Innovaatioseteli - yrityspalveluseteli

Yrityspalveluseteli BusinessOulu, Innovaatioseteli Business Finland, Innovaatioseteli Tekes

Menestyksen tekijät pitävät huolen siitä, että heidän yrityksen business- ja tuotesalkusta löytyvät sellaiset eväät millä se pärjää tänään ja tulevaisuudessa. He tietävät sen, että yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa.
Menestys ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista ja se on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Yrityspalveluseteli Oulu,
”Yrityspalvelusetelillä tuetaan yritysten kasvua, madalletaan kynnystä käyttää ulkopuolista palveluntuottajaa sekä vauhditetaan palveluiden ja tuotteiden kaupallistamista”. BusinessOulu

”BusinessOulun yrityspalvelusetelin seuraava haku avataan maanantaina 24.9.2018. Haku on avoinna 7.10.2018 asti”. BusinessOulu

Hakuohjeet:
https://www.businessoulu.com/fi/yrityspalvelut/sahkoiset-palvelut-ja-tyokalut/palveluseteli.html

Innovaatioseteli Tekes, Innovaatioseteli Business Finland
”Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista”.
”Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin”. Business Finland

Hakuohjeet:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/pk-ja-midcap-yritys/innovaatioseteli/

Yrityspalveluseteli, sisältö ja konsultointi

  1. Kasvu - uusien liiketoimintakonseptien /-alueiden haku ja kehittäminen
  2. Kilpailuylivoima - ylivoimainen liikeidea markkinoinnin näkökulmasta
  3. Ovien avaaminen uusille markkina-alueille/markkinatutkimus 
  4. Uusia asiakkaita - markkina-alueen laajennus Venäjälle/Pietari
  5. Optimiratkaisu - sertifiointitarve viennissä EU:n ulkopuolelle – Euraasian unioni/Venäjä
  6. Kansainvälistyminen - vientitoiminnan kehittäminen

Markinvest Oy:n asiantuntijapalvelut Innovaatioseteli Tekes, Innovaatioseteli Business Finland käyttäjille.

  1. Tuotteen kehitys ja kaupallistaminen; -tuotteen/palvelun kaupallisten ominaisuuksien etsiminen ja suunnittelu, palveluelementit, imagoelementit ja niiden merkitys tuotteessa ja yrityksen toiminnassa.
  2. Markkinatutkimus; -tuotteen kilpailukyvyn kehittäminen, nykytilanteen analyysi, tuotteen jatkokehityksen kelpoisuus, käytettävyys ja kysyntä.
  3. Sertifiointitarpeen analyysi ja sertifioinnin optimiratkaisu; -sertifiointimenetelmien ja testausten selvitys. Kansainvälistyminen EurAasian alueella vaatii tuotteilta mm. Teknisten Määräysten mukaiset sertifikaatit/deklaraatiot, testaukset ja pöytäkirjat, Teknisen passin, turvallisuuden perusteet jne.

Ota yhteyttä! Kysy yhteistyömahdollisuuksista.
Pekka Peltonen puh. 040 900 0322 pekka.peltonen@markinvest.fi
Andrey Uvarov puh. 040 900 0320 andrey@markinvest.fi

vienti kiinaan suomesta