Kun yritys haluaa saavuttaa parempia tuloksia nopeammin silloin markkinatutkimus - liikekontaktimatka on oikea ratkaisu. Potentiaalisen asiakkaan henkilökohtaisessa tapaamisessa vientiyritys saa parhaan kuvan markkinatilanteesta ja siitä mitä asiakas arvostaa yrityksessä ja tuotteissa.

Venäjälle kannattaa mennä vain kilpailukykyisillä tuotteilla.

Markkinatutkimus – liikekontaktimatka valmistellaan kahdeksi päiväksi. Yritys pääsee tapaamaa 2-3 potentiaalista asiakasta molempina päivinä. Laadimme vierailuohjelmaan ja avustamme neuvotteluissa. Neuvotteluista laadimme raportin.

Palvelun sisältö:
Valmistelu

  1. Tutustumme yritykseenne ja vientituotteisiin. Käymme läpi ylivoimaisuuden ja suunnittelemme esittelyn sisällön. Asetamme markkinatutkimus – liikekontaktimatkalle tavoitteet.
  2. Valmistelemme tapaamiset potentiaalisten yritysten kanssa. Etsimme sopivimmat yritykset yhteydenottoja varten. Teemme luettelon näistä yhteystietoineen ja esittelemme sen teille.
  3. Yhdessä tehdään päätökset siitä ketä pyritään tapaamaan. Sovitaan alustavasti tapaamispäivät.

Liikekontaktit - markkinaselvitys

  1. Otamme yhteydet yrityksiin, esittelemme tuotteet, välitämme teille lisätietopyynnöt ja kerromme ketä on mahdollista tavata.
  2. Järjestämme tapaamiset niiden yritysten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tuotteistanne, palveluistanne tai muusta ehdottamastanne yhteistyöstä. Varmistamme tapaamiset vielä 1-2 päivää aikaisemmin ja samana päivänä.
  3. Annamme kattavat yhteystiedot molemmin puolin.

Tapaamisohjelma ja valmennus tapaamisiin

  1. Valmennamme tapaamisiin ja annamme yksityiskohtaiset matkustusohjeet. Olemme mukana tapaamisissa.
  2. Tapaamisista teemme oman raportin jossa kerromme meidän näkemyksemme.
  3. Käymme läpi tulokset ja suunnittelemme jatkotoimenpiteet yhteyden syventämiseksi. Olemme yhteydessä asiakkaaseen jos niin tarvitaan.

Yhteystiedot
Pekka Peltonen
pekka.peltonen@markinvest.fi
040 900 0322