvelut – Markinvest

ELY-keskus hyväksyi kilpailutuksessa Markinvestin Analyysi-palvelun ja Kasvu ja kansainvälistyminen, uudistuminen konsultointi palvelun puitetoimittajaksi.

Markinvestin Yritysten kehittämispalvelut KEHPA yhteyshenkilöt:

Markinvest Oy Liike-elämän ja yritysjohdon konsultti
Vastuullisuus on elinehto. Haastamme itsemme päivittäin olemaan parempia ja tehokkaampia kaikessa mitä teemme. Asiakkaat huomioiden olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.
https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/
https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/

YRITYSTEN KEHPA KEHITTÄMISPALVELUT – Analyysi ja Konsultointi Markinvestistä

KEHPA on ponnahduslauta yrityksen kehittämiselle.

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. Palvelujen hakeminen on helppoa. Saat päätöksen tavallisesti noin viikossa. Analyysi ja konsultointipalvelut ovat harkinnanvaraisia.

Tee hakemus (asiointipalvelu) tai ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Markinvestiin.
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/yhteystiedot
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Analyysi, 1päivä, yritysosuus 260€ alv 0%

Analyysi on perusta jonka päälle menestys rakennetaan.
Analyysissa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan sen kilpailuedut yhdessä asiantuntijan kanssa. Saat yrityksellesi konkreettisen kehittämissuunnitelman, jossa määritellään tavoitteet, kehittämiskohteet ja tarvittavat toimenpiteet noin 2 vuodeksi eteenpäin.

Analyysi on perusta. Analyysin jälkeen yrityksesi voi hyödyntää ELY-keskuksen Konsultointi-palveluita tai muita ELYn yrityspalveluita.

Asiakaspalaute: “Kaikki sujui niin ELY-keskuksen kuin asiantuntijan puolelta nopeasti ja asiantuntevasti. Ei mitään valittamista. ELY on erittäin yrittäjäystävällinen.”

 

Konsultointi, Kasvu ja kansainvälistyminen, 2-3 päivää, 325€/päivä alv 0 %

Ovatko yrityksesi markkinat muuttuneet, haetko yrityksellesi kasvua kotimaasta, viennistä tai muuten kansainvälisesti? Tarvitsetko uusia bisneksiä? Suunnitteleeko yrityksesi uudistamista, muutosta omistajuudessa?

Konsultoinnissa saat käsityksen yrityksesi liiketoiminnan strategisesta kokonaistilanteesta ja voit suunnitella kuinka kasvu on mahdollista:

 • kotimaasta
 • viennistä ja kansainvälistymällä
 • uusista bisneksistä
 • uudistumalla ja kuinka muutos toteutetaan kannattavasti ja hallitusti.

Analyysin on yrityksen kivijalka, jonka päälle menestys rakennetaan. Konsultoinnissa rakentaminen tehdään yhdessä yrityksen kanssa ja siinä käytetään Markinvestin työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakaspalaute: “ELY-keskuksessa olevan henkilöstön asiantuntemus on ollut ratkaisevaa projektien onnistumisen kannalta.”

Yhteystiedot:

Yrittäjä Pekka Peltonen, 040 900 0322,
pekka.peltonen@markinvest.fi

Andrey Uvarov, 040 900 0320,
andrey@markinvest.fi
 

Markinvest Oy Management Consulting, LJK, HHJ
Vastuullisuus on elinehto. Haastamme itsemme päivittäin olemaan parempia ja tehokkaampia kaikessa, mitä teemme. Asiakkaat huomioiden olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.
https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/
https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/

UUSI SUUNTA, ELY -keskuksen Yritysten kehittämispalvelut, KEHPA

Tarvitsetko kasvua kotimaasta, viennistä tai muuten uudistumalla?

Olemme ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelujen KEHPA palveluntuottaja. Vankka kokemuksemme on idän suunnasta, mutta se ei tarkoita sitä, ettemme osaisi muuta, päinvastoin kokemuksemme antaa valmiuden tarkastella asioita laajasti ja avoimesti.
Yritysten kehittämispalvelut, KEHPA -palvelut sisältävät Analyysin ja Konsultoinnin. Tutustu tarkemmin: https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut

KEHPA -palvelut ovat harkinnanvaraisia, ELYn tukemana erittäin edullisia!

Asiakasyrityksen omarahoitus on Analyysipalvelussa vain 260 € / päivä ja Konsultointipalveluissa 325 € /päivä. Hinnat ovat ALV0. ELY -keskuksen KEHPA Konsultointi-palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kehittää toimintaansa.

Yritysten kehittämispalveluissa KEHPA ei ole toimiala- tai yhtiömuotorajoituksia.

KEHPA Konsultointi-palvelu on jaettu viiteen osa-alueeseen:

Markinvest on hyväksytty ”Kasvu ja kansainvälistyminen” asiantuntijaksi. Tutustu tarkemmin: https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

KYSY LISÄÄ:

KEHPA on startti uuden suunnittelulle.

Pekka Peltonen, 040 900 0322 pekka.peltonen (at) markinvest.fi
Andrey Uvarov, 040 900 0320 andrey (at) markinvst.fi
Markinvest Oy
YHTEISTYÖ ON VOIMAA

https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

TEOLLISTEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN EAC SERTIFIOINTI VENÄJÄLLE

Markinvest Oy Sertifiointipalvelusta saat kaikki teollisten koneiden ja laitteiden, sähkökoneiden ja laitteiden EAC-sertifikaatit. EAC (Eurasian Conformity) sertifiointi on pakollinen menettely, joka mahdollistaa koneiden ja laitteiden viennin kaikkiin Euraasian Tulliliiton jäsenvaltioihin Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia ja Armenia.

EAC-sertifikaatti tai deklaraatio

Sertifiointi tehdään koneesta ja laitteesta riippuen EAC-sertifikaatin (vastaavuustodistus) tai deklaraation (vastaavuusilmoitus) muodossa. Tutustu tarkemmin: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/

Tekninen määräys TR CU 010/2011 (Technical Regulations of Customs Union)

Koneille ja laitteille sertifiointi on tehtävä Teknisen määräyksen TR CU 010/2011 Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta perusteella. Sähköä käyttävien koneiden ja laitteiden sertifioinnissa on otettava huomioon myös muita Teknisiä määräyksiä kuten TR CU 004/2011 Pienjännitelaitteiden turvallisuudesta ja TR CU 020/2011 Laitteiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Lue lisää: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/tekniset-maaraykset-trcu/

Tekninen passi, Turvallisuuden peruste ja Käyttöohje

EAC-sertifikaatin ja/tai deklaraation rekisteröinnissä tarvitaan Tekninen passi (Technical Passport), Turvallisuuden peruste (Safety Case) ja Käyttöohje (Manual).
EAC, TR CU 010/2011, tarvitaan kaikki kolme dokumenttia
EAC, TR CU 004/2011 ja TR CU 020/2011 ei tarvita Turvallisuuden perustaa
Tutustu tarkemmin:
https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

EAC-merkki ja merkin käyttö

EAC-sertifioitu tuote on merkittävä EAC-merkillä. EAC-merkki kertoo sen, että tuote on sertifioitu ja täyttää mm. TR CU-turvallisuusvaatimukset ja on turvallinen käyttää. Koneiden ja laitteiden valmistajan tulee kiinnittää EAC-merkki koneeseen tai laitteeseen ennen tulliselvitystä. Jos valmistaja ei ole noudattanut velvollisuuttaan, silloin tämä velvollisuus siirtyy valtuutetulle edustajalle tai viimekädessä maahantuojalle. Lue lisää:
https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-merkki-ja-kaytto/

Konekilpi Teknisen määräyksen (TR) mukaan

Konekilpi on oltava nähtävissä koko koneen ja laitteen käyttöiän. Jokaisessa Teknisessä määräyksessä on erikseen maininta konekilven sisällöstä. TR CU 010/2011 -vaatimusten mukaan koneet ja laitteet on merkittävä selvästi luettavalla ja ei -pestävällä kilvellä, joka yksilöi koneen: valmistaja, osoite ja koneen nimi, sarjanumero, koneen tyyppi ja malli, valmistuksen kuukausi ja vuosi.
Kysy lisää!

Markinvest Oy Sertifiointipalvelut

EAC sertifiointipalvelut teollisten koneiden ja laitteiden, sähköteknisten koneiden ja laitteiden valmistajille ja myyjille Venäjää ja Tulliliittoa varten.

EAC-sertifiointiprosessi
– teemme esiselvityksen, sertifiointitarpeen analyysin ja annamme sertifioinnin optimiratkaisun
– valmistamme sertifikaatin avaimet käteen periaatteella
– teemme asiakirjat, sovimme testaukset, tuotannon tarkastuksen ja laadimme pöytäkirjat
– rekisteröimme sertifikaatin asiakkaamme käytettäväksi, järjestämme vuositarkastukset

EAC/GOST-standardin vaatimat dokumentit
– valmistamme Teknisen passin, Turvallisuuden perusteen ja tarkastamme Käyttöohjeet
– hoidamme tekniset käännökset

Yrityskohtainen EAC-sertifiointikoulutus
– tutustumme yritykseen, sen koulutustarpeeseen ja tavoitteisiin
– laadimme ohjelman, koulutamme ja seuraamme tuloksia

Sertifioinnin tukipalvelut ON-LINE
– opastamme ja neuvomme sertifiointiasioissa
– päivitämme sertifiointitietosi
– autamme kilpailukykyisen sertifiointi- ja vientistrategian suunnittelussa
– teemme markkinatutkimuksia, etsimme uusia asiakkaita

Sertifikaatit toimitamme avaimet käteen periaatteella. Vaikka sertifiointiprosessi on usein vaikea, asiakkaalle teemme sen helpoksi, läpinäkyväksi, luotettavaksi ja joustavaksi.
https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/sertifikaatit/

Ota yhteyttä!
Toimitusjohtaja Pekka Peltonen
Varatoimitusjohtaja Andrey Uvarov
Karjalankatu 35 A, 15150 LAHTI, Finland
www.markinvest.fi, www.markinvest.eu, www.gost-r.fi

MITÄ OVAT TEKNINEN PASSI, TURVALLISUUDEN PERUSTA JA KÄYTTÖOHJE

Tekninen passi, Turvallisuuden perusta ja Käyttöohje ovat pakollisia osia Tulliliittoon tuotavien koneiden ja laitteiden asiakirjoissa.

EAC, TR CU, TR EAEU – vastaavuussertifikaatti ja/tai vastaavuusvakuutus (deklaraatio) on mahdollista rekisteröidä vasta sen jälkeen, kun kaikki muut sertifioinnin yhteydessä tarvittavat dokumentit kuten Tekninen Passi, Turvallisuuden perusta ja Käyttöohje ovat valmiit.

Kuinka kirjoitan Teknisen passin, Turvallisuuden perustan ja Käyttöohjeen?

Nämä asiakirjat on laadittava GOST-standardien mukaisesti venäjän kielellä. Jos yritys haluaa lisätä muita kieliä, kuten englanti tai ruotsi, se on mahdollista.

”Markinvest voi auttaa yritystäsi GOST-standardien mukaisen asiakirjojen valmistelussa ja tarkastuksessa kun se vie koneita ja laitteita tulliliiton maihin Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia ja Armenia”.

Lue lisää, GOST-standardien mukaiset pakolliset asiakirjat: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

GOST-standardien mukaiset asiakirjat

TR CU Tulliliiton Tekniset määräykset (Technical Regulations of the Customs Union),
teknisiä asiakirjoja koskevat vaatimukset:

 • Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta (TR CU 010) -artikla 4, kohta 8.
 • Pienijännitelaitteiden turvallisuudesta (TR CU 004) – artikla 5, kohdat 1 ja 4.
 • Sähkömagneettinen yhteensopivuus (TR CU 020) – artikla 5, kohdat 1 ja 4.
 • Ylipaineen alla toimivien laitteiden turvallisuudesta (TR CU 032) – osa IV. Artiklat 16 – 23
 • Räjähdysvaarallisissa olosuhteissa toimivien laitteiden turvallisuudesta (TR CU 012/2011) – artikla 4, kohta 6

Muutama GOST-standardi käsittelee käyttödokumentaatiota siihen liittyviä vaatimuksia, esim. GOST R 2.601-2019.

Tekninen passi (Technical Passport)

Tekninen passi on asiakkaalle tarkoitettu asiakirja. Teknisen passin on oltava toimitusasiakirjoissa, tullin ja muiden tarkastusviranomaisten nähtävissä. Se sisältää koneen tai laitteen tärkeimmät tekniset tiedot ja käyttöominaisuudet. Teknisen passin on oltava saatavilla laitteen tai koneen koko elinkaaren ajan.

”Valmistajan on tehtävä tekninen passi GOST-standardien mukaisesti. Tekninen passi on tehtävä erikseen jokaiselle koneelle ja laitteelle ja jokaiselle sarjanumerolle”.

Teknisessä passissa on oltava mm. tiedot valmistajan takuusta, teknisistä parametreista, tuotteen sertifioinnista ja hävittämisestä sekä kaikki tiedot kokoonpanosta, käyttöönotosta ja huollosta. Teknisessä passissa on oma kohta kaikille koneeseen tehdyille muutoksille, jotka on merkittävä passiin: -modernisointi, muutokset, vaihdetut varaosat, korjaukset ja hitsaustyöt.

Teknisestä passista tarkemmin: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

Turvallisuuden peruste (Safety Case, Safety Justification)

Turvallisuuden peruste on asiakirja, jota tarvitaan, kun tuotteeseen sovelletaan Teknistä määräystä TR CU 010 “Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta” tai TR CU 032 ” Ylipaineen alla toimivien laitteiden turvallisuudesta “. Sertifioinnin aikana valmistajan on toimitettava sertifiointilaitokselle Turvallisuuden peruste ennen EAC–sertifikaatin tai deklaraation rekisteröintiä.

Turvallisuuden peruste on annettava asiakkaalle, jos asiakas sitä pyytää ja Rostekhnadzorille (käyttöönoton valvova virasto) jos se sitä vaatii. Siinä tapauksessa, kun valmistaja on aikaisemmin hankkinut Turvallisuuden perusteen, on mahdollista, että sertifiointielin hyväksyy sen.

”Turvallisuuden peruste tehdään yhdelle laitteelle tai -sarjalle ja se sisältää analyysin mahdollisista riskeistä sekä teknisiä tietoja toimenpiteistä laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi”.

Turvallisuuden perusteesta tarkemmin: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

Käyttöohje (Manual) ja EAC vaatimukset GOST ja TR CU

Käyttöohje on pakollinen dokumentti Tulliliiton sertifioinnin yhteydessä. Käyttöohje on oltava paperimuodossa venäjän kielellä ja mahdollisesti jäsenvaltion virallisella kielellä. Valmistava yritys on tavallisesti laatinut käyttöohjeen ottamatta huomioon EAC sertifioinnin vaatimuksia.

EAC-vaatimukset käyttöohjeelle
Käyttöohjeen on oltava standardien GOST R 54121-2010, GOST R 2.601-2013 ja 2.610-2006 sekä Euraasian talousliiton teknisten määräysten TR CU 010/2011 ”Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta”, TR CU 032/2013 ”Ylipaineen alla toimivien laitteiden turvallisuudesta” mukainen. Käyttöohjeita koskevat erityisvaatimukset on esitetty Teknisen määräyksen liitteessä.

”Käyttöohjeessa erityisen tärkeitä ovat turvallisuusohjeet, niiden tulee olla käyttäjän nähtävissä ja havaittavissa”. Käyttöohjeessa on oltava tiedot valmistajasta, maahantuojasta ja näiden osoitteet.

Käyttöohjeesta tarkemmin: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/standardin-mukaiset-dokumentit/

Mikä on EAC-sertifiointimerkki ja Teknisen määräyksen TR mukainen konekilpi

Jokainen Tulliliiton Teknisten määräysten mukaisesti sertifioitu tuote pitää olla merkitty EAC-merkillä.

EAC–merkki ja konekilpi on oltava nähtävissä koko koneen käyttöiän. TR CU 010/2011 -vaatimusten mukaan koneet ja laitteet on merkittävä selvästi luettavalla ja ei -pestävällä kilvellä, joka yksilöi koneen: valmistaja, osoite ja koneen nimi, sarjanumero, koneen tyyppi ja malli, valmistuksen päivämäärä. Jokaisessa Teknisessä määräyksessä, on kirjoitettu, minkälaiset tiedot on laitettava konekilpeen. Lue lisää: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-merkki-ja-kaytto/

Markinvestin vienti- ja sertifiointipalvelut:

 EAC-sertifiointiprosessi
– esiselvitys, sertifiointitarpeen analyysi ja sertifioinnin optimiratkaisu
– sertifikaatin toimitamme avaimet käteen -periaatteella
– asiakirjojen valmistelu, testaukset, tuotannon tarkastus ja pöytäkirjat
– valmiin sertifikaatin luovutus, vuositarkastus

 EAC-standardin vaatimat dokumentit
– Tekninen passi, Safety Case, Manuaali ja tekniset käännökset

 Yrityskohtainen sertifiointikoulutus
– Ennakkotutustuminen yritykseen, sen tilanteeseen ja tavoitteisiin. Koulutuksen suunnittelu, koulutus ja seuranta.

Sertifioinnin konsultointipalvelut, viennin tukipalvelut
– Markkinatutkimus, neuvonta

Markinvestistä saat kaikki yleisimmin tarvittavat sertifikaatit Venäjälle ja Tulliliittoon vientiä, myyntiä ja käyttöönottoa varten. Sertifikaatin toimitamme avaimet käteen -periaatteella, prosessi on läpinäkyvä, läpäisy on luotettava, helppo, yksinkertainen ja joustava.

Markinvestistä saatavat sertifikaatit: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/sertifikaatit/

Markinvest Oy, yhteydenotot
Toimitusjohtaja Pekka Peltonen
Varatoimitusjohtaja Andrey Uvarov
Karjalankatu 35 A, 15150 LAHTI, Finland
www.markinvest.fi, www.markinvest.eu, www.gost-r.fi

MITÄ TARKOITTAVAT EAC, TRCU, GOST, EAEU, TEKNINEN MÄÄRÄYS

EAC sertifiointi

EAC sertifiointion pakollinen menettely, joka mahdollistaa tuonnin kaikkiin Euraasia Tulliliiton (EACU) jäsenvaltioihin Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia ja Armenia. Sertifiointi tehdään tuotteesta riippuen sertifikaatin (vastaavuustodistus) tai deklaraation (vastaavuusilmoitus) muodossa.

EAC vastaavuustodistus ja vastaavuusilmoitus: https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/eac-sertifiointi-ja-deklarointi/

Tekninen määräys, TR CU ja TR EAEU 

TR CU ja TR EAEU ovat teknisiä määräyksiä, joiden perusteella tehdään EAC sertifiointi. Kaikki vuoden 2016 jälkeen voimaan tulleet tekniset määräykset ovat TR EAEU – Technical regulations of Customs Union and Eurasian Economic Union.

Esimerkkejä teknisistä määräyksistä TR CU:

TR CU 004/2011 Pienjännitelaitteiden turvallisuudesta 
TR CU 010/2011 Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta 
TR CU 012/2011 Räjähdysvaarallisissa olosuhteissa toimivien laitteiden turvallisuudesta
TR CU 020/2011 Laitteiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

  

Kansalliset sertifikaatit GOST R, GOST TR, GOST K, BELCT 

Jos tuotteella ei ole tulliliiton teknistä määräystä silloin on tutkittava kansalliset sertifiointitarpeet. Edelleen ovat käytössä kansalliset GOST R, TR (Venäjä), GOST K (Kazakstan) ja GOST B / BELCT (Valko-Venäjä) sertifikaatit. 

Esimerkiksi TR RF -sertifiointi on pakollinen muutamien tuoteryhmien paloturvallisuustodistukseksi. 

Lue lisää Markinvestistä saatavista sertifikaateista ja niiden käytöstä:  https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/sertifikaatit/

GOST standardi ja testaus


Teknisessä määräyksessä sanotaan mitä GOST -standardia noudattaen testaukset on tehtävä. Tiedot testauksista on merkittävä EAC – sertifikaattiin.
 
Ota yhteyttä, kun haluat tietää lisää viennistä Venäjälle ja sertifioinnista Euraasian Tulliliitoon.

Markinvest on osaava, luotettava ja vastuullinen kumppani yrityksellesi.
https://www.markinvest.eu/sertifiointipalvelut/
 

info@markinvest.fi
pekka.peltonen@markinvest.fi
 
Markinvest Oy 
Managing Director Pekka Peltonen