Jokaisen yrityksen tulisi pitää huoli siitä, että sen business- ja tuotesalkusta löytyvät sellaiset eväät millä se pärjää tänään ja tulevaisuudessa. Yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa.
Strategian ydin on erilaistaminen. Erilaistamisen on perustuttava analyysiin liiketoimintaympäristön muutoksista ja niiden aiheuttamista strategisista, menestykselle ratkaisevista haasteista ja mahdollisuuksista.
Menestys ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista ja se on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.
 
Palvelun sisältö:
Nykyinen tilanne

 1. Nykyisen liikeidean läpikäynti
 2. Kilpailijat ja niiden toiminta, opittavaa
 3. SWOT yhteenveto ja johtopäätökset
 4. Liiketoimintaympäristön muutokset

Uudelleen suunnittelu

 1. Liikeidean kaupallinen kuvaus
 2. Asiakkaat, tuotteet ja palvelut, painopisteet
 3. Tavoiteimago, keihäänkärki
 4. Ylivoima jota asiakas arvostaa
 5. Menestystekijät, mitä on osattava erityisen hyvin
 6. Tavoitteet

Ylivoiman merkitys ihmisten toiminnassa

 1. Menestystekijöiden merkitys käytännön työssä ylivoiman saavuttamiseksi
 2. Viestinnän sisältö, myyntipuhe, jälkihoito, huolto

Toimintasuunnitelma ja kehitysalueet

 1. Budjetti
 2. Toimenpiteet, kehitysalueet
 3. Seuranta

Yhteystiedot
Pekka Peltonen
pekka.peltonen@markinvest.fi
040 900 0322