Markkinointi ja myynti pitävät yrityksesi elossa. Myynnin ja markkinoinnin perusta on asiakas, asiakkaan tarve, ostoprosessi, ostokäyttäytyminen ja ostopäätöskriteerit.

Markinvest on tukenasi markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä, kilpailueduista päätettäessä, ostoprosessin tunnistamisessa ja myyntiputken suunnittelussa.

Markkinoinnin tehtävä on ylläpitää ja lisätä tuotteen tai palvelun kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta valituissa kohderyhmissä. Myynti tuo sisään koko sen rahapotin, josta yrityksen kulut kuten henkilöstön palkat maksetaan.

Perinteinen B2B markkinointi on tapahtunut myyjän ja ostajan henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä. Henkilökohtaiset suhteet ja myyntitapahtumat ovat olleet tärkeässä roolissa.

Uusi sukupolvi nousee vähitellen ostopuolelle ja osaa luonnostaan hyödyntää verkkoa - digimarkkinointia. Vanhat käytännöt väistyvät uusien tieltä. Digitalisaatio näyttelee yhä suurempaa roolia myös yritys- ja teollisuusmarkkinoinnissa.

Hankintoja valmistellessa suorat ja henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä, mutta itse hankintapäätökset nuoret haluavat tehdä nopeasti, helposti ja digitaalisesti.

Markinvestin asiakkaat, markkinoinnin ja myynnin palvelut

Markinvestin asiakkaita ovat nuoret startup yritykset, jotka tähtäävät nopeaan kansainväliseen kasvuun, mikroyritykset, pienet ja keskisuuret yritykset.

Keskeistä Markinvestin asiakkaille on ollut vakiintunut toiminta, halu kestävään kehitykseen suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Markinvestin markkinoinnin ja myynnin kehittämispalveluita ovat:

  1. Markkinoinnin kilpailustrategian kehittäminen ylivoimaiseksi kilpailukentässä
  2. Ostoprosessin ja ostokriteerien tarkastelu oikean markkinoinnin ja myynnin lähestymiskulman löytämiseksi. Tavoiteimagon muotoilu.
  3. Tuloksellisen suunnitelman ja seurantaohjelman laatiminen
  4. Markkinatutkimukset kilpailukykytutkimukset, asiakastyytyväisyystutkimukset ja tunnettuus/imagotutkimukset

Tutustu syvemmin myyntiin ja markkinointiin: https://www.markinvest.eu/konsultointipalvelut/markkinointi-ja-myynti-teollisuuteen/

Ylivoimainen markkinointistrategia, markkinoinnin kilpailustrategia liikeidean näkökulmasta

  • Liikeidea vastaa yleensä kolmeen peruskysymykseen: mitä yritys tarjoaa, kenelle ja miten
  • Markkinoinnin kilpailustrategia määrittelee yrityksen asiakkaat ja heidän tarpeensa. Siitä käy ilmi, ketkä ovat yrityksen todennäköisimmät ja ketkä taas toivotuimmat asiakkaat.
  • Markkinoinnin kilpailustrategia kuvaa asiakkaiden ostoprosessin ja valintakriteerit.
  • Markkinoinnin kilpailustrategia kuvaa, kilpailijat ketä kohtaamme markkinoilla, mitä on tulossa ja mihin on kiinnitettävä huomiota.
  • Markkinoinnin kilpailustrategia määrittelee sen mitkä ovat yrityksen tuotteet/palvelut, minkä ongelman tuote/palvelu ratkaisee.
  • Markkinoinnin kilpailustrategia kuvaa tuotteen/yrityksen tavoiteimagon, vahvuudet ja edut kilpaileviin tuotteisiin nähden ja millä perusteella saadaan valitsemaan meidän tuote. Mikä on arvolupaus asiakkaalle

 

Markkinoinnin toimintasuunnitelma, tavoitteet ja seuranta

Markkinoinnin tehtävä on saada enemmän tuotteen/palvelun myyntiä, saada asiakas ostamaan, ylläpitää ja aikaansaada kilpailuetua ja ylläpitää ja parantaa tuottoa.

Suositteleva asiakas on myynnin lisäresurssi.

Suunnitelma on johtamisen työkalu, seuranta usein on parempi kuin harvoin. Reagointi poikkeamiin heti on parempi kuin ”katsotaan vielä seuraava kuukausi”.

 

Markinvestin kokemuksesta ja verkostosta on hyötyä myynnissä ja markkinoinnissa

Markinvest Oy on tarjonnut myynnin ja markkinoinnin konsultointia asiakasyrityksilleen jo yli 35 vuoden ajan. Ensimmäiset kymmenkunta vuotta Markinvest toimi kotikentällään Suomessa. 1990-Luvulla kotikenttä laajeni Venäjälle.

Markinvest Oy on osaava, luotettava ja vastuullinen kumppani yrityksellesi.

OTA YHTEYTTÄ
Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi
Andrey Uvarov, 040 900 0320, andrey(at)markinvest.fi

Hyödyllistä tietoa:

ELY Kehittämisavustus

PK -RH -riskienhallinta

Yrittäjät, Markkinoinnin muistilista