KOKEMUSTA JA ASIANTUNTEMUSTA MARKINVESTISTÄ KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN JA VIENNIN LAAJENTAMISEEN

KANSAINVÄLISTYMINEN

Liiketoiminta kansainvälistyy ja pk-yritysten on katsottava kasvupotentiaali välillisestä viennistä ja/tai panostettava suoraan vientiin.

Kansainvälistymisen suunnittelun lähtökohtana ovat yrityksen toiminnalle asetetut strategiset tavoitteet sekä riittävien taloudellisten ja fyysisten resurssien olemassaolo.

Vientimuodon valinta on tärkeä päätös, koska sillä on suuri merkitys muihin viennin toimiin ja kustannuksiin yrityksessä. Kustannukset ovat monesti suunniteltua suuremmat ja vientitulojen saaminen odotettua hitaampaa.

Kansainvälistymisen ja viennin portaat

Vienti ja kansainvälistyminen onkin hyvä suunnitella huolellisesti vaihe vaiheelta. Viennin / kansainvälistymisen portaat ovat hyvä perustus kansainvälistymisen suunnittelulle.

viennin ja kansainvälistymisen kehittäminen

Markinvest Oy:n kansainvälistymispalvelut

 1. Liiketoimintastrategian ja vientistrategian kehittäminen
  -kansainväistymissuunnitelma, vienti-idea, vientivalmiusanalyysi, tavoitteet ja SWOT
 2. Markkinatutkimus, suunnittelu ja markkinatutkimuksen toteutus, johtopäätökset
 3. Markkinoille menon suunnittelu
  -vientiliikeidean luonnostelu, vientimuodon valinta ja myyntikanavat
 4. Liikekontaktimatka
  -neuvottelut, tuntuman otto markkinasta ja asiakkaista
  -vientiliikeidean täsmennys, ylivoima, tuotteet, myyntikanavat, asiakkaat, vaikuttaminen
 5. Päivittäinen toiminta,
  -hankitaan kokemusta pienillä kaupoilla
  -vientikonseptin päivitys
 6. Etabloituminen kohdealueelle, menestyskonsepti

 

VIENTI VENÄJÄLLE - PARAS TUOTE JA TIIMI PELIIN

Markinvest Oy:ssä on ainutlaatuinen ja pitkä kokemus Venäjällä toimimisesta. Venäjällä ostetaan luotettavaksi tiedetyltä henkilöltä tunnettua tuotetta, josta myyjä voi esittää referenssejä ja jonka huolto ja varaosatoiminta ovat kunnossa. Vientimyyjän kannalta Venäjä on haastavana markkina-alue, koska Venäjällä myyjä kohtaa lähes kaikki kilpailijat.

Venäjällä kilpailutilanteessa suomalaisen myyjän ja tuotteen lähtöaseman on hyvä. Suomalaista yhteistyökumppania arvostetaan Venäjällä, suomalaiseen luotetaan, häntä pidetään sanansa mittaisena.

Autamme asiakastamme menestymään Venäjällä

Markinvest Oy:ssä on ainutlaatuinen 28 vuoden kokemus toimimisesta Venäjällä.

Koulutus- ja konsultointiyön aikana syntyi tuloksia tuova toimintamalli, jota voi menestyksellisesti käyttää uusien viejien ja vientiä laajentavien vientiyrityksien kanssa.

Markinvest Oy:n palvelut Venäjän viejälle

Liiketoimintastrategian ja vientistrategian tarkastelun jälkeen:

 1. Vientimahdollisuuksien selvitys
  -vientivalmiuden analyysi ja SWOT yhteenveto, markkinatutkimus ja asiakasvalinta
 2. Asiakastapaamiset
  -tapaamisten järjestäminen, neuvottelut ja niissä avustaminen, päätökset, jatkosuunnittelu
 3. Venäjän vientikonsepti
  -päivitetty vientikonsepti, tuotteet, asiakkaat, kilpailuetu, verkostot, jakelutiet, resurssit, kehitystarpeet, yhteistyö

 

TOIMIALAKOHTAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT MENESTYVÄLLE ASIAKASYRITYKSELLE

EAC SERTIFIOINTI, JÄLKIMARKKINOINTI JA LOGISTIIKKA - TUOTEHAKU

EAC, TR CU, GOST-R sertifiointi

Tarjoamme yrityksellesi sertifioinnin optimiratkaisun. Analysoimme, mitä EAC sertifikaatteja ja lausuntoja tuote tarvitsee, minkä määräyksen mukaan sertifiointi on tehtävä ja mitä standardeja sertifioinnissa on noudatettava.

Optimiratkaisu koskee koko Euraasian unionin (EAEU) vaatimustenmukaisuuden sertifiointia, EAC, GOST-R sertifikaatteja ja deklaraatioita. Talousunioni tunnetaan myös Tulliliitto-nimellä, johon kuuluvat Venäjä, Kazakstan, Valko-Venäjä, Kirgisia ja Armenia.

Jälkimarkkinointipalvelut
Etsimme sopivan verkoston kunnossapidon ja varaosapalvelun hoitamiseksi. Avustamme palvelusopimuksien tekemisessä yksittäisistä huoltotöistä aina täyteen kumppanuuteen asti.

Logistiikka
Voimme tarjota kuljetus-, tullaus- ja varastointipalveluita mm. Pietariin.

Tuotehaku
Asiantuntijamme Pietarista etsii energia-alan tuotteita venäläisiä asiakkaita varten.

OTA YHTEYTTÄ
Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi
Andrey Uvarov, 040 900 0320, andrey(at)markinvest.fi

Hyödyllistä tietoa:

TULLI CN nimikkeistö (https://tulli.fi/tilastot/cn-nimikkeisto)
ELY Kehittämisavustus (https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus )
LOGISTIIKAN MAAILMA (http://www.logistiikanmaailma.fi/kauppa-tullaus/ulkokauppa/vientitullaus/)
Suomalais - Venäläinen kauppakamari SVKK (https://www.svkk.fi/)