Hyviä uutisia yrityksille – kansainvälistymisen kasvupaketti

Tekes on tehnyt mahdolliseksi yritysten nopeamman kasvun kansainvälisille markkinoille kasvupaketin avulla.

Pakettiin kuuluvat uusi Team Finland Explorer -rahoitus sekä Tekesin rahoituspalveluista uudistuneet Innovaatioseteli ja uusi Tempo, Kiito ja Messuavustus.

Uusi Team Finland Explorer sekä uudistunut Innovaatioseteli

Innovaatiosetelillä innovaatiotoiminnan alkuun

Yrityksellä tulee olla kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea.

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan.

Yrityksellä on vakiintunutta liiketoimintaa, liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta.

Innovaatiototoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Uutta Innovaatiosetelissä

 • Kehitettävällä tuotteella tai palvelulla on oltava kansainvälistä potentiaalia.
 • Pk-yrityksen Alfa-ratingilta vaaditaan vähintään A+ taso.
 • Tiedon hankkimista uusista vientimarkkinoista voidaan jatkossa rahoittaa Tekesin Team Finland Explorer -rahoituksella Innovaatiosetelin sijaan.

Uusi Team Finland Explorer -rahoituspalvelu kansainvälistymisen ensiaskeliin

Uusi Team Finland Explorer on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta.

Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Tekesin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10000 euroa, ja se kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10000–20000 euroa. 

Ostettavilla palveluilla yritys voi selvittää uusia vientimarkkinoita ja kehittää niille pääsemiseen tarvittavia valmiuksia.

Tekes kasvupaketin muut rahoitusmuodot

Uusi Tempo, Kiito ja Messuavustus

Uusi Tempo vientimarkkinoille tähtääville startupeille

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille. Rahoituksen määrä on enintään 50 000 €. Tekesin rahoitus kattaa 75 % projektin kustannuksista. Tempon avulla startup-yritys voi testata liiketoimintakonseptinsa toimivuutta, hankkia palautetta asiakkailta, selvittää kysyntää vientimarkkinalla ja toteuttaa nopeasti ensimmäisiä demoja.

Uutta Tempossa

 • Yrityksellä on oltava projektin alkaessa vähintään 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta, joka on kokonaan käytettävissä projektin rahoittamiseen.
 • Tekes voi maksaa 70 % projektin avustuksesta rahoituspäätöksen jälkeen. Loppuosa rahoituksesta maksetaan jälkikäteen projektin loppuraportin yhteydessä.
 • Tempo-rahoitusta hakevalla yrityksellä pitää olla yksi täysipäiväisesti yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen sitoutunut henkilö ja riittävä määrä muita resursseja.
 • Pienten keksinnöllisten projektien Tempo-rahoituksesta on luovuttu. Innovaatioseteli korvaa tämän rahoitusmuodon.

Kiito-rahoitus ja Messuavustus

Kiito-rahoituspalvelu ja Messuavustus pysyvät ennallaan. Kiito sopii yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat uudistua ja kasvaa merkittävästi kansainvälisillä markkinoilla.

Messuavustus on tarkoitettu vähintään neljän pk-yrityksen ryhmälle, joka osallistuu toimialallaan merkittävään messutapahtumaan ulkomailla.

Lisätietoja rahoituspalveluista:

Innovaatioseteli
tuotepäällikkö Risto Lustila, risto.lustila(at)tekes.fi, puh. 02950 55244

Team Finland Explorer ja Messuavustus
tuotepäällikkö Heli Flink, heli.flink(at)tekes.fi, puh. 02950 55212

Tempo
tuotepäällikkö Olavi Keränen, olavi.keranen(at)tekes.fi, puh. 02950 55932

Lisätietoja kasvupaketista:

johtaja Reijo Kangas
reijo.kangas(at)tekes.fi
puh. 02950 55892

Yllä oleva teksti on pääosin lainattu Tekesin kotisivusta.

Lisätietoja konsulttipalveluista ja yhteistyömahdollisuuksista:

Pekka Peltonen puh. 040 900 0322 pekka.peltonen@markinvest.fi

Andrey Uvarov puh. 040 900 0320 andrey@markinvest.fi

Teimme asioinnin sinulle helpoksi

Oheisen linkin takana on 7 tuotetta/palvelua joita voit juuri nyt tarvita tai joita olet ajatellut tarvitsevasi.

Ota yhteyttä ja tilaa tai tiedustele!

https://www.markinvest.fi/sahkoinen-tilauslomake/

Toimimalla näin saat välittömästi haluamasi.

SVKK ja Finpro ovat valinneet Markinvest Oy:n evaluoitujen konsulttien verkostoihinsa. Pystymme hyvin vauhdittamaan suomalaisten yritysten vientimarkkinoille pääsyä.

Sertifioinnista meidät tietää ja tuntee lähes kaikki suomalaiset vientiyritykset. Emme ole suurin ja se onkin asettanut haasteen olla asiantuntevin ja joustavin. Koulutuksen sertifiointiin olemme saaneet Venäjältä ja Kazakstanista.

Sertifiointipalvelumme Venäjälle ja koko Eurasian Economic Unionin (EAEU) alueelle

Euraasian Talousunioni ja Tulliliito

Tulliliito perustettiin vuonna 2010 Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin kesken.

Sen tavoitteena oli ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus tulliliiton alueella.

Tulliliiton pohjalle perustettiin Euraasian Talousunioni vuona 2015. Nyt Euraasian Talousunionin jäsenmaita ovat Venäjä, Kazakstan, Valko-Venäjä, Armenia ja Kirgisia.

Sertifioinnin prosessissa kuitenkin usein puhutaan tulliliiton sertifioinnista.

                                                                                     

EAC Certificate of Conformity to Technical Regulations of the Eurasian Economic Union

Euraasian talousliitto (EAEU) on tulli- ja talousliitto. EAEU on seuraaja entiselle Euraasian tulliliitolle (EACU). Euraasian unionissa käytetään yhteistä tullitariffia ja sillä on yhtenäiset kaupan säännöt ja yhdenmukaiset tekniset standardit.

 

EAC sertifiointimerkki

EAC merkki koostuu kolmen kirjaimen yhdistelmästä "E", "A" ja "C". Sertifiointimerkillä on sama korkeus ja leveys, jotka muodostavat suorakulmion. Merkin on oltava erottuvalla taustalla. Merkki ei saa olla alle 5 mm.
Jokainen sertifioitu tuote on merkittävä EAC merkillä. EAC merkki voidaan asentaa mihin tahansa niin, että se takaa sen luettavuuden koko tuotteen elinkaaren ajan.

Sertifiointipalvelumme Venäjälle ja koko EAEU alueelle:
Sertifiointi Venäjän markkinoille on monimutkainen prosessi, joka vaatii hyvän tuntemuksen Teknisistä määräyksistä (Technical Regulations), standardeista ja vaatimuksista sekä kokemusta vuorovaikutuksesta valtion instituutioiden kanssa. Käytämme ainoastaan Venäjän akkreditoituja sertifiointielimiä ja järjestämme sertifiointiprosessin suoraan Venäjälle.

Tarjoamme teille kaikki tarvittavat todistukset nopeasti ja luotettavasti kohtuulliseen hintaan! Hinnat alkaen 500 euroa!

 • Sertifiointitarpeen analyysi
 • Kauppasopimusten tarkastus sertifioinnin näkökulmasta
 • Sertifiointi & deklarointi TR CU (EAEU)
 • Kieltokirjeet
 • Sertifioinnin vaatimat testaukset
 • Teollisuusturvallisuusanalyysi
 • Tekninen passi & tarvittavat dokumentit
 • Tekniset käännökset
 • Yrityskohtainen sertifiointikoulutus

 

YRITYSKOHTAINEN SERTIFIOINTIKOULUTUS

Markinvest Oy järjestää yrityskohtaisia ½-1 päivän koulutuksia - sertifioinnista, tullauksesta ja tullibrokerin palveluista Venäjällä. Kerromme, mihin yrityksen erityisesti on syytä kiinnittää huomiota Venäjän viennissä tullauksen ja sertifioinnin näkökulmasta sekä Venäjällä tapahtuvaan tuonnin tullausprosessiin.

Jos yrityksesi tarvitsee käytännön apua/neuvoja sertifioinnista tai haluaa laajentaa markkina-aluetta, ota yhteyttä:
Pekka Peltonen, p. 040 900 0322 tai Andrey Uvarov, p. 040 900 0320.
Taustatietoa netissä: http://www.gost-r.fi/uutiset

Markinvest Oy on tehnyt yhteistyösopimuksen venäläisen CustomsRus yrityksen kanssa

Yhteistyösopimus teki mahdolliseksi tarjota asiakkaillemme monipuoliset sertifiointi-, maahantuonti- ja tullauspalvelut Venäjälle. Yrityskohtainen koulutus auttaa osanottajaa ymmärtämään tullaus- ja sertifiointiprosessin eri vaiheita ja dokumentaatiota, kun tavoitellaan mahdollisimman sujuvaa vientiprosessia Venäjälle.

Käytännönläheisessä koulutuksessa ja harjoituksessa perehdymme yrityksen tilanteeseen sekä käsittelemme Venäjälle vietävien tavaroiden vientitullausta ja sertifiointia. Lisäksi selvitämme, mihin yrityksen erityisesti on syytä kiinnittää huomiota Venäjän viennissä tullauksen ja sertifioinnin näkökulmasta sekä Venäjällä tapahtuvaan tuonnin tullausprosessiin.

 

Uudet monipuoliset palvelumme vientiyrityksille

Yrityskohtainen, räätälöity henkilökunnan koulutus Suomessa tai Venäjällä

Ulkomaankaupan, logistiikan, tullauksen ja sertifioinnin koulutus lisensioidun koulutuskeskuksen kanssa Suomessa tai Venäjällä.

 

Tullaus ja tullibrokerin palvelut Venäjällä

 • tulliselvityksessä Venäjällä vaadittujen asiakirjojen valmistelu
 • tavarankuljetukset, kansainvälinen / kotimainen logistiikka ja rahdin vakuutus
 • ennakkoluokittelun valmistelu (tullikoodi)  
 • tavaroiden tuonti ja tullaus DDP ehdoilla

 

Asiantuntijakonsultointi Suomessa ja Venäjällä

 • ulkomaankaupan ja logistiikan konsultointi
 • tuontikieltojen, rajoituksien ja tarvittavien tuontilupien ja dokumenttien tarkastus
 • tavaroiden luokittelu, tullikoodien valinta ja tarkastus
 • logistiikan ja ulkomaankaupan optimointi
 • yritysten lobbaus ja edustus virastoissa (Tulli / Rosselkhoznadzor)

 

Oikeusapu ja sovittelu riitatapauksissa Venäjällä

 • kiistojen sovittelu Venäjän tulliviranomaisten kanssa
 • oikeusapu riitatapauksissa
 • tullauksen auditointi, deklaroinnin ja tuonnin tarkastus ja oikaisu

 

Lisätietoja
Pekka Peltonen, p. 040 900 0322, pekka.peltonen@marknvest.fi
Andrey Uvarov, p. 040 900 0320, andrey@markinvest.fi

Menestyskonseptilla enemmän myyntiä ja uusia asiakkaita

Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä. Menestys ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista ja se on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat.

Kasvun tiikerinloikkaan saa eväitä mm. business-alueiden analysoinnista, liiketoiminta-alueiden uudelleen järjestämisestä ja liikeidean kehittämisestä. Mutta yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa.

Strategian ydin on erilaistaminen. Erilaistamisen on perustuttava analyysiin liiketoimintaympäristön muutoksista ja niiden aiheuttamista strategisista, menestykselle ratkaisevista haasteista ja mahdollisuuksista.

Menestyskonsepti, palveluiden hinnasto

Business-alueiden analysointi ja uusien mahdollisuuksien etsiminen, liiketoiminta-alueiden kehittäminen

Liikeidean kehittäminen markkinoinnin näkökulmasta (BMC – työkalu)

Asiakaskohtainen kilpailuylivoiman analyysi ja suunnittelu

Markkinatutkimukset päätöksenteon pohjaksi

Myynnin- ja markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen

Menestyskonseptin analysointi, suunnittelu ja sparraus

Viennin sertifiointia koskevat palvelut; katso http://www.gost-r.fi/uutiset/

Ota yhteyttä!

Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista.

Pekka Peltonen puh. 040 900 0322 pekka.peltonen@markinvest.fi

Andrey Uvarov puh. 040 900 0320 andrey@markinvest.fi

Uusi rekrytointipalvelu

Nopea ja vaivaton viejien rekrytointipalvelu

Uusin palvelumme on auttaa asiakastamme saamaan koulutettu vientihenkilö, joka tuntee kohdemaan kielen, kulttuurin ja toimintatavat. Meillä on tarjota noin 80 henkilöä Venäjältä, Aasiasta, Afrikasta, USA:sta ja Euroopasta.

Henkilöasioissa teemme yhteistyötä Finnish Export Sales Housen kanssa.

Markinvest Oy on Viennin kauppahuoneen (FESH) edustajana Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Lue lisää tästä.

FESH kouluttaa ulkomailta tulleita sekä kielitaitoisia suomalaisia henkilöitä vientiosaajiksi.

Koulutettu henkilö on mahdollista palkata määräaikaisella sopimuksella avustamaan ja hoitamaan yrityksen vientitoimintoja.

Näin toimimme:

 • Selvitämme yrityksenne tarpeet. Teemme esivalinnan ja esittelemme teille 2-3 mahdollista henkilöä.
 • Teette haastattelut.
 • Valintanne jälkeen sovimme yksityiskohdista ja annamme konkreettisen tarjouksen.
 • FESH ja yrityksenne tekevät sopimuksen, joka on määräaikainen 6-12 kk. FESH hoitaa työnantajavelvoitteet.
 • Valitsemanne vientihenkilö voi aloittaa työnteon yrityksessänne.

Markinvest Oy auttaa yrityksiä pärjäämään Suomessa, viennissä / tuonnissa ja kohdemaassa. Rekrytointipalvelumme on asiakkaallemme nopea ja vaivaton.

Ota yhteyttä ja kysy koulutus- ja konsultointipalveluistamme.

Markinvest Oy

Pekka Peltonen

Sosiaaliset verkostot Venäjällä, talvella 2015-2016 – lukuja, trendejä, ennusteita

On nähtävissä, että sosiaalisten medioiden käyttö markkinoinnissa kasvaa.

Tämän kirjoituksen tavoite on selventää Venäjän sosiaalisen median nykytilannetta ja antaa perusteita sen valitsemiseksi yhdeksi markkinoinnin työkaluista.

Tutustu ja kysy Markinvest Oy:n sosiaalisen median markkinointipalveluistamme!

Vientikaupan Foorumi, Lahdessa 4.2.2016 – lyhyt yhteenveto

Lauteet tulivat täyteen! Kahdellekymmenelle oli varattu paikat, 19 saapui.

Anneli Soppi ja Maria Maliniemi kertoivat ostajaluotto tuotteen taustan: ”Suomalaisille pk -yrityksille oli tarve kehittää tuote jolla pystytään vastaamaan mm. saksalaisille yrityksille Venäjällä. Ostajalle tarkoitettu luotto on tarkoitettu esim. kone- ja laitevalmistajille joiden tuotteet säästävät ympäristöä, resursseja, raaka-aineita ja energia. Keskeistä on se, ettemme itse yrityksessä aseteta esteitä vaan viemme asiaa rohkeasti eteenpäin. Kaupan koko voi olla 150 000€-4000 000€”.

Osanottajien palaute oli palkitseva: ”Tätä tuotetta me tarvitsemme. Tämä antaa meille myyjille uuden mahdollisuuden ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pistää vauhtia tarjousneuvotteluihin. Tarjouspyynnöistä ei ole pula”.

 Näistä linkeistä pääset tutustumaan esityksiin:

https://www.linkedin.com/company/markinvest-oy

https://www.facebook.com/konsulttitoimistomarkinvest/

 Miten nyt olisi toimittava?

Hyvä etenemistapa on hakea ensin ostajaluottotakuu Finnverasta.

Hakemuksen voit täyttää: www.finnvera.fi – sivustolla valitsemalla, asioi sähköisesti:

https://www.finnvera.fi/Vienti/Vientitakuiden-hakeminen/Hakemukset?source=956

Jos asian tiimoilta syntyy kysymyksiä Anneli Soppi vastaan mielelläni niihin. Yhteyden voit ottaa myös Maria Maliniemeen Nefcossa.

Nefcosta saat hakupaperit.

Asiaa nopeutta myös se jos voit otat yhteyden Timo Pietiläiseen Pietarissa. Hän selvittää asiakasyrityksen taustat Venäjällä.

Hänen yhteystiedot Pietarissa: Edustuston päällikkö, Timo Pietiläinen, rus+7 921 096 9304 / fin+358 405 088 956. Osoite: Ul. Bolshaya Konyushennaya 4, 191186 St. Petersburg

PL 95, FI-53501 Lappeenranta, timo.pietilainen(at)finnvera.fi

Voit olla myös minuun yhteydessä.

 

Ystävällisin terveisin,

Pekka Peltonen, LJK

 

“Jotain tarttis tehrä” kv-foorumi 4.2 klo 13.00 – 16.00 Lahdessa

Tilaisuudessa kuulet, miten yritys voi hyödyntää Nefcon ja Finnveran ratkaisuja vientikaupoissa.

 

Aika:  4.2.2016 klo 13:00 – 16:00

Paikka:  Lahden urheilu- ja messukeskus/ Ravintola Koti, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti

Hinta:  maksuton

 

Asiantuntijat: Anneli Soppi, Finnvera, Maria Maliniemi, NEFCO

 

Markinvest Oy järjestää yhdessä Hämeen Venäjän-kaupan killan kanssa kv-foorumin missä tarkastellaan uusia avauksia yrityksille Venäjältä, Kazakstanista ja Valko-Venäjältä.

Erityisasiantuntijat tulevat Nefcosta / Nopefista ja Finnverasta.

Tilaisuuden kaksi ajankohtaista aihetta:

–          myynnin rahoitus– ostajalle luotto, suomalaisen yrityksen venäläiselle asiakkaalle (ostajalle) 150 000€ – 4 000 000€. Rahoituksen järjestäminen voi olla kilpailuylivoima kaupantekotilanteessa.

–          kasvun rahoitus – esiselvityksen rahoitus, 15 000€-50 000€ yritykselle joka suunnittelee yhteisyritystä tai oman toiminnan laajentamista Venäjälle, Valko-Venäjälle, Kazakstaniin.

Foorumiin on mahdollista ottaa 20 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset Pekka Peltoselle puh. 040 900 0322 tai sähköpostilla pekka.peltonen@markinvest.fi.

 

Lisätietoja: Pekka Peltonen, Markinvest Oy.

 

Tilaisuuden järjestävät yhdessä Markinvest Oy ja Hämeen Venäjän kaupan-kilta. Foorumin jälkeen pidetään jäsenille avoin Hämeen Venäjän kaupan-killan hallituksen kokous 16:15 – 18:30.

http://www.venajankauppakilta.fi/

 

Markinvest Oy

Pekka Peltonen

 

Ostajaluotto venäläiselle ostajalle

Ostajaluottoa käsittelevä foorumi pidettiin Lahdessa Markinvest Oy:ssä 7.12.2015. Osanottajat edustivat monipuolisesti Suomen teollisuutta. Keskusteluissa todettiin ostajaluoton olevan hyödyllinen lisä myyjän tuotesalkkuun, kun hän voi tarjota myös rahoituksen ko. kauppaan.

Keskeiset asiat ostajaluotosta:

 • koskee kauppaa Venäjälle kuten energiansäästöä, raaka-aineiden säästöä, modernisointia jne.
 • luotto on tarkoitettu venäläistä yritysasiakasta varten
 • suomalainen myyjä voi tarjota kauppaan rahoituksen NEFCOn kautta
 • luotto 150 000€- 5 milj. €
 • takaisinmaksuaika 4 vuotta
 • luotto voi olla 85 % kauppasummasta ja se maksetaan suoraan suomalaiselle tavarantoimittajalle
 • ostaja maksaa suomalaiselle tavarantoimittajalle 15 %

Toimintatapa:

 • yhteys NEFCOon ja tiedot kaupasta ja ostajasta
 • rahoitushakemus NEFCOon
 • venäläisen ostajan luottokelpoisuuden selvitys, Finnvera/NEFCO

Yhteydenotot:

Maria Maliniemi, Investment Manager

NEFCO, PL 241, 00171 HELSINKI

Fabianinkatu 34

Puhelin: +358 10 618 0640

E-mail: maria.maliniemi@nefco.fi , http://www.nefco.org

 

Kansainvälistymiseen liittyvät kysymykset

Pekka Peltonen,

Markinvest Oy

Puhelin: +358 40 900 0322

E-mail: pekka.peltonen@markinvest.fi