B2B MARKKINOINNIN JA MYYNNIN KONSULTOINTI

Markkinointiohjelma, menestyvä yritys

Menestyksen takana ovat ihmiset, jotka pitävät huolen siitä, että heidän yrityksensä business- ja tuotesalkusta löytyvät sellaiset eväät millä se pärjää tänään ja tulevaisuudessa. He tietävät sen, että yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa.
Menestys ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista ja se on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Lue lisää: B2B myynti ja markkinointi

Markinvest Oy:n markkinoinnin ja myynnin kehityspalvelut - markkinoinnin tuloksellinen johtaminen

 1.  Markkinoiden rakenne nyt ja tulevaisuudessa
  -kilpailuetu, kriittiset menestystekijät
 2.  Kilpailustrategia segmenteittäin
  -yritykselle,tuotteelle
  -suuntautuminen ja tavoitteet
 3. Toimintasuunnitelma
  -johtaminen ja ulkoinen markkinointi
  -budjetit
 4.  Ohjaus ja seuranta
  -suunnitelmien ja asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi
 5. Kehitystoimenpiteet
  5 toimenpidettä - tavoitteet/-3 vuotta

Yrityksen kilpailuetu ja kriittiset menestystekijät

Yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa. Valitun strategian ydinkysymys onkin, kuinka kilpailuetu saavutetaan, ylläpidetään tai vahvistetaan ja toiminnan on silti oltava kannattavaa.

Liikeidea markkinoinnin näkökulmasta

Menestyksen takana ovat ihmiset jotka pitävät huolen siitä, että heidän yrityksensä business- ja tuotesalkusta löytyvät sellaiset eväät millä se pärjää tänään ja tulevaisuudessa.

Strategisten bisnesalueiden (SBA) avulla segmentoidaan nykyinen liiketoiminta; mistä se muodostuu nyt ja mitkä ovat uudet mahdollisuudet.

Liikeidea markkinoinnin näkökulmasta kertoo markkinoinnin kilpailustrategiasta, markkinoinnista ja myynnistä:

 • ketkä ovat yrityksen asiakkaita nyt ja tulevaisuudessa
 • kilpailijat ketä kohtaamme markkinoilla, mitä on tulossa
 • mitkä ovat yrityksen tuotteet/palvelut, minkä ongelman tuote/palvelu ratkaisee
 • mikä on arvolupaus asiakkaalle
 • mikä on ansaintamalli, mistä eurot tulevat
 • myynti; miten myynti on yrityksessä resursoitu, nykyinen tarjouskanta, tunnistettujen myyntiprospektien arvo.

Markkinoinnin analyysit ovat markkinoinnin perustus

Menestys ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista ja se on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Analyyseistä on valittava ne jotka ovat oman työn kannalta merkityksellisimpiä.

Markkina-analyysi
-kysyntä, asiakkaat, määrä/kehittyminen-markkinan rakenne, koko nyt ja tulevaisuudessa

-mikä on yrityksen osuus markkinasta (kotimaa ja vienti)

Kilpailija-analyysi

-kilpailijat, todelliset 3-5 kilpailijaa, markkinaosuudet, kilpailun luone, kilpailutekijät

-millaisia muita ratkaisuja on saman ongelman/haasteen ratkaisemiseksi

-mikä tekee omasta tuotteesta/palvelusta erityisen, miten se erottuu kilpailijoista

Yritysanalyysi

-perusajattelu, -tuotteet/palvelut

-tuloksellisuus, resurssit, tuotekehityksen joustavuus/nopeus,

-tuotannon joustavuus

-ansaintalogiikka

-rahoitus, henkilöstö, organisaatio ja herkkyys

-talous, tausta, tämä vuosi, 3 vuotta eteenpäin

Ympäristöanalyysi

-taloudellinen

-teknologinen

-poliittinen ja yhteiskunnallinen kehitys

-lainsäädäntö ja määräykset

-trendit

SWO yhteenveto edellisistä analyyseistä

-analyysien näkymät tulevaisuudessa, johtopäätökset

-kriittiset menestystekijät

TOIMINTASUUNNITELMA, TAVOITTEET

Markkinoinnin tehtävä on saada enemmän tuotteen/palvelun myyntiä, saada asiakas ostamaan, ylläpitää ja aikaansaada kilpailuetua ja ylläpitää ja parantaa tuottoa.

Kasvustrategia ja tavoitteet

Kasvustrategia,

-kasvattaa ja myydä, kasvattaa ja nostaa osinkoa, muu mikä

-5 konkreettista askelta /aikataulu seuraavan 3 vuoden päähän

Markkinointiohjelma ja budjetti

-sisäinen ja ulkoinen markkinointi, toimenpiteet, aikataulu, vastuut, seurantapisteet

-budjetit, budjetti A jos menee hyvin, budjetti B jos menee kuten nyt, budjetti C on kriisibudjetti

TULOKSEN SEURANTA, OHJAUS JA REAGOINTI, TOTEUTUMISEN TURVAAMINEN

Menestys ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista ja se on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat. Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Markkinointi- ja myyntisuunnitelma ovat niitä jotka tavallisesti kirjoitetaan paperille, samoin toiminnan taloudellinen kuvaus eli budjetti. Näiden takana on ajatus siitä miten markkina kehittyy, mitä yrityksessä tehdään, mitä asiakkaissa ja kilpailussa tapahtuu.

Kirjoitettu markkinointi- ja myyntisuunnitelma ovat oppimista varten. Sen perusteella voimme nähdä, mikä meni kuten ajattelimme, mikä ei.

Suunnitelma on johtamisen työkalu, seuranta usein on parempi kuin harvoin. Reagointi poikkeamiin heti on parempi kuin ”katsotaan vielä seuraava kuukausi”.

Ydintiimi ja resurssit

Yrityksen johto tarvitsee tukiverkoston asiatuntijoista, johtoryhmästä, hallituksesta hyvän kilpailukykyisen strategian luomiseen, toteuttamiseen ja uudistukseen sekä rakentavaan vuorovaikutukseen.

OTA YHTEYTTÄ

Suomi elää viennistä - yritykset uusista tilauksista. Menestyksen takana ovat omat ihmiset, mutta Markinvest Oy:n asiantuntemus voi olla avuksi.

Markinvest Oy:n yhteystiedot: - Karjalankatu 35A. Lahti.

Yhteyshenkilö: - Pekka Peltonen, 040 900 0322,

pekka.peltonen(at)markinvest.fi

http://gost-r.fi/
www.markinvest.fi

 

Hyödyllistä tietoa:

Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry, (https://www.ljk.fi/)

Pk-yritysten strategisen kehittämisen

koulutusohjelma (http://st.merig.eu/index.php?id=24&L=2)

PK -RH -riskienhallinta (https://www.pk-rh.fi/)

Yrittäjät, Markkinoinnin muistilista
(https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/.../markkinoinnin-muistilista-566020)