VERKKOKAUPALLA VENÄJÄLLE

Markinvest auttaa verkkokaupan alkuun ja kasvuun.
Verkkokauppa avaa suomalaisille pk-yrityksille uuden kanavan kansainvälistymiseen ja pääsemiseen Venäjän markkinoille.

Verkkokaupan suunnitteluun ja käynnistämiseen liittyvä konsultointi

Verkkokauppa Venäjälle ei ole pelkkä järjestelmäratkaisu, koska myynnissä EU:n ulkopuolelle on ratkaistava mm. logistiset kysymykset, maksuliikenne, huomioitava kuluttajasuoja, myynnin rajoitukset, tullaus, verot ja sertifiointiasiat sekä verkkokaupan markkinointi.

Venäjällä verkkokauppa toimii lähes kuten Suomessa. Verkosta ostettu tavara tuodaan kotiin, mutta useimmiten maksetaan vasta tässä vaiheessa ja käteisellä.

verkkokauppa Venäjällä

Markinvest Oy:n verkkokaupan StartUp palvelut Venäjälle

 

Merkkituotteiden verkkokaupan suunnittelu

Yrityksen valmius vientiin, brändi, visio, tavoitteet, verkkokauppaprojektin suunnittelu, kehityskohteet ja toimenpiteet

Logistiset ratkaisut Suomesta Venäjälle ja venäläiselle kuluttajalle

Verkkokauppakonseptin kuvaus, logistiset ratkaisut ja neuvottelut valittujen logististen kumppanien kanssa, sopimukset, deklarointi ja sertifiointi

Maksuliikenne Venäjällä ja Venäjälle

Sopivien mahdollisuuksien läpikäynti, yhteistyöneuvottelut, sopimukset

Verkkokaupan markkinointi Venäjällä

Markkinoinnin kohde, markkinoinnin välineet, markkinointiohjelma, seuranta ja ohjaus

Verkkokaupan lokalisointi Venäjälle

Verkkokauppa voi olla Suomessa tai Venäjällä. Haluttaessa jo olemassa oleva verkkokauppa on mahdollista lokalisoida Venäjää varten jne. Toimitukset voivat tapahtua Pietariin ja Leningradin alueelle, Moskovaan ja Moskovan alueelle ja muualle Venäjälle. Verkkokaupat, missä on paljon tuotteita, ovat kiinnostavampia kuin yhden tuotteen verkkokaupat.


 

Lisää palveluita