YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT

Yritys ei voi vain olla ja jäädä paikalleen. Yritysjohdon on hyvä miettiä ja tunnistaa uudet mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseksi.

Yrityksen kehittäminen on tärkeää, jotta yritys pysyy kilpailukykyisenä ja pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Se myös auttaa yritystä selviytymään taloudellisesti haastavina aikoina.

Yritysten kehittäminen on jatkuvaa prosessia, joka pyrkii parantamaan yrityksen toimintaa ja kasvattamaan sen kilpailukykyä. Tämä voi sisältää esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, asiakaskokemuksen parantamista, tehokkaampien toimintatapojen käyttöönottoa ja henkilöstön kouluttamista.

Tutustu Markinvestin kehittämispalveluihin ja ota yhteyttä.

Markinvest - Tulevaisuuden turvaaminen

Markinvest Oy

Luotettava, asiansa osaava ja vastuullinen kumppani
yrityksellesi.

Pekka Peltonen
040 900 0322
pekka.peltonen@markinvest.fi
https://www.markinvest.eu/konsultointipalvelut/

Asiantuntijapalveluja liike-elämälle vuodesta 1985
YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

ELY-KESKUS KEHPA LIIKETOIMINNAN TARKASTELU ULKOPUOLISEN SILMIN

Pärjätäkseen kilpailussa yritysjohdon yhtenä keskeisenä tehtävänä on kehittää yritystä. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, myös epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Markinvest on yhteistyökumppanisi ja voimavarasi, kun yrityksesi tavoite on kasvaa kotimaassa, viennissä, kansainvälistyä tai uudistuminen.

Yritysten kehittämispalvelut KEHPA – Markinvest

Markinvest ja sen vastuuasiantuntijat ovat ELY-keskuksen kilpailutuksessa hyväksytty ”Yritysten kehittämispalvelujen” KEHPA toteuttajaksi 2021-2023.

Yritysten kehittämispalveluja ovat liiketoiminnan kokonaisvaltainen Analysointi ja yrityksen uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen Konsultointi.

https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/

Kenelle KEHPA analyysi ja konsultointipalvelut ovat tarkoitettu

Kehittämispalvelut ovat tarkoitettu kehityshaluisille ja kykyisille mikro ja pk-yrityksille toimialasta ja yhtiömuodosta riippumatta. Tyypillinen yritysten kehittämispalveluja käyttävä yritys on n. 10 henkeä työllistävä kotimarkkinayritys, joka kaipaa ulkopuolista näkökulmaa kasvun ja uudistumisen tueksi.

Yritysten kehittämispalveluiden TOP 5 toimialat:

 1. Teollisuus
 2. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 3. Tukku- ja vähittäiskauppa
 4. Rakentaminen
 5. Informaatio

Liiketoiminnan kokonaisvalaista analyysipalvelua käytti vuonna 2021 yhteensä 844 yritystä ja asiantuntijapalvelua/konsultointia aloitti vuonna 2021 yhteensä 2516 yritystä.

KEHPA Analyysi, yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen analysointi

Analyysi on yrityksen kehittämisen kivijalka. Kokonaisvaltaisessa liiketoiminta-analyysissä tarkastelemme yrityksen nykytilaa, keskeiset tavoitteet/vision 2-3 v, yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, uudet tilaisuudet ja riskit peilattuna tavoitteisiin, kilpailuedut, kehittämistarpeet.

Yritys saa painotetun 4-5 kohdan kehittämissuunnitelman 1-2 vuodelle kuten strategia, liikeidea ja kilpailuedut, kannattavuus…

Eteneminen kts. analysoinnin prosessikuva.

KEHPA Konsultointi, uuden liiketoimintasuunnitelman, uusien liiketoimintamallien luominen tai olemassa olevien kehittäminen, omistajanvaihdos

ELY -keskuksen ”Kasvu ja uudistuminen – konsultointi” taipuu moneksi.

Kun yrityksen kehittämistarve on selvillä, räätälöimme konsultointisuunnitelman sen ympärille kuten:

 • uusi liiketoimintasuunnitelma, liiketoimintasuunnitelman päivitys
 • kasvustrategia, uudet liiketoimintamahdollisuudet, potentiaaliset asiakassegmentit
 • yrityksen uudistuminen, omistajanvaihdos, uudet osakkaat
 • kasvu kotimaassa
 • kansainvälistyminen.

Eteneminen kts. konsultoinnin prosessikuva.

KEHPA konsultointiprosessin jälkeen yritys saa asiantuntijan raportin, joka toimii yritysjohdon työkaluna tulevaisuudessa, johon on kirjattu sovitut tavoitteet ja toimenpiteet.

Yritysten kehittämispalvelut – KEHPA

 KEHPA palvelu on yritykselle edullinen, koska ELY -keskuksen tuki on merkittävän suuri 75% – 80%.

 1. Kokonaisvaltaisen liiketoiminta-analyysin hinta on 260 euroa + alv/päivä (1-2 päivää)
 2. Kasvu- ja kansainvälistyminen, uudistuminen- konsultoinnin hinta on 325 euroa + alv/päivä.
 3. Konsultointia on mahdollista saada 3-4 päivää/kerta, korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut

OTA YHTEYTTÄ! KYSY MAHDOLLISUUKSISTA.

Markinvestin asiantuntijoiden yhteystiedot:
Lahti: Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen@markinvest.fi
Lahti: Andrey Uvarov, 040 900 0320, andrey@markinvest.fi
Jyväskylä: Heikki Lehtonen, 040 064 1371, heikki@markinvest.fi

Markinvestistä yritysjohto saa vankan ja monipuolisen kokemuksen kehittämisen tueksi.

www.markinvest.fi www.markinvest.eu

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

MARKINVEST PÄÄSEE KEHITTÄMÄÄN PIRKANMAAN YRITYSTOIMINTAA

Lahtelainen liike-elämän ja johdon asiantuntijayritys Markinvest pääsee kehittämään Pirkanmaan yritystoimintaa. Menneellä viikolla Pirkanmaan ELY-keskus ja Markinvest allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Yrittäjyysbuusti 3.0 palvelujen toteuttamisesta koko Pirkanmaan alueella. Yrittäjyysbuusti palvelun tavoitteena on antaa apua yleisissä yrittäjää askarruttavissa asioissa, jotka ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen menestymisen kannalta.

Yrittäjyysbuustin kohderyhmä on nuoret yritykset. Markinvestin palvelukategorioita ovat: Markkinointi ja myyntiosaaminen, Yrittäjän tuki ja verkostot ja Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen. Sopimuksen puitteissa Markinvest toteuttaa palvelun yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston ja alueellisten elinkeinopalvelujen kanssa.

YRITTÄJÄ, NÄIN HAET YRITTÄJYYSBUUSTIN:

Hae Yrittäjyysbuustiin kirjautumalla www.palvelualusta.fi sivustolle.
Saat TE-toimistosta n. viikon kuluessa sähköpostiviestin etuuden myöntämisestä.
Käy sen jälkeen Palvelualusta.fi valitsemassa palveluntuottajaksi Markinvest Oy.

 Palvelukategoriat

 • Markkinointi ja myyntiosaaminen
 • Yrittäjän tuki ja verkostot
 • Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen

 Otamme yhteyttä kahden päivän sisällä ja sovimme jatkotoimenpiteistä tai voit soittaa Pekka Peltoselle numeroon 040 900 0322.

Markinvest Oy
Pekka Peltonen
Puh. 040 900 0322
S-posti pekka.peltonen@markinvest.fi
https://www.markinvest.eu/te-keskus-ybuusti/

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

KEHPA ANALYYSI AUKAISI SILMÄT

Kuljetusliikkeessä oli tehty järjestely omistussuhteissa. Uusi osakas, toimitusjohtaja, halusi kokeilla ELY-keskuksen palveluja. Lähdimme liikkeelle Yritysten kehittämispalveluista. Teimme yhdessä Analyysi-palvelun hakemuksen 16.4. ja päätös tuli 20.4. ELY-keskus ei turhia aikaillut.

KEHPA Analyysi-palvelun hakemuksen ennakkotehtävä aukaisi silmät.

Analyysi tehtiin ohjelman mukaisesti. Uhkaksi ja kasvutavoitteita jarruttavaksi asiaksi nousi puute ammattitaitoisista työntekijöistä ja kannattavuutta heikentävänä nähtiin polttoaineen hinta. Kehittämissuunnitelman keskeisiksi asioiksi nousivat digitalisaation mahdollisuuksien käyttöönotto täysimääräisesti ja yrityksen imagon rakentaminen haluttuna työpaikkana. Uudelleensegmentointi ja palveluiden konseptointi ovat tarpeen tehdä koska kilpailueduista on saatava konkreettiset ja toiminnassa näkyvät. Sopimuskäytäntö on tarkistettava mm. polttoainekustannusten suhteen.

Analyysiprosessin jälkeen toimitusjohtaja kertoi mm.:

”Parasta oli, kun silmät aukenivat. Jo nyt voin nähdä mikä on oleellista mikä ei. Voin nukkua rauhassa. Oikeasti vähän harmittaa, kun en tullut KEHPAlaiseksi aikaisemmin”.

Markinvest Oy Yritysten kehittämispalvelut KEHPA
Pekka Peltonen

https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/
https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

KIINNOSTAAKO? OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

KEHPA Analyysin hakeminen on helppoa ja yksinkertaista:

1.Asiointipalvelu: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku
Asiantuntija: ”Markinvest”>hae, vastuuasiantuntija> ”Heikki tai Andrey”

2. Kirjaudu ja tee hakemus. Hakemuksessa on ennakkotehtävä. Jos se askarruttaa, ota yhteyttä.

Asiantuntijamme työskentelevät Lahdesta ja Jyväskylästä käsin.
Heikki Lehtonen, heikki@markinvest.fi. Puhelin 040 064 1371, Jyväskylä
Andrey Uvarov, andrey@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0320, Lahti
Pekka Peltonen, pekka.peltonen@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0322, Lahti

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

ANALYYSISTÄ VAHVA PERUSTA KYLMÄLAITEVALMISTAJAN KASVULLE – KEHPA

Kylmälaitteita valmistavan ja asentavan yrityksen toimitusjohtaja otti yhteyttä ja tiedusteli, olisiko Yritysten kehittämispalveluista KEHPA jotakin hyötyä heille, kun hallitukselta oli tullut viesti, että myynti on kolminkertaistettava lähivuosina?

Kerroin, että aluksi olisi hyvä lähteä liikkeelle Yritysten kehittämispalveluiden Analyysi-palvelusta koska se on vahva perusta kasvulle ja siitä yritys saa oikean suunnan ja askelmerkit.

Perustelin ehdotustani kertomalla palvelun sisällöstä tarkemmin ja analyysiprosessin etenemisestä.  Prosessissa käydään läpi yrityksen tavoitteet, nykytila, mahdollisuudet, kilpailuedut ja yrityksen kehittämistarpeet tavoitteiden saavuttamiseksi ja lopuksi laaditaan kehittämissuunnitelma.

KEHPA Analyysi vaati enemmän kuin yhden päivän.

Tavoite oli kolminkertainen kasvu vuoteen 2025 mennessä. Keskeistä oli tunnistaa liiketoiminta-alueet, näiden menestystekijät ja merkitys toiminnalle, asettaa liiketoiminta-alueille tavoitteet ja laatia kehittämissuunnitelma. Uhkana nähtiin pula ammattitaitoisesta asentajista.

Lopuksi toimitusjohtaja pyysi, että tärkeimmät asiat käydään vielä läpi yhdessä henkilökunnan kanssa koska, kun ihmiset ymmärtävät mitä menestyminen, yrityksen kasvu ja kannattavuus sekä kilpailijoita parempi toiminta edellyttävät he sitoutuvat siihen.

Toimitusjohtaja kiitti: ”Kyllä oli hyvä asia, nyt tiedän mitä on tehtävä, vaikka aluksi tavoite tuntui mahdottomalta. Yritysten kehittämispalvelut ovat hyvä alku kehittämiselle”.

Markinvest Oy Yritysten kehittämispalvelut KEHPA
Pekka Peltonen

https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/
https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

KIINNOSTAAKO? OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

KEHPA Analyysin hakeminen on helppoa ja yksinkertaista:

 1. Asiointipalvelu: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku

Asiantuntija: ”Markinvest”>hae, vastuuasiantuntija> ”Heikki tai Andrey”

 1. Kirjaudu ja tee hakemus. Hakemuksessa on ennakkotehtävä. Jos se askarruttaa, ota yhteyttä.

Asiantuntijamme työskentelevät Lahdesta ja Jyväskylästä käsin.
Heikki Lehtonen, heikki@markinvest.fi. Puhelin 040 064 1371, Jyväskylä
Andrey Uvarov, andrey@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0320, Lahti
Pekka Peltonen, pekka.peltonen@markinvest.fi. Puhelin 040 900 0322, Lahti

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

 

NAPPAA KEHPASTA KIINNI – KEHPA ANALYYSI JA KONSULTOINTI MARKINVESTISTÄ

Jos sinua yhtään mietityttää huominen ja haluat varmistaa askelmerkit ensi vuodelle, nappaa KEHPAsta kiinni. (KEHPA = ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut)

KEHPA-Yritysten kehittämispalvelut ovat toimialasta ja yritysmuodosta riippumattomiayksinyrittäjille, mikro- ja pk-yrityksille tarkoitettuja palveluita.

Viime vuonna nappasi KEHPAsta kiinni 844 yritystä, joille oli tehty KEHPA Analyysi ja 2516 KEHPA konsultoitavaa yritystä. Suosituin Konsultoinnin teema oli Kasvu ja uudistuminen. Asiakaspalautteen perusteella 95% voi suositella KEHPA palvelua.

KEHPA asiantuntijapalvelut Markinvestistä, Analyysi ja Konsultointi

Analyysi-palvelussa selvitämme yrityksesi kehittämistarpeen, käymme läpi nykytilan, mahdollisuudet, kilpailuedut ja laadimme toimintasuunnitelman 2- vuodelle. Analyysi maksaa yritykselle 260 euroa + alv.

KEHPA-analyysipalvelu on nopea, helppo hakea ja edullinen. Päätös syntyy jopa alle viikossa.

Analyysi-palvelun haku.

Tutustu ja hae: > https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku

”Hae asiantuntijaa”:> Markinvest, valitse asiantuntijaksi Heikki Lehtonen tai Andrey Uvarov, täytä hakemus ja lähetä. Tai ota yhteys Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen@markinvest.fi ja käydään hakemus yhdessä läpi.

 Konsultointi-palvelussa, Kasvu ja uudistuminen, viemme kehittämissuunnitelman maaliin.

Jos kehittämistarpeesi on selvillä, voit hakea Konsultointi-palvelua suoraan ilman analyysiä.

Konsultoinnin kesto on 2–3 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada 15 päivää kolmen vuoden aikana. KEHPA-konsultointipalvelu on nopea, helppo hakea ja edullinen. Päätös syntyy jopa alle viikossa.

Konsultointi-palvelun haku.

Konsultoinnin ”Toteutussuunnitelma” on tehtävä yhdessä Markinvestissä ennen hakemista. Valmis suunnitelma on lähetettävä ELY-keskukseen arvioitavaksi ja sen jälkeen yritys saa päätöksen. Toteutussuunnitelman sisältö: tavoitteet, toimenpiteet, toteutustapa, kesto ja aikataulu.

Nappaa KEHPAsta kiinni. ELY-keskuksen KEHPA on ponnahduslauta yrityksen kehittämiseksi.  

Asiakkaamme kertoi, että KEHPA aukaisi silmät:

”Tehtiin KEHPA-analyysin hakemus yhdessä konsultin kanssa 16.4. ja päätös tuli 20.4. ELY-keskus ei turhia aikaillut”.

”Parasta oli, kun silmät aukenivat. Jo nyt voin nähdä mikä on oleellista mikä ei. Voin nukkua rauhassa”.

”Oikeasti vähän harmittaa, kun en tullut ”KEHPAlaiseksi” aikaisemmin.

Sanoinkin konsultille ”mikset sanonut aiemmin”.

Analyysi ja Konsultointi -Yritysten kehittämispalvelut – Markinvest

ELY-keskus hyväksyi kilpailutuksessa Markinvestin Analyysi-palvelun ja Kasvu ja kansainvälistyminen, uudistuminen konsultointi palvelun puitetoimittajaksi.

Markinvestin Yritysten kehittämispalvelut KEHPA yhteyshenkilöt:

Markinvest Oy Liike-elämän ja yritysjohdon konsultti
Vastuullisuus on elinehto. Haastamme itsemme päivittäin olemaan parempia ja tehokkaampia kaikessa mitä teemme. Asiakkaat huomioiden olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.
https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/
https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/

MARKKINATUTKIMUS PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI

Analyysi tutkitusta faktasta on parempi perusta päätöksenteolle kuin ”petu”, ”mutu” tai ”milu mitu” analyysit. Markinvest vie läpi markkinatutkimusprosessin päätöksenteon tueksi.

Markkinatutkimus yrityksesi tarpeeseen

1) Uusi tuote tai tuoteidea

Haluatko tietää mihin sinun on viisasta panostaa? Onko uudella tuotteellasi tai palvelullasi riittävästi kysyntää markkinoilla? Mitä ominaisuuksia asiakkaat vaativat, toivovat ja arvostavat uudessa tuotteessasi tai palelussasi?

2) Asiakaskokemus ja tunnettuus

Haluatko tietää mitä asiakkaat ajattelevat yrityksestäsi, tuotteistasi, palveluistasi ja toiminnastasi tai millaisena he näkevät kilpailijasi? Mitä sinun olisi parannettava?

3) Uusi potentiaalinen markkina alue

Haluatko tietää, kuinka suuri yrityksesi potentiaali on esimerkiksi Baltiassa tai Ruotsissa tai Kazakstanissa, millainen markkinoiden rakenne on, millä hinnoilla menestyminen on mahdollista, ketä kilpailijasi ovat ja miten nämä toimivat ja mitä kaikkea kohdemarkkinoille pääsemisessä/menemisessä tulee ottaa huomioon?

Markkinatutkimusprosessi Markinvestissä

Markinvestissä on vankka kokemus erilaisten markkinatutkimusten tekemisestä. Saat tutkimuksen kotimaata, vientiä, uusia markkinoita, tuotekehitystä ja asiakaspalvelun kehittämistä varten. Markkinatutkimus on yhteistyötä. Tutustu!

Markkinatutkimuksen rahoitus

Rahoitusmahdollisuuksia on useita kuten ELY-keskus ja Business Finland. Joustava, nopea ja edullinen lähtö on KEHPA, ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelu.

KEHPA Analyysi kertoo yrityksesi nykytilan, tahtotilan 2-3 vuodelle, vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet ja kehittämiskohteet kuten markkinatutkimustarpeen.

KEHPA Analyysi on kivijalka muille ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuuksille.

 

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

Yrittäjä Pekka Peltonen, 040 900 0322,
pekka.peltonen@markinvest.fi
Markinvest Oy
Yhteistyössä on voimaa

Markkinatutkimuspalvelut: https://www.markinvest.fi/markkinatutkimus-kilpailuylivoima/
Analyysipalvelut: https://www.markinvest.eu/yrityksen-toimiala-ja-strategiset-businessalueet/
Markkinointipalvelut: https://www.markinvest.eu/konsultointipalvelut/
KEHPA palvelut: https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

YRITYSTEN KEHPA KEHITTÄMISPALVELUT – Analyysi ja Konsultointi Markinvestistä

KEHPA on ponnahduslauta yrityksen kehittämiselle.

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. Palvelujen hakeminen on helppoa. Saat päätöksen tavallisesti noin viikossa. Analyysi ja konsultointipalvelut ovat harkinnanvaraisia.

Tee hakemus (asiointipalvelu) tai ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Markinvestiin.
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/yhteystiedot
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Analyysi, 1päivä, yritysosuus 260€ alv 0%

Analyysi on perusta jonka päälle menestys rakennetaan.
Analyysissa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan sen kilpailuedut yhdessä asiantuntijan kanssa. Saat yrityksellesi konkreettisen kehittämissuunnitelman, jossa määritellään tavoitteet, kehittämiskohteet ja tarvittavat toimenpiteet noin 2 vuodeksi eteenpäin.

Analyysi on perusta. Analyysin jälkeen yrityksesi voi hyödyntää ELY-keskuksen Konsultointi-palveluita tai muita ELYn yrityspalveluita.

Asiakaspalaute: “Kaikki sujui niin ELY-keskuksen kuin asiantuntijan puolelta nopeasti ja asiantuntevasti. Ei mitään valittamista. ELY on erittäin yrittäjäystävällinen.”

 

Konsultointi, Kasvu ja kansainvälistyminen, 2-3 päivää, 325€/päivä alv 0 %

Ovatko yrityksesi markkinat muuttuneet, haetko yrityksellesi kasvua kotimaasta, viennistä tai muuten kansainvälisesti? Tarvitsetko uusia bisneksiä? Suunnitteleeko yrityksesi uudistamista, muutosta omistajuudessa?

Konsultoinnissa saat käsityksen yrityksesi liiketoiminnan strategisesta kokonaistilanteesta ja voit suunnitella kuinka kasvu on mahdollista:

 • kotimaasta
 • viennistä ja kansainvälistymällä
 • uusista bisneksistä
 • uudistumalla ja kuinka muutos toteutetaan kannattavasti ja hallitusti.

Analyysin on yrityksen kivijalka, jonka päälle menestys rakennetaan. Konsultoinnissa rakentaminen tehdään yhdessä yrityksen kanssa ja siinä käytetään Markinvestin työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakaspalaute: “ELY-keskuksessa olevan henkilöstön asiantuntemus on ollut ratkaisevaa projektien onnistumisen kannalta.”

Yhteystiedot:

Yrittäjä Pekka Peltonen, 040 900 0322,
pekka.peltonen@markinvest.fi

Andrey Uvarov, 040 900 0320,
andrey@markinvest.fi
 

Markinvest Oy Management Consulting, LJK, HHJ
Vastuullisuus on elinehto. Haastamme itsemme päivittäin olemaan parempia ja tehokkaampia kaikessa, mitä teemme. Asiakkaat huomioiden olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.
https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/
https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/

KAZAKSTAN VOISI OLLA YRITYKSELLESI UUSI TILAISUUS

Venäjän hyökkäys Ukrainaan sotki useimman Venäjän viejän suunnitelmat.
Juuri nyt useassa suomalaisessa yrityksessä pohditaan sitä, kuinka on edettävä ja mistä on mahdollista löytää uudet potentiaaliset markkinat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

Voisiko Kazakstan olla suomalaisille yrityksille uusi tilaisuus?

Markinvest on auttanut suomalaisia yrityksiä löytämän uusia tilaisuuksia Kazakstanista vuodesta 2011 alkaen.

Asiakkaamme ovat saaneet alakohtaisia markkinakatsauksia, tietoja kilpailijoista, jakelukanavista ja heille on tehty markkinoillepääsy-/menostrategiat. Kaikissa tapauksissa olemme myös sertifioineet tuotteet.

Houkutteleeko katsoa Kazakstan kortti?

Haluaisitko tietää, kuinka suuri yrityksesi potentiaali olisi Kazakstanissa, millainen markkinoiden rakenne on, millä hinnoilla menestyminen on mahdollista, ketä kilpailijanne ovat ja miten nämä toimivat ja mitä kaikkea kohdemarkkinoille pääsemisessä/menemisessä tulee ottaa huomioon?

https://www.markinvest.fi/uudet-markkinat/

 Ota yhteyttä!

Yrittäjä Pekka Peltonen, 040 900 0322,
pekka.peltonen@markinvest.fi

Andrey Uvarov, 040 900 0320,
andrey@markinvest.fi

Markinvest Oy
YHTEISTYÖ ON VOIMAA

EAC SERTIFIOINTI HELPOTTUU, KOSKEE SUOMALAISIA VIEJIÄ JA ALIHANKKIJOITA

Venäjän Hallituksen päätös nro 353_14.3.2022 merkitsee helpotuksia EAC sertifiointiin ja EAC merkintään.
”Venäjän federaation lisenssitoiminnan erityispiirteistä vuonna 2022”.

EAC sertifiointi ja EAC -merkintä – poikkeuksia

14.3.2022 astui voimaan Venäjän Hallituksen päätös Nro 353 ”Venäjän federaation lisenssitoiminnan erityispiirteistä vuonna 2022”.

Päätöksessä mm. on kirjoitettu sertifioinnista:

 1. EAC sertifikaatit ja deklaraatiot, joiden voimassaoloaika olisi päättynyt tai päättyisi 14.3.2022 – 1.9.2022 välillä, ovat voimassa vielä 12 kk eteenpäin.
 2. Sertifiointilaitoksen päätöksellä, sertifikaattien voimassapidon vaatimat vuositarkastukset on mahdollista tehdä etänä tai siirtää 6 kk eteenpäin.
 3. Tuotteita on mahdollista tuoda maahan ilman EAC merkintää 1.3.2023 saakka. EAC merkintä pitää olla laitettu kuitenkin ennen tuotteiden myyntiä.
 4. Sertifioinnissa on mahdollista käyttää ”omia todistuksia” akkreditoitujen laboratorioiden todistuksien sijaan 21.3.2022 – 1.9.2022 välisenä aikana. Tämä koskee tiettyjä tuotteita, joista Teollisuus- ja Kauppaministeriö tekee listan.

MARKINVEST ON SUOMALAISTEN YRITYKSIEN VOIMAVARA KOTIMAASSA JA VIENNISSÄ.

https://www.markinvest.fi/yritysten-kehittamispalvelut/

Lisätietoja käytännöstä. Ota yhteyttä!

Haastamme itsemme päivittäin olemaan parempia ja tehokkaampia kaikessa, mitä teemme.
Asiakkaat huomioiden olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.

Yrittäjä Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen@markinvest.fi
Andrey Uvarov, 040 900 0320, andrey@markinvest.fi

Markinvest Oy
YHTEISTYÖ ON VOIMAA