Liiketoiminta kansainvälistyy ja pk-yritysten on katsottava kasvupotentiaali välillisestä viennistä ja/tai panostettava vientiin.

Kiina on todella iso mahdollisuus pohjoismaalaisille yrityksille ja siitä on tullut suuri talousmaa, jota voidaan verrata koko EU:iin tai USA:han. Kun vertaa Kiinaa Venäjään, jossa on 143 000 000 asukasta ja Suomeen 5 500 000 asukkaan maina, on Kiinassa noin 1 357 000 000 asukasta ja se on maailman väkirikkain maa. Esimerkiksi miljoonakaupunkeja Kiinassa on noin 160, kun venäjällä niitä on noin 15.

Markinvest Oy:n viennin ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma

Markinvest antaa ajankohtaista tietoa kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja tekee kanssasi askel askeleelta etenevän kansainvälistymisen tai viennin suunnitelman ja osallistuu sen toteuttamiseen.

 • Kansainväistymissuunnitelma, vienti-idea, vientivalmius-analyysi, tavoitteet

 • Markkinatutkimus, suunnittelu ja markkinatutkimuksen toteutus, johtopäätökset

 • Markkinoille menon suunnittelu, vientiliikeidean luonnostelu, myyntikanavat

 • Liikekontaktimatka, tuntumaotto markkinasta ja asiakkaista

 • Vientikonsepti, vientiliikeidean täsmennys, ylivoima, tuotteet, myyntikanavat, asiakkaat, vaikuttaminen

 • Päivittäinen toiminta, hankitaan kokemusta pienillä kaupoilla

 • Etabloituminen kohdealueelle, menestyskonsepti

Vienti Kiinaan

Vientiyrityksen kannalta Kiina on todella iso ja houkutteleva markkina-alue. Kiinassa myyjän tuotteiden on erotuttava kilpailijoista. Myyntimäärät voivat olla todella suuret jos tuote on hintakilpailukykyinen.

Kilpailussa pohjoismaalaisen myyjän lähtöaseman on Kiinassa hyvä. Kiinalaiset arvostavat pohjoismaalaista tietotaitoa ja laatua.

vienti kiinaan suomesta

Myynnin konsultointipalvelumme

 • Teemme yrityskohtaisia markkinatutkimuksia ja selvityksiä päätöksenteon tueksi
 • Etsimme yrityksellenne oikeat kontaktit ja jakelutiet. Suunnittelemme tapaamiset, avustamme neuvotteluissa ja varmistamme tulokset
 • Teemme kiinalaisorganisaatioiden taustaselvityksiä ja arvioimme turvallisuuskysymykset
 • Selvitämme tuotannon mahdollisuudet Kiinassa
 • Selvitämme investointikohteita kiinalaisille Suomesta