LIIKETOIMINNAN KEHITYSKONSULTOINTI

Liiketoimintastrategia, menestyvä yritys

Menestyksen takana ovat ihmiset, jotka pitävät huolen siitä, että heidän yrityksensä business- ja tuotesalkusta löytyvät sellaiset eväät, joilla se pärjää tänään ja tulevaisuudessa. He tietävät sen, että yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa.
Menestys ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista ja se on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Lue lisää: Liiketoimintastrategia

Markinvest Oy:n kehittämiskonsultointipalvelut

  • Kilpailuedun analysointi ja kehittäminen
  • Strategisten bisnesalueiden analysointi ja kehittäminen
  • Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
  • Sparraus
  • Kansainvälistyminen ja vienti

Yrityksen kilpailuetu

Yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa. Valitun strategian ydinkysymys onkin, kuinka kilpailuetu saavutetaan, ylläpidetään tai vahvistetaan, mutta toiminnan on silti oltava kannattavaa.

 

Strategiset bisnesalueet SBA ja menestystekijät

Menestyksen takana ovat ihmiset, jotka pitävät huolen siitä, että heidän yrityksensä business- ja tuotesalkusta löytyvät sellaiset eväät, joilla se pärjää tänään ja tulevaisuudessa.
Toimiala koostuu yrityksen strategisten bisnesalueiden (SBA) lisäksi muista alalla toimijoista eli suorista ja korvaavista kilpailijoista, nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista, toimittajista, sidosryhmistä ja verkostokumppaneista.
Strategisten bisnesalueiden (SBA) avulla segmentoidaan nykyinen liiketoiminta, mistä se muodostuu nyt ja mitkä ovat uudet mahdollisuudet.

Portfolion akselit ovat kannattavuus ja kasvu, ympyrän ala kuvaa SBA:n kokoa. Kuvan avulla on mahdollista hahmottaa/kuvata yrityksen bisneksen asema, toimenpiteet aseman ja bisneksen koon muuttamiseksi ja uusien bisnesten tarve.

Toimialan ja SBA:n menestystekijät

Jokaisella toimialalla ja SBA:lla on omat menestystekijät ja ne hallitsevalla yrityksen on mahdollista pärjätä siinä bisneksessä.

Liiketoiminnan analyysit ovat liiketoiminnan perustus

Analyysit muodostavat sen perustan, jonka päälle menestyksellinen liiketoiminta on mahdollista rakentaa.
Analyysissä on kaksi pääosaa ja niistä tehdyt synteesit.

Ympäristöanalyysi
Tulevaa ympäristöä ei voida ennustaa. On muodostettava vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia. Ympäristöä analysoitaessa tarkastelun kohteita ovat poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset, ekologiset tekijät.

Sisäisen tilan analyysi
Sisäistä tilaa analysoimalla luodaan kuva yrityksen tilasta. Analysoinnin pääalueita ovat organisaatio, yrityksen eri toiminnot ja talous.

Synteesianalyysit
Synteesianalyysit yhdistävät ympäristön ja sisäisen tilan analyysit kuvaten tätä päivää ja tulevaisuutta. Tunnetuimpia ovat toimialan menestystekijät, SWOT ja portfolioanalyysit.

Strategian toteutumisen turvaaminen

Menestys ja sen ylläpitäminen vaativat jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista, mikä on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Pitkän tähtäyksen budjetit ovat yhteenvetoja strategioista. Tärkeimpiä ovat tulos, investointi/kehitys, rahoitus ja henkilöstöbudjetti.

Seuranta, ohjaus ja reagointi ovat keskeisessä asemassa.

Ydintiimi ja resurssit

Menestys ja sen ylläpitäminen vaativat jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista, mikä on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Yrityksen johto tarvitsee tukiverkoston asiatuntijoista, johtoryhmästä, hallituksesta hyvän kilpailukykyisen strategian luomiseen, toteuttamiseen ja uudistukseen sekä rakentavaan vuorovaikutukseen.

OTA YHTEYTTÄ

Suomi elää viennistä - yritykset uusista tilauksista. Menestyksen takana ovat omat ihmiset, mutta Markinvest Oy:n asiantuntemus voi olla avuksi.

Markinvest Oy:n yhteystiedot: - Karjalankatu 35A. Lahti.

Yhteyshenkilö: - Pekka Peltonen, 040 900 0322,

pekka.peltonen(at)markinvest.fi

http://gost-r.fi/
www.markinvest.fi

 

Hyödyllistä tietoa:

Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry, (https://www.ljk.fi/)
Pk-yritysten strategisen kehittämisen
koulutusohjelma (http://st.merig.eu/index.php?id=24&L=2)
PK -RH -riskienhallinta (https://www.pk-rh.fi/)
Talouselämä:
7 askelta toimivaan strategiaan | Talouselämä