YRITYSPALVELUSETELI LAHTI 2020

3.RATKAISUJA MYYNNIN KEHITTÄMISEKSI - ASIAKASLUPAUS

Myynnin merkitystä ja roolia ei voi liikaa korostaa. Myynti kantaa sisään koko sen rahapotin, josta yrityksen kulut kuten henkilöstön palkat maksetaan. Ilman asiakkaita yritys on merkityksetön. Asiakas on bisnes, tuote/palvelu ei.

Hyvä myyjä on yritykselle kullanarvoinen

Jos myynti takeltelee, ei yrityksellä ole pidemmän päälle toimintaedellytyksiä. Tästä syystä myynnin roolin ymmärtäminen on liiketoiminnan avainasia.

Myynti on asiakasymmärrystä ja auttamista

Myynti ja markkinointi rakennetaan asiakkaan tarpeen ja ostokäyttäytymisen ympärille. Myynti on asiakkaan ongelmanratkaisua, joten avain tulokselliseen myyntiin on asiakkaan tarpeiden ja ostoprosessin tunteminen.

Myyntikonsepti - määrällä ja laadulla on väliä

Asiakasvalinnalla, kontaktien määrällä, tarjousten määrällä on merkitys, mutta ne eivät yksin ratkaise myynnin tehokkuutta.  Määrän ohella tärkeää on laatu, sillä myyntityö menee hukkaan, jos sitä ei osata tehdä oikein.

Myyntityön kehittämisen avainkohdat

Myynnillisen liikeidea

 • ylivoimainen liikeidea, kertaus
 • yrityksen ja tuotteen tunnettuuden kehittäminen

Myynnin tulostekijät, ratkaisuja myynnin kehittämiseksi

 • kontaktien määrä, ajankäyttö
 • asiakassuuntaus, valinnat
 • tuotesuuntaus, valinnat
 • laatu, lähtötaso ja toimenpiteet laadun parantamiseksi
 • myynnin argumenttianalyysi
 • asiakaslupaus
 • myyvä tarjous
 • tarjousseuranta

Myyntisuunnitelma

 • myyntitavoitteet, toimintasuunnitelma ja seuranta
 • myyntikonseptin määrittely
 • toisilta oppiminen

Kehityssuunnitelma

 • henkilöt, tiimityö
 • työkalut

Rahoitusmahdollisuudet

 

Yhteystiedot:

Pekka Peltonen HHJ, LJK, 040 900 0322

pekka.peltonen(at)markinvest.fi