Markinvestissä on vankka kokemus liiketoimintastrategian, liikeidean ja markkinatutkimuksien tekemisestä.

Liiketoimintastrategia ja liikeidea

Liiketoimintastrategia, liiketoimintasuunnitelma, liikeidea, menestystekijät ja menestyvä yritys. Menestyvän liiketoiminnan ja ylivoimaisen liikeidean toteuttavat ihmiset, jotka tietävät mitä on tehtävä ja kuinka on toimittava.

Yrityksen menestyksen avainkysymys on liiketoimintastrategian määritys, mitkä ovat yrityksen strategiset segmentit (SBA) ja miten yritys niissä toimii (Liikeidea).

Markinvestin asiakkaat ja palvelut

Markinvestin asiakkaita ovat nuoret startup yritykset, jotka tähtäävät nopeaan kansainväliseen kasvuun, mikroyritykset, pienet ja keskisuuret yritykset.

Keskeistä Markinvestin asiakkaille on ollut vakiintunut toiminta, halu kestävään kehitykseen suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Olemme voimavarasi, kun tarvitset kokemusta ja asiantuntemusta liiketoiminnan suunnitteluun.

Markinvestin liiketoiminnan kehittämispalveluita ovat:

 1. Liiketoimintastrategian kehittäminen, kasvu ja kannattavuus, uudistuminen strateginen segmentointi (SBA), menestystekijät, tavoitteet ja toimintasuunnitelma
 2. Liikeidean kehittäminen, liikeidean kilpailuylivoima liikeidean kuvaus, liikeidean osien yhteensopivuus/kannattavuus, tavoitteet ja toimintasuunnitelma
 3. Markkinatutkimukset kilpailukykytutkimukset, asiakastyytyväisyystutkimukset ja tunnettuus/imagotutkimukset
 4. Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen, sparraus uusi yritys, toiminnan laajentaminen uusille markkina-alueille

 

Strategiset segmentit SBA, Liiketoiminta-alueet, SBA:t ja menestystekijät

 • SBA kuvaa millainen on yrityksen kasvu- ja kannattavuuspotentiaali, onko yrityksen business- ja tuotesalkussa sellaiset eväät, joilla se pärjää tänään ja tulevaisuudessa. Tarvitaanko uusia tilaisuuksia?
 • SBA määrittelee liiketoiminta-alueet, joille tarvitaan omat kilpailustrategiat, liikeideat.
 • Jokaisella SBA:lla on omat menestystekijät ja ne hallitsevalla yrityksellä on mahdollista menestyä siinä bisneksessä.
 • Jokaiselle SBA:lle on tehtävä strategiset toimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Strategisten segmenttien SBA jakokriteereitä voivat olla esimerkiksi tarve, asiakas, markkina-alue, tuote, kilpailu, osaaminen, teknologia, verkosto…

Menestysstrategia

Menestyksen takana ovat ihmiset, jotka pitävät huolen siitä, että heidän yrityksensä business- ja tuotesalkusta löytyvät sellaiset eväät, joilla se pärjää tänään ja tulevaisuudessa. He tietävät sen, että yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa.

Menestys ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista ja se on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Tutustu aiheeseen: https://www.markinvest.eu/yrityksen-toimiala-ja-strategiset-businessalueet/

 

Kilpailukykykyinen liikeidea, kannattavuus

 • Liikeidea kuvaa, miten yritys aikoo toteuttaa yritysideaa käytännössä ja tehdä sillä rahaa. Liikeidea vastaa yleensä kolmeen peruskysymykseen: mitä yritys tarjoaa, kenelle ja miten?
 • Liikeidea määrittelee sen tuotteen/palvelun, jota yritys aikoo tarjota asiakkailleen. Liikeidea kuvaa tuotteen imagon, vahvuudet ja edut kilpaileviin tuotteisiin nähden
 • Liikeidea määrittelee yrityksen asiakkaat ja heidän tarpeensa. Siitä käy ilmi, ketkä ovat yrityksen todennäköisimmät ja ketkä taas toivotuimmat asiakkaat.
 • Liikeideasta ilmenee, miten yritys tuottaa tuotteensa/palvelunsa ja tarjoaa ne asiakkailleen. Se kuvaa, millä resursseilla yritys aikoo toteuttaa ideaansa ja miten työt jaetaan yrityksen sisällä.

Kilpailukykyinen liikeidea

Liikeidean hiominen on jatkuva prosessi. Liikeidea elää yritystoiminnan mukana, ja siihen kuuluu jatkuva päivittäminen. Näin yritys pysyy kilpailukykyisenä ja ajassa kiinni.


Markinvest Oy on osaava, luotettava ja vastuullinen kumppani yrityksellesi

Markinvest on tarjonnut liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin konsultointia asiakasyrityksilleen jo yli 35 vuoden ajan. Markinvestin kokemuksesta on hyötyä liiketoiminnan kehittämisessä.

OTA YHTEYTTÄ
Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi
Andrey Uvarov, 040 900 0320, andrey(at)markinvest.fi