YRITYSPALVELUSETELI LAHTI 2020

5.KANSAINVÄLISTYMINEN - VIENTIKONSEPTI

Markinvest Oy on suomalainen yrittäjävetoinen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen käytännönläheisiä palveluita erilaisissa kansainvälisen liiketoiminnan kartoittamiseen, käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvissä tilanteissa.

Kansainvälistyminen ja kansainvälinen toimintaympäristö

Liiketoiminta kansainvälistyy ja pk-yritysten on katsottava kasvupotentiaali välillisestä viennistä ja/tai panostettava suoraan vientiin.

Kansainvälinen kauppa eroaa kotimaankaupasta. Esimerkiksi toimintatavat, kulttuuri ja arvot sekä kysyntä voivat olla erilaisia. Kansainvälisillä markkinoilla onnistumisen edellytys on selkeä suunnitelma sekä kohdealueen riittävä tuntemus.

Kaupan esteitä voivat olla määräykset ja viranomaisvaatimukset, jotka hankaloittavat tavaroiden ja palveluiden kauppaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi poikkeavat standardit, tarkastus-, testaus- tai sertifiointivaatimukset.

Vientikonsepti

Kansainvälistymisen suunnittelun lähtökohtana ovat yrityksen toiminnalle asetetut strategiset tavoitteet sekä riittävien taloudellisten ja fyysisten resurssien olemassaolo.

Vientimuodon valinta on tärkeä päätös, koska sillä on suuri merkitys vaadittaviin osaamisalueisiin ja kustannuksiin yrityksessä. Kustannukset ovat monesti suunniteltua suuremmat ja vientitulojen saaminen odotettua hitaampaa.

Lue lisää: Kansainvälistyminen ja vienti

Käsiteltäviä asioita

Nykytilanne

  • vientivalmiusanalyysi, riskit
  • SWOT yhteenveto ja johtopäätökset, menestystekijät

Kansainvälistymisstrategia

  • yrityksen mahdollisuudet ja muodot
  • vaihtoehdot ja valinta

Vientistrategia

  • vientiliikeidea
  • strategiset päätökset
  • kehitystoimenpiteet

Toimintasuunnitelma:

  • kansainvälistymis- /vientikonsepti
  • budjetti ja seuranta

Rahoitusmahdollisuuksia

 

Yhteystiedot:

Pekka Peltonen HHJ, LJK, 040 900 0322

pekka.peltonen(at)markinvest.fi