Pyörien on pyörittävä – toimiva ponnahduslauta

Useassa suomalaisessa yrityksessä pohditaan sitä, kuinka on edettävä ja mistä on mahdollista löytää uudet markkinat, asiakkaat ja verkostot.

ELY -keskuksen Yritysten kehittämispalvelut (KEHPA) ovat toimiva ponnahduslauta yrityksen uudelleen asemoimiseksi ja uuden strategian suunnittelemiseksi!

ELYn tukemina nämä palvelut ovat erittäin edullisia! Asiakasyrityksen omarahoitus on Analyysipalvelussa vain 260 € / päivä ja Konsultointipalveluissa 325 € /päivä. Hinnat ovat ALV0.

Yritysten kehittämispalvelut KEHPA
https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

Yrityksen kasvupotentiaali – markkinatutkimus päätöksen tueksi

Haluatko tietää, kuinka suuri yrityksenne potentiaali olisi valitussa kohdemarkkinassa, millainen markkinoiden rakenne on, millä hinnoilla menestyminen on mahdollista, ketä kilpailijanne ovat ja nämä toimivat ja mitä kaikkea kohdemarkkinoille pääsemisessä/menemisessä tulee ottaa huomioon?

Palveluihimme kuuluvat mm:

 • Markkinakatsaus
 • Kilpailijoiden kartoitus
 • Jakelukanavien etsiminen
 • Markkinoillepääsy-/menostrategia

Markkinatutkimus päätöksen tueksi
https://www.markinvest.fi/markkinatutkimus-kilpailuylivoima/

Kansainvälistymissuunnitelmat – markkinoillepääsy

Yrityksen tulee huomioida kansainvälistymissuunnitelmassa strategia ja kansainvälisen kasvun konkreettinen suunnitelma, markkinavalinta sekä tuotevalikoiman lokalisointitarpeet.

Kansainvälistymispalvelumme:

 1. Vientivalmiusanalyysi
  yrityksen markkinatietämys ja resurssit, SWOT, markkinatutkimus
 2. Kansainvälistymissuunnitelma
  strategia, vientiliikeidean luonnostelu, vientimuodon valinta ja myyntikanavat
 3. Liikekontaktimatkat ja neuvottelut
  tuntuman otto markkinasta ja asiakkaista, vientiliikeidean täsmennys, ylivoima, tuotteet, myyntikanavat, asiakkaat ja vaikuttaminen
 4. Päivittäinen toiminta
  kokemuksen hankkiminen pienillä kaupoilla, strategian päivitys

 Markkinoillepääsy Viennin Portaat®
https://www.markinvest.eu/konsultointipalvelut/kansainvalistyminen/

Ota yhteyttä!

Vastuullisuus on elinehto. Haastamme itsemme päivittäin olemaan parempia ja tehokkaampia kaikessa, mitä teemme. Asiakkaat huomioiden olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.

Yrittäjä Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen@markinvest.fi
Andrey Uvarov, 040 900 0320, andrey@markinvest.fi
Markinvest Oy
YHTEISTYÖ ON VOIMAA