PIRKANMAAN YRITTÄJYYSBUUSTI – PALVELUNTARJOAJA MARKINVEST ANTAA APUA LÄPI KOKO KESÄN

Ybuustin apu ja neuvonta on ilmaista. Buustia rahoittaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriö, Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan TE-toimisto. 

Hae Yrittäjyysbuustiin TE-palveluiden kautta osoitteessa www.ybuusti.fi

Sparrausta ja osaamista ammattitaidolla. 

Otamme yhteyttä kahden päivän sisällä ja sovimme jatkotoimenpiteistä.  Voit soittaa myös Pekka Peltoselle numeroon 040 900 0322.

1. Tarkasteltavia liiketoimintaprosesseja ovat esimerkiksi:

 • asiakashankinnan prosessi 
 • myynnin prosessi
 • markkinoinnin prosessi
 • tarjoustoiminnan prosessi
 • palveluprosessi…

2. Tarkasteltavia yrittäjän tukiverkostoja ovat esimerkiksi:

 • asiakasverkosto
 • myynnin vaikuttajaverkosto
 • hyödyllinen mediaverkosto
 • tarvittavat luvat ja myöntäjät 
 • viranomaisverkosto
 • järjestöt
 • päivittäinen tuki… 

3. Tarkasteltavia kansainvälistymisosaamisen asioita ovat esimerkiksi:

 • vienti- ja vientivalmius
 • kv-osaamistarpeita ja tavoitteita
 • kv-suunnittelun tiedon tarve
 • kv-valmiuksien kehittäminen
 • Go-to-Market strategia…

Yrittäjä ymmärtää paremmin toista yrittäjää!

Markinvest Oy
Pekka Peltonen
Puh. 040 900 0322
S-posti pekka.peltonen@markinvest.fi
https://www.markinvest.eu/te-keskus-ybuusti/

Markinvest logoY-buustiTE-palvelut

YRITYSPALVELUSETELI LAHTI – MYYNTI JA MARKKINOINTI, VIENNIN PORTAAT® VIENTI JA KANSAINVÄLISTYMINEN

VIENNIN PORTAAT® on kasvun ja kansainvälistymisen konsultointiohjelma, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden systemaattiseen ja tehokkaaseen viennin ja kansainvälistymisen kehittämiseen.

Konsultoinnin tuloksena yritys saa vientisuunnitelman ja/tai kansainvälistymisstrategian.

Kansainvälistyminen ja vientimarkkinointi.

Vientisuunnitelma on osa yrityksen kansainvälistymistä. Vientisuunnitelma on olennainen osa yrityksen kansainvälistymisstrategiaa. 

Markinvestin kasvun ja kansainvälistymisen konsultointiohjelma, VIENNIN PORTAAT®, tarjoaa yrityksille mahdollisuuden systemaattiseen ja tehokkaaseen viennin kehittämiseen. 

Tämä konsepti on suunniteltu erityisesti uusille viejille ja yrityksille, jotka haluavat laajentaa kansainvälistä toimintaansa.

Vienti ja kansainvälistyminen avaavat yrityksille uusia mahdollisuuksia sekä potentiaalisempia markkinoita. 

Yrityksen johdon päätös kansainvälistymisestä ja vientitoiminnan aloittamisesta on strategisesti merkittävä.

Ensinnäkin, on tärkeää, että yrityksen johto on yhtenäinen päätöksen suhteen. 

Toiseksi, on olennaista varmistaa, että yrityksen toimintaprosessit ovat tehokkaita ennen kansainvälistymistä. Tehokkaat toimintaprosessit ovat perusta kasvulle ja menestykselle sekä auttavat yritystä vastaamaan kasvavan kysynnän ja tarpeiden haasteisiin.

Markinvest antaa apua viennin ja kansainvälistymisen aloittamiseen. 

Huolellinen viennin ja kansainvälistymisen suunnittelu on ehdottoman tärkeää yrityksen menestyksen varmistamiseksi globaaleilla markkinoilla. 

Markinvest tarjoaa yrityksille arvokasta asiantuntemusta uusien kansainvälisten markkinoiden selvittämisessä ja avaamisessa. Meidän kokemus osoittaa, että eteneminen porras portaalta on tehokas tapa varmistaa yrityksen menestys ja saada parempia tuloksia nopeammin.

Viennin portaat – vientisuunnitelma on kuvaus asiakasyritykselle tehtävästä myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelmasta. 

Huolellisella viennin ja kansainvälistymisen suunnittelulla varmistat menestyksen. 

 1. Askelma – yrityksen vientivalmiudet, vientikunto
  Yrityksen vientivalmiuksien analysointi, SWOT yhteenveto, johtopäätökset ja markkinatutkimus- ja kehitystarpeiden yksilöinti.
 2. Askelma – markkinatutkimus ja kehitystyö (erillinen hinta)
  Markkinan mahdollisuudet, tuotteet ja palvelut, markkinointi, ylivoimatekijät asiakkaan näkökulmasta, hinta, kilpailutilanne…
 3. Askelma – kilpailustrategian viimeistely ja vientikonsepti
  Avainhenkilöt, ammattitaito, verkostot, vientitapa…
 4. Askelma – liikekontaktimatka (ulkopuolella palvelusta)
  Neuvottelut yhteistyöstä ja päätökset jatkotoimenpiteistä potentiaalisten asiakkaiden kanssa.


Myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin hakeminen!

Myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin suuruus on 5 000 euroa ja omavastuu 1 000 euroa. Seteli on hyödynsaajalleen vähämerkityksellistä ns. de minimis -tukea.  

Seteleitä myönnetään kolmekymmentä (30) kappaletta. Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen yrityspalveluseteleiden 2024 hakuaika on 10.4. – 2.5.2024. Lue mitä tapahtuu setelin myöntämisen jälkeen.

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan yrityspalveluseteliä, lue ensin:
-> Yrityspalveluseteleiden myöntämisen periaatteet
-> Lue lisää: Mitä tapahtuu setelin myöntämisen jälkeen

Mikäli myöntämisehdot täyttyvät yrityksesi osalta, lähetä yrityksesi setelihakemus 2.5.2024 klo 12.00 mennessä.
-> Myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin hakemuslomake

Markinvest Oy on osaava, luotettava ja vastuullinen kumppani yrityksellesi kotimaassa ja kansainvälisesti.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, kun haluat tietää enemmän Viennin Portaista ja muista yhteistyömahdollisuuksista kuten markkinatutkimuksista päätöksenteon tueksi, asiantuntijapalveluista yrityksen kehittämiseksi kasvun, kannattavuuden ja kilpailuetujen parantamiseksi.

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI MENESTYSTÄ

Voit aloittaa viennin ja kansainvälistymisen vientivalmiuden analysoinnilla, jolloin selviää yrityksesi vientikunto.

Yhteystiedot:
Pekka Peltonen, 040 900 0322,
pekka.peltonen@markinvest.fi
www.markinvest.fi


 KESTÄVÄN KASVUN KEHITTÄMISEN YRITYSPALVELUSETELI, SIVUVIRROISTA UUTTA KANNATTAVAA LIIKETOIMINTAA

Kestävän kasvun kehitysohjelman tavoite on yrityksen sivuvirtojen löytäminen ja hyödyntäminen uudeksi kannattavaksi liiketoiminnaksi. Konsultoinnissa yritykselle tehdään analyysi nykyisistä sivuvirroista ja niiden hyödyntämisen mahdollisuuksista ja esteistä. Tuloksena yritys saa suunnitelman sivuvirroista uudeksi kannattavaksi liiketoiminnaksi, kehittämistoimenpiteet.

Sivuvirroista kannattavaa liiketoimintaa

Sivuvirroilla tarkoitetaan kaikkea materiaalia, joka teollisissa prosesseissa syntyy itse lopputuotteen lisäksi.

Sivuvirtojen hyödyntäminen uusien tuotteiden raaka-aineina tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle, erityisesti kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

Keskeistä sivuvirtojen onnistuneelle hyödyntämiselle ovat sivuvirran teknisten ominaisuuksien tunteminen, turvallisuus- ja ympäristövaikutusten selvittäminen, toimivan yhteistyöverkoston luominen ja vahva kaupallinen osaaminen.

Kuvaus palvelusta ”Sivuvirtojen löytämiseksi ja hyödyntämismahdollisuuksien arvioimiseksi”. 

 1. Tutustuminen yritykseen ja sivuvirtojen tunnistaminen
  Yrityksen nykytilanne ja tavoitteet. Yrityksessä syntyvät sivuvirrat.
 2. Analyysi sivuvirroista ja nykyinen sivuvirtojen käsittely
  Sivuvirtojen syntylähteet ja määrä. Sivuvirtojen tekniset ominaisuudet, turvallisuus- ja ympäristövaikutukset. Ideat sivuvirroista uuta liiketoimintaa ajatellen.
 3. Toimintasuunnitelma ja kehittämistoimenpiteet
  Toimivan yhteistyöverkoston luominen ja sivuvirtojen kaupallistaminen. Neuvottelut yhteistyöstä potentiaalisten kumppaneiden kanssa.
 4. Päätökset jatkotoimenpiteistä. Jatkoprojektin ja rahoituksen suunnittelu.
  Sivuvirtojen hyödyntäminen, kannattava liiketoiminta edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelin hakeminen!

Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelin suuruus on 5 000 euroa ja omavastuu 1 000 euroa. Seteli on hyödynsaajalleen vähämerkityksellistä ns. de minimis -tukea.  

Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelin 2024 hakuaika on nyt meneillään!

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan yrityspalveluseteliä, lue ensin:
-> Yrityspalveluseteleiden myöntämisen periaatteet
-> Mitä tapahtuu setelin myöntämisen jälkeen

Mikäli myöntämisehdot täyttyvät yrityksesi osalta, lähetä yrityksesi setelihakemus alla olevan linkin kautta. 

Seteleitä myönnetään kymmenen (10) kappaletta.

Kannattaa hakea nopeasti, sillä setelit myönnetään ehdot täyttäville yrityksille hakemusten saapumisjärjestyksessä! 

-> Kestävän kasvun kehittämisen yrityspalvelusetelin hakemuslomake

Markinvest Oy on osaava, luotettava ja vastuullinen kumppani yrityksellesi.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, kun haluat tietää enemmän kestävä kasvun kehittämisestä ja muista yhteistyömahdollisuuksista kuten markkinatutkimuksista päätöksenteon tueksi, asiantuntijapalveluista yrityksen kehittämiseksi kasvun, kannattavuuden ja kilpailuetujen parantamiseksi ja kansainvälistymisestä hyödyntämällä Viennin Portaat® konseptia.

Olemme tehnyt merkittävän laajan selvityksen Lahden Tiede ja yrityspuistolle:

Ympäristöliiketoiminnasta yleensä
Sivuvirroista:

 • Jätteidenkäsittelyn sivuvirrat
 • Teollisuuden sivuvirrat
 • Biomassojen sivuvirrat.

Kasvubisneksen markkinaraosta mm. teknologiateollisuudelle.
Tulevat kehittämisprojektit ja investointikohteet 1-5 vuotta.

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI MENESTYSTÄ

Yhteystiedot:
Pekka Peltonen, 040 900 0322,
pekka.peltonen@markinvest.fi
www.markinvest.fi

AMMATTITAIDOLLA TOTEUTETUT MARKKINATUTKIMUKSET YRITYSJOHDON PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI

Markinvest tarjoaa kattavia markkinatutkimuksia yrityksille, jotka tarvitsevat tukea päätöksentekoon liittyen esimerkiksi: 

 • kasvuun kotimaassa, vientiin tai kansainvälistymiseen 
 • asiakkaiden arvostamien kilpailuetujen tunnistamiseen, 
 • uusasiakashakuun, markkinointiin tai tuotekehitykseen. 

Tutkimusprosessi on selkeä ja asiakaslähtöinen, ja se koostuu neljästä vaiheesta: tavoitteiden kartoituksesta, suunnittelusta, tutkimuksen toteutuksesta ja raportoinnista.

Miksi valita Markinvest markkinatutkimuksen tekijäksi?

 1. Meillä on vuosien kokemus markkinatutkimuksista ja asiakastarpeiden ymmärtämisestä.
 2. Meidän asiantuntijuus tuo mukanaan syvällistä osaamista markkinatutkimuksen lopputuloksen hyödystä asiakkaalle.
 3. Olemme onnistuneet, kun asiakkaamme menestyy. Teemme tiivistä yhteistyötä läpi koko prosessin.

Yhteystiedot:
Pekka Peltonen, 040 900 0322,
Sähköposti: pekka.peltonen@markinvest.fi
 
Lisätietoa markkinatutkimusprosessista löydät osoitteesta:
https://www.markinvest.fi/markkinatutkimus-kilpailuylivoima/

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI MENESTYSTÄ
Markinvest vahvistaa yrityksesi markkina-asemaa ammattitaitoisilla markkinatutkimuksilla!
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous jo tänään.

YRITYKSEN KEHITTÄMISPALVELUT MARKINVESTISTÄ

Markinvest tarjoaa asiantuntimustaan yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa.
Markinvestin palvelut ovat mm. yrityksen kasvun, kannattavuuden ja kilpailuedun parantamiseksi. 

 1. Kotimaan kasvu 
  Autamme yrityksiä tunnistamaan erilaisia kasvumahdollisuuksia kotimaan markkinoilla. Tämä voi sisältää nykyisten asiakkaiden laajentamista, uusien asiakkaiden hankkimista, nykyisten tuotteiden kehittämistä tai uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamista. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä löytämään optimaaliset strategiat kasvulle ja kannattavuudelle.
 1. Vienti ja kansainvälistyminen 
  Tarjoamme palveluita myös yrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa ulkomaille. Viennin Portaat® -konsultointikonsepti auttaa yrityksiä löytämään oikeat kansainvälistymisen askelmerkit ja kehittämään strategioita, jotka mahdollistavat menestyksekkään ulkomaan markkinoille laajentumisen.
 1. Yrityksen kilpailuedut
  Kilpailuedut muodostuvat tekijöistä, jotka erottavat yrityksesi ja sen tuotteet selvästi kilpailijoista ja joista asiakas on valmis maksamaan. Markinvestissä on vankka kokemus kilpailuetujen analysoinnissa. 

  Analyysit ovat yrityksesi kehittämisen kivijalka, jonka päälle menestyksellinen liiketoiminta on mahdollista rakentaa. Markinvestissä teemme analyysit yrityksestä, asiakkaista, kilpailijoista ja arvioimme ympäristön muutosta. 

Yrityksen kehittäminen on jatkuva prosessi, ja Markinvest tarjoaa tukea ja ohjausta tässä prosessissa auttaakseen yrityksiä saavuttamaan kasvutavoitteensa ja säilyttämään kilpailuetunsa markkinoilla.

Ole hyvä ja ota yhteyttä, kun haluat kuulla lisää asiantuntijapalveluistamme yrityksesi kehittämiseksi tai tarvitset apua kehitys- ja rahoitussuunnitelman laatimisessa.

Yhteystiedot:
Pekka Peltonen, 040 900 0322,
Sähköposti: pekka.peltonen@markinvest.fi
https://www.markinvest.fi/kehityskonsultointi/
https://www.markinvest.fi/vienninportaat/


YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT

Yritys ei voi vain olla ja jäädä paikalleen. Yritysjohdon on hyvä miettiä ja tunnistaa uudet mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseksi.

Yrityksen kehittäminen on tärkeää, jotta yritys pysyy kilpailukykyisenä ja pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Se myös auttaa yritystä selviytymään taloudellisesti haastavina aikoina.

Yritysten kehittäminen on jatkuvaa prosessia, joka pyrkii parantamaan yrityksen toimintaa ja kasvattamaan sen kilpailukykyä. Tämä voi sisältää esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, asiakaskokemuksen parantamista, tehokkaampien toimintatapojen käyttöönottoa ja henkilöstön kouluttamista.

Tutustu Markinvestin kehittämispalveluihin ja ota yhteyttä.

Markinvest - Tulevaisuuden turvaaminen

Markinvest Oy

Luotettava, asiansa osaava ja vastuullinen kumppani
yrityksellesi.

Pekka Peltonen
040 900 0322
pekka.peltonen@markinvest.fi
https://www.markinvest.eu/konsultointipalvelut/

Asiantuntijapalveluja liike-elämälle vuodesta 1985
YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

ELY-KESKUS KEHPA LIIKETOIMINNAN TARKASTELU ULKOPUOLISEN SILMIN

Pärjätäkseen kilpailussa yritysjohdon yhtenä keskeisenä tehtävänä on kehittää yritystä. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, myös epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Markinvest on yhteistyökumppanisi ja voimavarasi, kun yrityksesi tavoite on kasvaa kotimaassa, viennissä, kansainvälistyä tai uudistuminen.

Yritysten kehittämispalvelut KEHPA – Markinvest

Markinvest ja sen vastuuasiantuntijat ovat ELY-keskuksen kilpailutuksessa hyväksytty ”Yritysten kehittämispalvelujen” KEHPA toteuttajaksi 2021-2023.

Yritysten kehittämispalveluja ovat liiketoiminnan kokonaisvaltainen Analysointi ja yrityksen uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen Konsultointi.

https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/

Kenelle KEHPA analyysi ja konsultointipalvelut ovat tarkoitettu

Kehittämispalvelut ovat tarkoitettu kehityshaluisille ja kykyisille mikro ja pk-yrityksille toimialasta ja yhtiömuodosta riippumatta. Tyypillinen yritysten kehittämispalveluja käyttävä yritys on n. 10 henkeä työllistävä kotimarkkinayritys, joka kaipaa ulkopuolista näkökulmaa kasvun ja uudistumisen tueksi.

Yritysten kehittämispalveluiden TOP 5 toimialat:

 1. Teollisuus
 2. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 3. Tukku- ja vähittäiskauppa
 4. Rakentaminen
 5. Informaatio

Liiketoiminnan kokonaisvalaista analyysipalvelua käytti vuonna 2021 yhteensä 844 yritystä ja asiantuntijapalvelua/konsultointia aloitti vuonna 2021 yhteensä 2516 yritystä.

KEHPA Analyysi, yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen analysointi

Analyysi on yrityksen kehittämisen kivijalka. Kokonaisvaltaisessa liiketoiminta-analyysissä tarkastelemme yrityksen nykytilaa, keskeiset tavoitteet/vision 2-3 v, yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, uudet tilaisuudet ja riskit peilattuna tavoitteisiin, kilpailuedut, kehittämistarpeet.

Yritys saa painotetun 4-5 kohdan kehittämissuunnitelman 1-2 vuodelle kuten strategia, liikeidea ja kilpailuedut, kannattavuus…

Eteneminen kts. analysoinnin prosessikuva.

KEHPA Konsultointi, uuden liiketoimintasuunnitelman, uusien liiketoimintamallien luominen tai olemassa olevien kehittäminen, omistajanvaihdos

ELY -keskuksen ”Kasvu ja uudistuminen – konsultointi” taipuu moneksi.

Kun yrityksen kehittämistarve on selvillä, räätälöimme konsultointisuunnitelman sen ympärille kuten:

 • uusi liiketoimintasuunnitelma, liiketoimintasuunnitelman päivitys
 • kasvustrategia, uudet liiketoimintamahdollisuudet, potentiaaliset asiakassegmentit
 • yrityksen uudistuminen, omistajanvaihdos, uudet osakkaat
 • kasvu kotimaassa
 • kansainvälistyminen.

Eteneminen kts. konsultoinnin prosessikuva.

KEHPA konsultointiprosessin jälkeen yritys saa asiantuntijan raportin, joka toimii yritysjohdon työkaluna tulevaisuudessa, johon on kirjattu sovitut tavoitteet ja toimenpiteet.

Yritysten kehittämispalvelut – KEHPA

 KEHPA palvelu on yritykselle edullinen, koska ELY -keskuksen tuki on merkittävän suuri 75% – 80%.

 1. Kokonaisvaltaisen liiketoiminta-analyysin hinta on 260 euroa + alv/päivä (1-2 päivää)
 2. Kasvu- ja kansainvälistyminen, uudistuminen- konsultoinnin hinta on 325 euroa + alv/päivä.
 3. Konsultointia on mahdollista saada 3-4 päivää/kerta, korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut

OTA YHTEYTTÄ! KYSY MAHDOLLISUUKSISTA.

Markinvestin asiantuntijoiden yhteystiedot:
Lahti: Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen@markinvest.fi
Lahti: Andrey Uvarov, 040 900 0320, andrey@markinvest.fi
Jyväskylä: Heikki Lehtonen, 040 064 1371, heikki@markinvest.fi

Markinvestistä yritysjohto saa vankan ja monipuolisen kokemuksen kehittämisen tueksi.

www.markinvest.fi www.markinvest.eu

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

MARKINVEST PÄÄSEE KEHITTÄMÄÄN PIRKANMAAN YRITYSTOIMINTAA

Lahtelainen liike-elämän ja johdon asiantuntijayritys Markinvest pääsee kehittämään Pirkanmaan yritystoimintaa. Menneellä viikolla Pirkanmaan ELY-keskus ja Markinvest allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Yrittäjyysbuusti 3.0 palvelujen toteuttamisesta koko Pirkanmaan alueella. Yrittäjyysbuusti palvelun tavoitteena on antaa apua yleisissä yrittäjää askarruttavissa asioissa, jotka ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen menestymisen kannalta.

Yrittäjyysbuustin kohderyhmä on nuoret yritykset. Markinvestin palvelukategorioita ovat: Markkinointi ja myyntiosaaminen, Yrittäjän tuki ja verkostot ja Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen. Sopimuksen puitteissa Markinvest toteuttaa palvelun yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston ja alueellisten elinkeinopalvelujen kanssa.

YRITTÄJÄ, NÄIN HAET YRITTÄJYYSBUUSTIN:

Hae Yrittäjyysbuustiin kirjautumalla www.palvelualusta.fi sivustolle.
Saat TE-toimistosta n. viikon kuluessa sähköpostiviestin etuuden myöntämisestä.
Käy sen jälkeen Palvelualusta.fi valitsemassa palveluntuottajaksi Markinvest Oy.

 Palvelukategoriat

 • Markkinointi ja myyntiosaaminen
 • Yrittäjän tuki ja verkostot
 • Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen

 Otamme yhteyttä kahden päivän sisällä ja sovimme jatkotoimenpiteistä tai voit soittaa Pekka Peltoselle numeroon 040 900 0322.

Markinvest Oy
Pekka Peltonen
Puh. 040 900 0322
S-posti pekka.peltonen@markinvest.fi
https://www.markinvest.eu/te-keskus-ybuusti/

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

KEHPA ANALYYSI AUKAISI SILMÄT

Kuljetusliikkeessä oli tehty järjestely omistussuhteissa. Uusi osakas, toimitusjohtaja, halusi kokeilla ELY-keskuksen palveluja. Lähdimme liikkeelle Yritysten kehittämispalveluista. Teimme yhdessä Analyysi-palvelun hakemuksen 16.4. ja päätös tuli 20.4. ELY-keskus ei turhia aikaillut.

KEHPA Analyysi-palvelun hakemuksen ennakkotehtävä aukaisi silmät.

Analyysi tehtiin ohjelman mukaisesti. Uhkaksi ja kasvutavoitteita jarruttavaksi asiaksi nousi puute ammattitaitoisista työntekijöistä ja kannattavuutta heikentävänä nähtiin polttoaineen hinta. Kehittämissuunnitelman keskeisiksi asioiksi nousivat digitalisaation mahdollisuuksien käyttöönotto täysimääräisesti ja yrityksen imagon rakentaminen haluttuna työpaikkana. Uudelleensegmentointi ja palveluiden konseptointi ovat tarpeen tehdä koska kilpailueduista on saatava konkreettiset ja toiminnassa näkyvät. Sopimuskäytäntö on tarkistettava mm. polttoainekustannusten suhteen.

Analyysiprosessin jälkeen toimitusjohtaja kertoi mm.:

”Parasta oli, kun silmät aukenivat. Jo nyt voin nähdä mikä on oleellista mikä ei. Voin nukkua rauhassa. Oikeasti vähän harmittaa, kun en tullut KEHPAlaiseksi aikaisemmin”.

Markinvest Oy Yritysten kehittämispalvelut KEHPA
Pekka Peltonen

https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/
https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

KIINNOSTAAKO? OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

KEHPA Analyysin hakeminen on helppoa ja yksinkertaista:

1.Asiointipalvelu: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku
Asiantuntija: ”Markinvest”>hae, vastuuasiantuntija> ”Heikki tai Andrey”

2. Kirjaudu ja tee hakemus. Hakemuksessa on ennakkotehtävä. Jos se askarruttaa, ota yhteyttä.

Asiantuntijamme työskentelevät Lahdesta ja Jyväskylästä käsin.
Heikki Lehtonen, heikki@markinvest.fi. Puhelin 040 064 1371, Jyväskylä
Andrey Uvarov, andrey@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0320, Lahti
Pekka Peltonen, pekka.peltonen@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0322, Lahti

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

ANALYYSISTÄ VAHVA PERUSTA KYLMÄLAITEVALMISTAJAN KASVULLE – KEHPA

Kylmälaitteita valmistavan ja asentavan yrityksen toimitusjohtaja otti yhteyttä ja tiedusteli, olisiko Yritysten kehittämispalveluista KEHPA jotakin hyötyä heille, kun hallitukselta oli tullut viesti, että myynti on kolminkertaistettava lähivuosina?

Kerroin, että aluksi olisi hyvä lähteä liikkeelle Yritysten kehittämispalveluiden Analyysi-palvelusta koska se on vahva perusta kasvulle ja siitä yritys saa oikean suunnan ja askelmerkit.

Perustelin ehdotustani kertomalla palvelun sisällöstä tarkemmin ja analyysiprosessin etenemisestä.  Prosessissa käydään läpi yrityksen tavoitteet, nykytila, mahdollisuudet, kilpailuedut ja yrityksen kehittämistarpeet tavoitteiden saavuttamiseksi ja lopuksi laaditaan kehittämissuunnitelma.

KEHPA Analyysi vaati enemmän kuin yhden päivän.

Tavoite oli kolminkertainen kasvu vuoteen 2025 mennessä. Keskeistä oli tunnistaa liiketoiminta-alueet, näiden menestystekijät ja merkitys toiminnalle, asettaa liiketoiminta-alueille tavoitteet ja laatia kehittämissuunnitelma. Uhkana nähtiin pula ammattitaitoisesta asentajista.

Lopuksi toimitusjohtaja pyysi, että tärkeimmät asiat käydään vielä läpi yhdessä henkilökunnan kanssa koska, kun ihmiset ymmärtävät mitä menestyminen, yrityksen kasvu ja kannattavuus sekä kilpailijoita parempi toiminta edellyttävät he sitoutuvat siihen.

Toimitusjohtaja kiitti: ”Kyllä oli hyvä asia, nyt tiedän mitä on tehtävä, vaikka aluksi tavoite tuntui mahdottomalta. Yritysten kehittämispalvelut ovat hyvä alku kehittämiselle”.

Markinvest Oy Yritysten kehittämispalvelut KEHPA
Pekka Peltonen

https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/
https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

KIINNOSTAAKO? OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

KEHPA Analyysin hakeminen on helppoa ja yksinkertaista:

 1. Asiointipalvelu: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku

Asiantuntija: ”Markinvest”>hae, vastuuasiantuntija> ”Heikki tai Andrey”

 1. Kirjaudu ja tee hakemus. Hakemuksessa on ennakkotehtävä. Jos se askarruttaa, ota yhteyttä.

Asiantuntijamme työskentelevät Lahdesta ja Jyväskylästä käsin.
Heikki Lehtonen, heikki@markinvest.fi. Puhelin 040 064 1371, Jyväskylä
Andrey Uvarov, andrey@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0320, Lahti
Pekka Peltonen, pekka.peltonen@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0322, Lahti

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA