Pirkanmaan Yrittäjyysbuustin palvelut aloittavalle yritykselle/yrittäjälle

Ybuusti on maksuton mahdollisuus yrityksellesi tarkastella yhdessä Markinvestin asiantuntija kanssa sinua askarruttavia asioita, onnistumisia ja epäonnistumia, mikä on toiminut ja mikä ei, mitä asioita pitäisi muuttaa ja kuinka.

Markinvestistä saat markkinointi ja myyntiosaamisen, tuki ja verkostot ja liiketoimintasuunnitelman päivittämisen palvelut. Yrittäjyysbuusti mahdollistaa juuri käynnistyneen yritystoiminnan kehittämisen. Markinvest antaa taitoja, tietoa ja tukea yrittäjyyden alkuun.

Yrittäjyysbuustiin hakeudut mukaan palvelualusta.fi -sivuston kautta. Palvelun voit aloittaa, kun olet ilmoittautunut TE-palveluiden asiakkaaksi ja sopinut asiasta TE-toimiston kanssa. Varsinaisen aloituspäivän sovit henkilökohtaisesti meidän kanssa. http://www.palvelualusta.fi/

Lisätietoja>
Pirkanmaan TE-toimisto, yrittajuusbuusti@te-toimisto.fi
Markinvest Oy, pekka.peltonen@markinvest.fi, 040 9000322 Pekka Peltonen

Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti – toteutettuja asiakastöitä: 

Markkinointi ja myynti: liikuntapalvelut
Markkinointi ja myynti: filmituotanto 
Markkinointi ja myynti: autokorjaamo- ja huoltotoiminta
Markkinointi ja myynti: pientalosaneeraus
Markkinointi ja myynti: muuttopalvelut
Markkinointi ja myynti: sisustussuunnittelu
Markkinointi ja myynti: uuden tuotteen markkinoille saaminen
Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen: päivätoiminta
Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen: projektitoiminta sähkö, vesi, ilmastointi
Yrittäjän tuki ja verkostot: turvallisuuspalvelut teollisuudelle

Markinvest on Pirkanmaan Yrittäjyysbuustin, ybuusti – palveluntuottaja

Markinvest Oy on vuonna 1985 perustettu ”Liike-elämän ja johdon konsulttitoimisto”. Markinvest on TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Business Finlandin hyväksymä asiantuntija.

Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti, ybuusti -palvelun tavoitteena on antaa apua yleisiin yrittäjää askarruttaviin asioihin, jotka ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen menestymisen kannalta.

Markinvestin Yrittäjyysbuusti, ybuusti -palvelut yrittäjälle:

  1. markkinointi ja myyntiosaaminen
  2. yrittäjän tuki ja verkostot
  3. liiketoimintasuunnitelman päivittäminen

Palveluiden tavoite on osaamisen kehittäminen. Markinvest etsii, esittää ja toteuttaa parhaat keinot, joilla palvelun tavoite voidaan saavuttaa.

Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti. Markkinointi ja myyntiosaaminen

Palveluiden tavoite on osaamisen kehittäminen. Markinvest etsii, esittää ja toteuttaa parhaat keinot, joilla palvelun tavoite voidaan saavuttaa.

Ilman asiakkaita yrityksellä ei ole merkitystä. Markkinoinnin tehtävä on ylläpitää ja lisätä tuotteen tai palvelun kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta valituissa kohderyhmissä. Markkinointi tukee myyntiä, sitouttaa ja motivoi asiakasta ostamaan, ylläpitää ja aikaansaa kilpailuetua sekä parantaa tuottoa.

Myynnin ja markkinoinnin merkitystä ja roolia ei voi liikaa korostaa. Myynti tuo sisään koko sen rahapotin, josta yrityksen kulut kuten henkilöstön palkat maksetaan. Myynti ja markkinointi rakennetaan asiakkaan tarpeen, ostoprosessin ja ostokäyttäytymisen eli asiakasymmärryksen pohjalta.

Myynti on asiakkaan kuuntelua ja ongelmanratkaisua. Avain tulokselliseen myyntiin on ennen kaikkea asiakkaan ymmärrystä, hänen tarpeidensa tunnistamista ja ratkaisujen tarjoamista niihin.

Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti. Yrittäjän tuki ja verkostot.

Yrittäjän paras ystävä on yrittäjä.

Aloittavan yrittäjän verkosto voi olla suppea. Kaveriverkoston lisäksi yrittäjä tarvitsee asiantuntija- ja viranomaisverkostoja, yrittäjä-, kauppakamari- tai muita tarpeellisia tahoja asioiden hoitamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Verkostoituminen kannattaa aina! Eri verkostoihin panostaminen on yrittäjälle suorastaan elintärkeää, sillä niiden kautta yrittäjä turvaa toimintansa ja löytää uusia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Turvaverkkoa yrittäjän on rakennettava vakuutuksilla ja terveydenhuollolla.

Asiantuntijaverkoston apua saa mm. Suomen Yrittäjät -järjestöstä. Se ajaa yritysten etua paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Jäsenetuihin kuuluu lakineuvontaa, koulutuksia, käytännön apua liiketoimintaan. Paikallisyhdistysten tilaisuuksissa pääsee tutustumaan muihin yrittäjiin ja luomaan vahvat verkostot osana suurta yrittäjäyhteisöä.

Omaa verkostoa voi kasvattaa erilaisissa tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa kuten LinkedInissä, Twitterissä ja Facebookissa.

Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti. Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen

Paremmuus ja kannattavuus ovat haasteita. Menestys ja sen ylläpitäminen edellyttävät jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, myös epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä. Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma eli LTS auttaa sinua jäsentelemään liikeideaasi ja kertoo, miten liikeidean käytännössä toteutat.

Syntyykö yrityksesi kilpailuetu halvemmasta hinnasta vai asiakkaan arvostamasta lisäarvosta? Kilpailukykyyn vaikuttavat mm. yrityksen toiminnan edellytykset: hintakilpailukykyyn kustannustaso, tuotteen ominaisuuksien soveltuvuus asiakkaalle, asiakkaan ongelman ratkaisukyky, yrityksen toiminnassa osaaminen, toimintavarmuus jne.

Vaikka tilinpäätöstiedot vielä puuttuvat, liiketoimintasuunnitelman avulla voit aloittavana yrittäjänä näyttää, että yritykselläsi on menestymisen mahdollisuudet.

Lähtökohta on asiakasvalinnoissa, ja valittujen asiakkaiden tarpeissa ja arvostuksissa: pystymmekö olemaan selvästi kilpailijaa parempi, tyydyttämään tarpeet kustannustehokkaammin tai voimmeko tarjota asiakkaalle enemmän lisäarvoa, josta asiakas on valmis maksamaan enemmän.

Liiketoimintasuunnitelmassa olennaista on yritystoimintaa koskevat keskeiset tiedot, oma osaaminen sekä tulevaisuuden suunnitelmat.

 Markinvest on TE -toimiston, ELY-keskuksen ja Business Finlandin hyväksymä asiantuntija.

Ybuusti on maksuton mahdollisuus yrityksellesi tarkastella yhdessä Markinvestin asiantuntija kanssa sinua askarruttavia asioita, onnistumisia ja epäonnistumia, mikä on toiminut ja mikä ei, mitä asioita pitäisi muuttaa ja kuinka.

Älä epäröi ottaa yhteyttä. Yrittäjä ymmärtää yrittäjää.

Pekka Peltonen Puh. 040 900 0322.
pekka.peltonen@markinvest.fi
https://www.markinvest.fi/https://www.markinvest.eu/