YRITYSPALVELUSETELI LAHTI 2020

2.MYYNTI JA MARKKINOINTI KRIISIN AIKANA JA SEN JÄLKEEN - SOPEUTTAMINEN

Markkinoinnin tehtävä on pitää yllä ja lisätä tuotteen/palvelun myyntiä, sitouttaa ja saada asiakas ostamaan, ylläpitää ja aikaansaada kilpailuetua ja parantaa tuottoa.

Yrittäjän kanssa tarkasteltavat neljä asiaa:

 • toimintakykyisyys
 • koronan vaikutukset liiketoimintaan ja toimintatapoihin
 • koronasta kuntoisuuteen
 • sopeuttamisohjelma, kuinka kriisin jälkeen

Yrityksen on nopeasti säädettävä toimintansa äkisti muuttuneita asiakastarpeita vastaaviksi. Koronavirus muuttaa yrityksen liiketoimintaa ja toimintatapoja pysyvästi. Muuttuvat markkinat haastavatyrityksen perinteisen tavan toimia ja palvella asiakkaita ja viestiä heille.

Toimintakykyisyys kriisissä

 • yrittäjä
 • toimenpiteet rullaavasti seuraavat kaksi viikkoa, joka päivä
 • toimenpiteet rullaavasti seuraavat kaksi kuukautta, oleelliset asiat

Koronan vaikutukset liiketoimintaan ja toimintatapoihin, asiakasymmärrys

Analyysit ovat markkinoinnin perusta. Analyyseistä valitaan ne, jotka ovat toiminnan ja uudistumisen kannalta merkittävät:

 • Markkina-analyysi, - Kilpailija-analyysi, - Yritysanalyysi, - Ympäristöanalyysi
 • SWOT yhteenveto analyyseistä ja johtopäätökset, kriittiset menestystekijät

Koronasta kuntoisuuteen

Tavoitteet

 • visio ja missio
 • tavoitteet, ½ vuotta, yksi vuosi, kasvu 3 vuoden päähän, tunnettuus- ja kehitystavoite

Tuotteen/palvelun uudelleenmuotoilu

 • positiointi, ydinviesti ja markkinoinnin kärki

Sopeuttamisohjelma

Sopeuttamisen johtaminen

 • toimenpiteet, aikataulu, vastuut
 • budjetit ½ vuotta, 1 vuosi
 • A budjetti, jos menee hyvin
 • B budjetti jos menee kuten tähän saakka, C budjetti = kriisibudjetti

Seuranta ja reagointi

 • toteutumisen turvaaminen, tuloksen seuranta ja reagointi
 • reagointi heti on parempi kuin ”katsotaan vielä seuraava kuukausi”.

 

Yhteystiedot:

Pekka Peltonen HHJ, LJK, 040 900 0322

pekka.peltonen(at)markinvest.fi