YRITYSPALVELUSETELI LAHTI 2020

4.TUOTTEEN/PALVELUN KAUPALLISTAMINEN – MENESTYVÄ TUOTE

Yrityksen/tuotteen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi. Jos tyydymme pelkästään vastaamaan ostajien vaatimuksiin samankaltaisella, mutta vain hiukan kehitetyillä tuotteella, ostajat tarkastelevat uutuutta hintalinssin läpi.

Siksi tuotteen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa. Kaupallistamisen ydinkysymys onkin, kuinka kilpailuetu/ylivoima saavutetaan, ylläpidetään tai vahvistetaan ja toiminnan on silti oltava kannattavaa.

Menestyvä tuote

Onnistuneen kaupallistamisen tuloksena syntyy menestyvä tuote tai palvelu.

Hyväkään idea tai palvelu ei tuo yrityksen kassaan rahaa, jos sitä ei pystytä muokkaamaan sellaiseen muotoon, että se saadaan myydyksi asiakkaille eli kaupallistettua.

Kaupallistamisessa suunnitellaan, toteutetaan ja muokataan idea/tuote, niin että se on haluttu ja helppo ostaa.

Tarkasteltavia asioita

Hyöty asiakkaalle, kuka on asiakas

 • ylivoimainen liikeidea: asiakkaat, asiakkaiden valinta- ja ostokriteerit, asiakkaiden mielikuva meistä ja kilpailijoista
 • mikä on tuote (ominaisuudet), mitä tuote tekee, mitä hyötyä siitä on asiakkaalle (argumentit)
 • positiointi: hinta ja jakelu
 • kilpailevat ja korvaavat tuotteet, niiden ominaisuudet ja edut asiakkaalle – miksi niitä ostetaan
 • SWOT yhteenveto, johtopäätökset, menestystekijät, tuotteen ylivoima

Markkinoinnin kärki

Tuotteessa on oltava muista selkeästi erottuvia ominaisuuksia, jotka antavat asiakkaalle lisäarvoa eli ovat ylivoimaisia valitun asiakkaan silmissä.

 • brändiarvo,
 • ydinviesti ja markkinoinnin kärki

Toimintasuunnitelma

 • tuote tunnetuksi valitussa segmentissä
 • vaikuttajakanavat, kanavat mistä tuotetietoa etsitään ja saadaan
 • budjetti
 • seuranta

Rahoitusvaihtoehdot

 

Yhteystiedot:

Pekka Peltonen HHJ, LJK, 040 900 0322

pekka.peltonen(at)markinvest.fi