Maaseudun yritysrahoituksen tukimuodot

Maaseuturahaston rahoituskaudella 2023-2027 yrityksille myönnetään rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen ja investointeihin.

Asiantuntijamme auttavat maaseudun yritystukien hakemisessa, kehitysprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Yritystuet aloittavalle yrittäjälle/yritystoiminnan käynnistystuki – yritystoiminnan kokeiluun, osa-aikaiseen yrittäjyyteen, päätoimiseen yrittäjyyteen, olemassa olevan yrityksen ostamisen suunnitteluun, omistajanvaihdoksen suunnitteluun.

Yritystoiminnan kehittämistukiliiketoiminnan neuvontaan, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinoinnin kehittämiseen, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin, kansainvälistymisselvitykseen, investoinnin toteutettavuustutkimukseen, muuhun asiantuntija-apuun.

Yrityksen investointitukituotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan, aineettomiin investointeihin kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan. Yritysten yhteistyöhankkeisiin. 

Investoinnin toteutettavuustutkimus 

Toteutettavuustutkimuksessa selvitetään aineellisen investoinnin toteuttamisvaihtoehtoja. Olisiko esimerkiksi tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakennettaisi uusi  tai olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä kuin uutena? 

Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. 

Selvitys voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Maaseuturahoituksen asiantuntijapalveluita Markinvestistä 

Maaseudun kehittämistuella yritys voi hankkia asiantuntija-apua kehittämistoimien tai investoinnin suunnitteluun ja hakemuksen valmisteluun. Yrityksen käynnistämisen ja kehittämiseen myönnettävillä tuilla tuetaan pääosin asiantuntijapalveluiden hankkimista yrityksen eri kehittämisvaiheisiin. 

Marknvestin asiantuntijat auttavat maaseudun yritystukien hakemisessa, kehitysprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tarjoamme apua yrityksien perustoimintojen kehittämiseksi kuten tuotekehitys, markkinatiedon hankinta, markkinointisuunnitelmien laatiminen, kansainvälistymisselvitykset tai muuhun asiantuntijatarpeeseen.

Avustamme erilaisten prosessien suunnittelussa kuten asiakashankinnan prosessi, myynnin prosessi, markkinoinnin prosessi, tarjoustoiminnan prosessi, palveluprosessi…

Maaseuturahoituksen suunnitelma:

  1. Hankkeen tarve, tausta, kohderyhmä, hyödynsaajat ja toteutusalue
  2. Hankkeen tavoitteet, tulokset, vaikutukset sekä seuranta ja raportointi
  3. Hankkeen toteutus, aikataulu ja riskit
  4. Työpakettien/ toimenpiteiden kuvaaminen
    (ohje: ELY-keskuksesta haettaville kehittämishankkeille)
  5. Hankkeen laajempi viitekehys
    Ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomiointi ja kestävän kehityksen edistäminen

Ole hyvä ja ota yhteyttä, kun haluat kuulla lisää asiantuntijapalveluistamme yrityksesi kehittämiseksi tai tarvitset apua kehitys- ja rahoitussuunnitelman laatimisessa.

Yhteystiedot:

Pekka Peltonen, 040 900 0322,
Sähköposti: pekka.peltonen@markinvest.fi

https://www.markinvest.fi/yrityksen-kehittaminen/
https://www.markinvest.fi/markkinatutkimus-kilpailuylivoima/
https://www.markinvest.fi/vienninportaat/