Olemme erikoistuneet tekemään yrityskohtaisia markkinatutkimuksia, markkinointisuunnitelmia ja myyntiohjelmia tuotteen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Yrityskohtaisella markkinatutkimuksella haemme sitä tietoa joka auttaa yritystä tekemään päätöksiä tuotekehityksessä, ovien avaamisessa uusille markkinoille, kansainvälistymisen suunnittelussa, viennissä ja kilpailuylivoiman kehittämisessä.
Useat yritykset ovat saaneet parempia tuloksia, nopeammin ja pienemmällä panoksella teettämällä markkinatutkimuksen toimintansa tueksi.

Palvelun sisältö:
Käynnistys

 1. Markkinatutkimusongelman läpikäynti,
  • tarpeen määritys ja tavoitteet
  • aikataulutus
  • sovitaan raportoinnista
 2. Kokoamme yrityksen tiedot, kokemukset ja aikaisemmat toimenpiteet kohdealueelta

Suunnittelu ja tiedon keruu

 1. Markkinatutkimussuunnitelman laatiminen ja tarvittavan aineiston valmistaminen, kysymysten suunnittelu
 2. Markkinatutkimussuunnitelman hyväksyttäminen asiakkaalla
 3. Tiedon keruu;
 4. Kysymysten testaus – pilotti,
 5. Tiedon hankinta ja väliraportointi sovittaessa

Tulosten analysointi ja raportointi

 1. Tiedon analysointi, lisätietojen hankinta ja markkinatutkimusraportin valmistus
 2. Tulosten esittely asiakkaalle

Yhteystiedot
Pekka Peltonen
pekka.peltonen@markinvest.fi
040 900 0322