Markkinatutkimus ja markkina-analyysi johdon päätöksenteon tueksi

Markkinatutkimukset ja markkina-analyysit voivat sisältää tietoa mm. uusista asiakkaista, asiakkaiden arvostuksista, kilpailueduista, markkinoinnin kilpailukeinoista ja yksityiskohdista tuotekehitystä varten.

Markinvestistä yritykset saavat kattavia b-to-b markkinatutkimuksia ja markkina-analyysejä useilta alueilta, kuten kotimaa, Ruotsi, Italia, Kazakstan, CIS-maat ja Euroopan alueet. 

Markkinatutkimus ja markkina-analyysi ovat ratkaisevia tekijöitä yrityksille, jotka haluavat faktaa päätöksenteon tueksi, ymmärtää asiakkaitaan, päihittää kilpailijansa ja pysyä ajan tasalla alan trendeistä. 

Markkinatutkimuksen ja markkina-analyysin toteutus Markinvestissä

Markkinatutkimusprosessi:

  • tutustuminen yritykseen, tutkimusongelman läpikäynti ja tutkimuksen tavoitteet, aikataulu ja raportointitapa
  • markkinatutkimussuunnitelman valmistelu ja hyväksyttäminen asiakkaalla
  • pilottihaastattelu, suunnitelman viimeistely, tiedonkeruu
  • markkinatutkimustiedon analyysi ja loppuraportti
  • markkinatutkimuksen esittely ja johtopäätökset.

 

Markkinatutkimusprosessi kaavio

Markkinatutkimus on tärkeämpää kuin koskaan nykyisessä kilpailullisessa yritysmaailmassa, jossa asiat muuttuvat nopeammin kuin koskaan.

Paneutumalla markkinoilta saatuihin tietoihin ja analysoimalla niitä markkinatutkimus paljastaa oivalluksia, jotka vahvistavat päätöksiä, ohjaavat tuotekehitystä ja tehostavat markkinointikampanjoita. 

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI MENESTYSTÄ
Markinvest vahvistaa yrityksesi markkina-asemaa ammattitaitoisilla markkinatutkimuksilla!
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous jo tänään.

Yhteystiedot:
Pekka Peltonen, 040 900 0322,
Sähköposti: pekka.peltonen@markinvest.fi
www.markinvest.fi