Markinvestin kolme tutkimustyyppiä: Strateginen markkinatutkimus - Liikeidea markkinatutkimus ja Asiakaspalautetutkimus.

Markkinatutkimuspalvelut ovat ovien avaamiseksi uusille markkina-alueille, kasvuun, kansainvälistymiseen, yrityksen toiminnan tehostamiseen ja kilpailuylivoiman kehittämiseen.

Markinvestissä on vankka kokemus markkinatutkimuksien, kilpailukykytutkimuksien ja markkinointitutkimuksien tekemisestä.

Markkinatutkimuksien kohdealueita ovat olleet kotimaa, Ruotsi, Venäjä, Kazakstan, CIS maat ja Eurooppa.

Markkina-, markkinointi- ja kilpailukykytutkimusten toimialoja ovat olleet eri alojen valmistava teollisuus, alihankintateollisuus, yrityspalvelut, kauppa ja jälleenmyynti.

Markkinatutkimukset on tehty yritysjohdon päätöksenteon tueksi.

 

Markkinatutkimuksen toteutus Markinvestissä

Olemme erikoistuneet tekemään yrityskohtaisia b to b markkinatutkimuksia, markkinointisuunnitelmia ja myyntiohjelmia yrityksen ja tuotteen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Markkinatutkimuksen toteutusvaiheita ovat:

 • tutustuminen yritykseen, tutkimusongelman läpikäynti ja tutkimuksen tavoitteet, aikataulu ja raportointitapa
 • markkinatutkimussuunnitelman valmistelu ja hyväksyttäminen asiakkaalla
 • pilottihaastattelu, suunnitelman viimeistely, tiedonkeruu
 • markkinatutkimustiedon analyysi ja loppuraportti
 • markkinatutkimuksen esittely ja johtopäätökset.

Markkinatutkimusprosessi kaavio

Markinvestin kolme tutkimustyyppiä - Strateginen markkinatutkimus - Liikeidea markkinatutkimus - Asiakaspalautetutkimus

Strateginen markkinatutkimus – uudet markkina alueet

Strategisia markkinatutkimuksia teemme Suomesta, CIS maista ja Euroopan saksankielisistä alueista. Markkinatutkimusmenetelmä perustuu olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen.

Strategisessa markkinatutkimuksessa käytämme paikallisia tietolähteitä. Käytössämme on paikallinen näkemys ja tiedossamme alueelliset suuntaukset. Pyrimme eliminoimaan ristiriitaiset raportit.

 

Esimerkkejä strategisen markkinatutkimuksen toimialoista:

 • teollisuus; - autoteollisuus, energia ja kemikaalit, puu ja huonekalut, teknologia ja innovaatiot, urheilu ja viihde
 • kuluttajateollisuus; - ruoka ja ravitsemus, virvoitusjuomat, alkoholijuomat, terveys ja hyvinvointi, kauneus ja henkilökohtainen hoito, kuluttajalaitteet, kulutuselektroniikka
 • palvelut; - jälleenmyynti, ruokapalvelu, verkkokauppa, toimitusketju ja logistiikka

 

kuvan lähde: www.cis.hut.fi

Liikeidea markkinatutkimus - kaupallinen liikeidea

Markkinatutkimus voi koskea koko liikeideaa, liikeidean osia, yhteensopivuutta, liikeidean tai bisneksen menestystekijöitä ja kilpailuylivoimaa, myyntiä ja markkinointia.

Markkinatutkimuksella selvitetään, millainen on yrityksen kasvu- ja kannattavuuspotentiaali. Samoin onko yrityksen business- ja tuotesalkussa sellaiset eväät, joilla se pärjää tänään ja tulevaisuudessa.

Kilpailijatutkimuksessa selvitetään, onko yritys kilpailijoita selvästi parempi vai tarkastelevatko potentiaaliset asiakkaat yritystä hintalinssin läpi.

Esimerkkejä markkinatutkimuksen toimialoista kotimaassa ja viennissä:

energiateollisuus ja kauppa, rakennusteollisuus, verkkokauppa, metallituotteiden alihankintateollisuus, tekstiiliteollisuus ja kauppa, maatalouskoneteollisuus ja kauppa, sertifiointipalvelut, arkkitehtipalvelut, konsulttipalvelut, ravintolatoiminta, logistiikkapalvelut

Asiakaspalautetutkimukset – myynnissä, markkinoinnissa, asiakaspalvelussa ja tuotekehityksessä

Paremmuus ja kannattavuus ovat haasteita. Menestys ja sen ylläpitäminen edellyttävät jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista.

Menestyminen on yleensä omissa käsissä, myös epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Asiakaspalvelututkimuksen tavoitteena on löytää yrityksen vahvuustekijöitä, kilpailuetuja, mutta myös ongelmia, jotka on korjattava.

Esimerkkejä asiakaspalautetutkimuksista:

 • jatkuva yhteistyön ja palvelutason seuraaminen, kehitystarve
 • miten eri tahot näkevät yrityksen yhteistyökumppanina, yrityksen arvo
 • miten koetaan tuotteemme/palvelumme verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin, vahvuudet ja heikkoudet
 • asiakasnäkemys uuden tuotteen ja palvelun ominaisuuksista, tuote- ja palelumuotoilu

Markkinatutkimus tuotekehityksen tukena - asiakaspalautetutkimus

 Parhaat ideat tulevat usein asiakkailta ja yrityksen sisältä. Ideoiden lähteitä ovat yrityksen asiakkaat, henkilöstö tai yhteistyökumppanit.

Asiakaspalvelututkimuksella on mahdollista kerätä ehdotuksia palvelun parantamisesta tai kokonaan uusista tuotteista. Ehdotukset testataan asiakkailla ja parhaista ideoista muodostetaan uudet tuote-palvelukonseptit.

Käytämme tutkimuksissamme kotimaista Webropol kysely- ja raportointityökalua.

Markkinatutkimuksen rahoitus

Rahoitusta voi hakea ELY -keskuksesta ja Business Finlandista Markinvestin tekemiin kolmeen tutkimustyyppiin - Strateginen markkinatutkimus - Liikeidea markkinatutkimus – Asiakaspalautetutkimus.

 

Ota yhteyttä!

Markinvest Oy:n asiantuntijat ovat kokeneita markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittäjiä, osaavia, luotettavia ja vastuullisia kumppaneita yrityksellesi

Pekka Peltonen, 040 900 022, pekka.peltonen@markinvest.fi