LAHDEN KAUPUNGIN MYYNNIN JA MARKKINOINNIN YRITYSPALVELUSETELI 2021

Markkinatutkimus myynnin ja markkinoinnin tukena

Markkinatutkimus on helppo ja tehokas tapa lisätä asiakasymmärrystä ja tietoa markkinoista.

Markinvest Oy on erikoistunut tekemään yrityskohtaisia markkinatutkimuksia. Yrityskohtaisella markkinatutkimuksella olemme hakeneet sitä tietoa, joka on auttanut yritystä tekemään päätöksiä tuotekehityksessä, ovien avaamisessa uusille markkinoille, kansainvälistymisen suunnittelussa, viennissä ja kilpailuylivoiman kehittämisessä.

Asiakkaamme ovat teettäneet markkinatutkimuksia päätöksenteon tueksi ja riskien pienentämiseksi.

 

Markkinatutkimus päätöksenteon tueksi ja riskien pienentämiseksi:

Markkinatutkimustarve

 • miksi, mitä varten, miten tuloksia on tarkoitus hyödyntää
 • kohderyhmä
 • aikataulu
 • tiedon hankinnan menetelmät
 • raportointitapa

Suunnittelu ja tiedon keruu

 • markkinatutkimussuunnitelman laatiminen ja tarvittavan aineiston valmistaminen, kysymysten suunnittelu
 • markkinatutkimussuunnitelman hyväksyttäminen asiakkaalla
 • kysymysten testaus – pilotti, muutokset
 • tiedon keruu, väliraportointi
 • tiedon hankinta

Tulosten analysointi ja raportointi

 • tiedon analysointi, lisätietojen hankinta ja markkinatutkimusraportin valmistus
 • tulosten esittely

Johtopäätökset

Markkinatutkimus tehostaa liiketoimintaa. Useat yritykset ovat saaneet parempia tuloksia, nopeammin ja pienemmällä panoksella, kun ovat teettäneet markkinatutkimuksen toimintansa tueksi.

Markinvest Oy

Pekka Peltonen, HHJ, LJK, +358 40 900 0322

pekka.peltonen(at)markinvest.fi

www.markinvest.eu, www.markinvest.fi